Sist oppdatert: 15-03-2023 Pressemelding 

Bli med på Norsk vannskadedag 2023

RørNorge, SINTEF Community, Fagrådet for våtrom (FFV) og Direktoratet for byggkvalitet (DIBK) samarbeider om et årlig fagseminar med fokus på løsninger, som kan bidra til redusert vannskaderisiko i fremtidige bygg.

Hvordan ivaretas funksjonsbaserte krav (TEK17) når man ikke velger preaksepterte ytelser? Hvordan ivaretas grensesnittet mellom prosjektering og utførelse?

Vanninstallasjoner har begrenset levetid og må byttes ut én eller flere ganger i løpet av byggets levetid. Hvordan løser vi kravet til utskiftbare installasjoner, og hva mener vi om aktive og passive lekkasjesikringstiltak?

Kan vi også planlegge bad for fremtidige behov? Er kjøkkenet det nye våtrommet, og har vi noe å lære av våre svenske kollegaer med hensyn til vannskadesikkerhet?

Formålet med seminaret er å skape en møteplass for bransjekollegaer med interesse for:

  • Riktig forståelse av regelverket
  • Bevisstgjøring av tekniske forhold
  • Gode tekniske løsninger

Med økt kompetanse innenfor disse områdene oppnår vi færre fremtidige tvister i prosjekter, og man blir mer bevisst på hvilken risiko man egentlig tar på vegne av bedriften sin, dersom man eventuelt ikke har riktig forståelse til krav og regler.

Konferansen avholdes torsdag 20. april på VIKA kino i Oslo. Meld deg på i dag!

Program:
08.30 - 08.50     Registrering og kaffe
08.50 - 09.00     Velkommen – Praktisk info – Oddgeir Tobiassen – dir. kompetanse & utvikling RørNorge
09.00 - 09.30     Funksjonskrav til vannskadesikkerhet i TEK17. – Hvordan skal disse forstås – begrensinger og muligheter – Knut Helge Sandli – sjefsingeniør DiBK 

09.30 - 10.00     Grensesnittet prosjektering og utførelse. Lovens bokstav kan virke ganske firkantet. Praktiseringen må være smidig. Men ikke så «smidig» at utførende blir sittende igjen med prosjekteringsansvaret – Anders Kirkhus – seniorrådgiver – SINTEF Community 

10.00 - 10.30     Innebygde sisterner - vannskadesikring og utskiftbarhet. Eksempel på valgt løsning for montasje av innbyggingssisterne etter analyse og tolkning av TEK 17. – Håvard Tjessem -kvalitetsansvarlig – Sig Halvorsen 

10.30 - 10.45     Kaffepause 

10.45 - 11.15     Best før eller like god etter – bruk av levetidsbetraktninger i praksis.
Hva er forventet levetid? SINTEF har revidert sine anvisninger om levetid for sanitærinstallasjoner i boliger. Men til hva og hvordan kan man bruke disse tabellene, og hvilke andre faktorer er det viktig å ta i betraktning når rørene skal skiftes ut? – Karolina Stråby – forskningsingeniør – SINTEF Community 

11.15 - 11.45     Utfordringer med rør-i-rør-systemer. Temperaturkontroll i fordelerskap og varerør lagt i grunnen. – Dag Fredrik Nedberg– rådgiver – SINTEF Community

11.45 - 12.45     Lunsj 

12.45 - 13.15     Vannskadesikring – hvilke muligheter finnes. Tekniske løsninger på markedet, og hva tror vi kommer av aktive og passive  lekkasjesikringstiltak i fremtiden – er det krav til produkter som monteres inn i ledningssystemet?  – Bjørnar Hansen – fagsjef – Fagrådet for våtrom 

13.15 - 13.45     Bedriftskultur og kvalitet. Hva er god bedriftskultur og hvordan kan dette bidra til lønnsomme og attraktive arbeidsplasser? – Henrik S. Berg-Olsen – fagsjef RørNorge 

13.45 - 14.00     Kaffepause 

14.00 - 14.30     Bad for hele livet. Hvordan kan man planlegge bad slik at de kan fungere godt gjennom endring i livsfaser – gir vi kundene gode råd? – Vidar Hellstrand – daglig leder – Fagrådet for våtrom 

14.30 - 15.00     Kjøkken og vannskadesikring i Sverige. Kan vi lære noe fra Sverige? – erfaringer og løsninger – Pierre Lundborg – utbildningsansvarlig - Säker Vatten AB 

15.00 - 15.30     Gode løsninger fra virkeligheten. Eksempler fra prosjekter med fokus på god vannskadesikkerhet – Foreleser blir snart bekreftet 

15.30 - 15.40     Oppsummering – Veien videre og fokusområder mot 2024 – Oddgeir Tobiassen – dir. kompetanse & utvikling RørNorge

Meld deg på her.

Partnere: 
Norsk Vannskadedag er et samarbeidsprosjekt mellom Direktoratet for byggkvalitet, SINTEF, Rørentreprenørene Norge og Fagrådet for våtrom. Les mer her.