Få land bygger mer enn Norge, og det er en klimautfordring. Vi kan ikke bygge oss ut av klimakrisa, sier administrerende direktør Harald Vaagaasar Nikolaisen i Statsbygg.
Vi må bygge mindre, gjenbruke mer og det vi bygger må være klimanøytralt. Foto: Statsbygg
Sist oppdatert: 08-08-2022

Bærekraft må stå i første rekke

Vi må bygge mindre, gjenbruke mer og det vi bygger må være klimanøytralt. Det er budskapet når Statsbygg-sjefen diskuterer bygg og bærekraft under Arendalsuka.

– Få land bygger mer enn Norge, og det er en klimautfordring. Vi kan ikke bygge oss ut av klimakrisa, sier administrerende direktør Harald Vaagaasar Nikolaisen i Statsbygg.

Selv om alle nye bygg de neste tiårene bygges med det siste innen klimateknologi, fossilfrie anleggsplasser og energiproduserende fasader, vil ikke det være nok til å senke utslippene i tråd med forpliktelsene i Parisavtalen.

Nå trenger vi en debatt om det reelle behovet for nybygg, og et krafttak for å bli bedre til å utnytte våre eksisterende bygninger, mener Nikolaisen:

– Mens vi knytter prestisje til snorklipping i nybygg, er man i andre land opptatt av arealeffektivisering og ny bruk av det som alt er bygd. 50 prosent av alle kontorplasser i Europa står tomme til enhver tid, sier han, i en melding.

Det er ingen grunn til å tro at det er annerledes i Norge. Statsbygg har gjennomført en kartlegging av egne lokaler, og resultatet er det samme. Vi må utnytte disse arealene bedre, sier Nikolaisen:

– Hovedsvaret på byggenæringens klimautfordring er gjenbruk av eksisterende bygningsmasse. Og når vi må bygge nytt kan en ombygging eller et tilbygg til den eksisterende bygning også være en løsning.

Bærekraft i framtidens byggeri settes på dagsorden i regi av Nordisk Ministerråd onsdag 17. august kl. 13:00 under Arendalsuka 2022. Der vil Statsbygg-sjefen diskutere temaet med ander aktører i bransjen.

Er du interessert i andre bransjerelevante arrangementer? Kikk innom Bygg Arena Arendal hvor ledende aktører i bygge-, anleggs- og eiendomsnæringen har gått sammen om en egen møteplass med felles arrangementer.