Betonmast Røsand bygger ny skole på Averøy
Utstrakt bruk av trekonstruksjon og miljøriktige materialer gir et kvalitetsbygg med passivhus-standard. Illustrasjon: Spinn Arkitekter AS
Sist oppdatert: 22-03-2021

Nå er det bestemt hvem som skal bygge ny skole på Averøy

På slutten av 2020 kunngjorde Averøy kommune, at Betonmast hadde vunnet konkurransen om bygging av ny barneskole. Veidekke på sin mente tilbudet inneholdt vesentlige feil og tok saken for retten.

Nå har Nordmøre tingrett sagt sitt og kommunen har signert kontrakt på rundt 150 millioner korner, med Betonmast. 

 – Dette prosjektet ville vi ha. Prosjektet ligger i vår hjemkommune og vi har hatt flere større utbygninger for kommunen tidligere. Samtidig visste vi at konkurransen var tøff, og vi la ned mye ressurser i å få til et godt og kostnadseffektivt bygg med gode kvaliteter, sier daglig leder Eskild Røsand i Betonmast Røsand, i en medling. 

Løsningsforslaget har stort fokus på bærekraft, bruk av tre og energieffektive løsninger. Prosjektet skal gjennomføres som en samspillsentreprise. 

Entek AS - Grunnarbeid, VA og annen infrastruktur.

Godt samarbeid
Betonmast har lang og god erfaring med samspillsprosjekter. I konkurransen om skolen på Averøy Vest scoret Betonmast Røsand høyest på samspillskompetanse.

– Våre dyktige medarbeidere har sammen med ressurser i SPINN Arkitekter, Lo:Le Landskap og rådgiverne i COWI jobbet mye med kostnadseffektive og bærekraftige løsninger.

-Samarbeidet har vært meget godt, og alle involverte opplever at de har spilt hverandre gode. God kjemi i gruppen gir en positiv opplevelse for alle parter, samtidig som det gir gode løsninger for prosjektet som helhet, sier Røsand.

– Nå gleder vi oss til å fortsette det gode samarbeidet og få Averøy kommune med på laget. Erfaring fra tidligere samarbeid gjør at vi er trygge på at det vil bli en god prosess. Sammen skal vi få til et flott bygg som vil være et stort løft for både elever og lærer på skolen, og for nærmiljøet her på Averøy.

– Betonmast har betydelig kompetanse på både samspill og skoler, så dette prosjektet ser vi virkelig frem til å realiseres sammen med Averøy kommune, sier konsernsjef Jørgen Evensen i Betonmast.

Samspillsavtalen ble signert i dag, mens kontrakt for totalentreprisen forventes signert i løpet av 2. kvartal 2021. Byggestart er beregnet til våren 2021, og skolen skal stå ferdig til sommeren/høsten 2022.

Den nye skolen på Averøy Vest er et kompakt skolebygg som reduserer driftskostnader og energiforbruk gjennom arealeffektive og smarte løsninger. Illustrasjon: Spinn Arkitekter AS

Betonmast skal bygge skole på Averøy
Den nye skolen på Averøy Vest er et kompakt skolebygg som reduserer driftskostnader og energiforbruk gjennom arealeffektive og smarte løsninger. Illustrasjon: Spinn Arkitekter AS

Passivhus
– Betonmast tar ansvar for bærekraftige løsninger i våre prosjekter. Prosjektet vil derfor oppnå passivhus-standard, et hakk opp fra Averøy kommunes krav om lavenergibygg, sier Eskild Røsand.

– Dette får vi til gjennom utstrakt bruk av tre og gode energiløsninger som solfangere, solceller, og energibrønner.

-Gjennom optimalisering av bygningskroppen oppnås et klimaskall, som sammen med teknologiske løsninger som Smart by Powerhouse gir kostnadsbesparinger ved fremtidig drift av bygget, utdyper Røsand.

For alle på Averøy
Den nye skolen på Averøy vest er planlagt for 240 elever, og erstatter tre skoler. I tillegg vil gymsal, spesialrom og fellesarealer gi muligheter for sambruk og aktiviteter utenom skoletid.

Vinnerutkastet har fått navnet Skatteøyene, og blir et fremtidsrettet og bærekraftig kvalitetsbygg og en flott barneskole med noe for alle på Averøy.

– Vi er stolte og ydmyke når vi nå fortsetter prosessen med å bygge en ny skole for barna, og et nytt og funksjonelt samlingssted for felles kultur og opplevelser i kommunen vår, avslutter en stolt Eskild Røsand i Betonmast Røsand.