Venter et omslag i boligmarkedet: Hilde Midsem, sjeføkonom i NBBL. Foto: Nadia Frantsen
Sist oppdatert: 27-06-2023 Pressemelding

To av tre forventer høyere boligpriser

63 prosent av husholdningene forventer at boligprisene vil være høyere ett år frem i tid, det viser NBBLs boligmarkedsbarometer for juni.

- Resultatene viser at husholdningene venter høyere priser samtidig som de venter økte renter. Optimistiske prisforventninger kan bidra til å stimulere aktiviteten og etterspørselen i boligmarkedet, sier Hilde Karoline Midsem, sjeføkonom i NBBL.

13 prosent forventer boligprisfall, mens 24 prosent venter uendrede boligpriser det neste året. Boligprisforventningene har holdt seg om lag uendret de tre siste månedene, etter å ha tatt seg kraftig opp siden i fjor høst.

Boligprisforventningene var i juni på et høyere nivå enn det som har vært gjennomsnittet siste 5 år.

Ledige stillinger innen bygg og anlegg

Nesten 9 av 10 venter høyere boliglånsrenter

88 prosent venter høyere boliglånsrenter ett år frem i tid. 19 prosent tror rentene skal øke mye. Andelen som venter at boliglånsrentene skal videre opp holdt seg om lag uendret fra mai til juni. Renteforventningene har tatt seg relativt kraftig opp siden januar.

- Undersøkelsen ble gjennomført før Norges Banks rentebeslutning i juni. Da ble styringsrenten hevet med 0,5 prosentpoeng og rentebanen oppjustert.

- Vi får først se ved neste undersøkelse om husholdningene justerer sine forventninger som følge av dette. Selv tror jeg det kan gå mot et omslag i boligmarkedet de neste månedene, med noe nedgang i boligprisene, sier Hilde Karoline Midsem, sjeføkonom i NBBL.

Jobbtryggheten er på et normalnivå

Når det korrigeres for andelen som svarer «ikke relevant», svarte 5,7 prosent at de i stor eller ganske stor grad er bekymret for å miste jobben.

81 prosent var i liten eller ganske liten grad bekymret, mens 13 prosent oppga «hverken eller». Jobbtryggheten, målt på denne måten, var noe lavere i juni enn i mai i år, og på et nivå nær gjennomsnittet siste fem år. 

Konklusjon: Boligmarkedsbarometeret holdt seg uendret på et høyt nivå

Håkonsen & Sukke Landskapsentreprenør - Anleggsgartner med solid kompetanse!

Forventningene til boligpriser og -renter holdt seg om lag uendret fra mai til juni i år. Jobbtryggheten gikk litt ned i samme periode.

Samlet innebærer dette en marginal svekkelse av boligmarkedsbarometeret fra mai til juni. Boligmarkedsbarometeret svekket seg litt fra april til mai, etter å ha styrket seg over flere måneder. Indeksverdien falt fra 17 i april til 15 i mai, og videre til 14 i juni.

Dette er om lag på nivå med gjennomsnittet siste 5 år. I månedene september til og med desember i fjor var indeksverdien negativ.

Les hele boligmarkedsbarometeret.