Previous
Next
Statsbyggs direktør for bærekraft og spesialfag, Anders Fylling (tv), daglig leder Emil Rygh i Sirkulær Ressurssentral, statssekretær Nancy Anti i Kommunal- og distriktsdepartementet og byråd for næring og eierskap i Oslo kommune, Rina Mariann Hansen, åpnet Ombygg. Foto: Statsbygg
Sist oppdatert: 14-03-2023 Pressemelding 

Åpnet Europas største ombrukssentral

Statsbygg har vært sentral i utviklingen av Ombygg. Med åpningen av den 4500 kvm store sirkulære ressurssentralen på Økern i Oslo øker potensialet for å bruke byggevarer om igjen betraktelig.

– Nå kan ombruk virkelig skyte fart i byggenæringen! Mangelen på et lager for brukte materialer har vært en stor barriere. Som et Fretex for byggevarer vil det fremover bli mye lettere å bruke ting om igjen, sier Statsbyggs direktør for bærekraft og spesialfag, Anders Fylling.

Det kan gå lang tid fra en bygning rives til materialene i det kan brukes om igjen i et nytt bygg, og frem til nå har det ikke vært noe sted å oppbevare dem i mellomtiden.

Da er materialene ofte blitt kastet, og man har kjøpt nytt i stedet.

Dagens åpning av den sirkulære ressurssentralen Ombygg vil kunne gjøre det langt enklere å finne bærekraftige løsninger.

– Dette er trolig Europas største lager og handleplass for materialer som skal ombrukes. Nå gleder vi oss til å se det bli tatt i bruk, sier Anders Fylling.

Metacon AS - Norges grønneste logistikkbygg

Flere lignende prosjekter på gang

Sammen med foreningen Pådriv og ombruksspesialisten Resirqel har Statsbygg vært sentral i prosjektet siden planleggingen startet for et par år siden. I alt har Statsbygg bidratt med ca. 10. millioner kr.

Passende nok er det 4500 kvadratmeter store teltet, som utgjør sentralen, i seg selv ombruk.

Opprinnelig ble det satt opp av praktiske og sikkerhetsmessige årsaker i regjeringskvartalet, men da det ikke var bruk for det der lenger, ønsket Statsbygg å finne nye bruksområder for det fremfor å kaste det

Ombrukssentralen skal både fungere som et utsalgssted og som et mellomlager der utbyggere kan leie plass. I flere andre norske byer jobbes det nå med å få opp lignende lagermuligheter for brukte byggevarer.

– En viktig forutsetning for det grønne skiftet, er å finne forretningsmulighetene i det. Vi håper ressurssentralen vil føre til nye samarbeid, kompetanseheving og at andre byer i landet kan inspireres til å finne lignende løsninger, sier Anders Fylling.