AF Håndverk undertegner Fair Play Byggs Etikkplakat
Arvid Engebretsen, Dagleg leiar i AF Håndverk, Ole Christian Kirkestuen, styremedlem i AF Håndverk og Lars Mamen, Fair Play Bygg Oslo og omegn. Foto: Fair Play Bygg
Sist oppdatert: 24-01-2022

AF Håndverk undertegner Fair Play Byggs Etikkplakat

AF Håndverk signerte fredag 21. januar Fair Play Byggs Etikkplakat og blir støttemedlem i Fair Play Bygg Oslo og omegn.

Med dette forplikter AF Håndverk seg til å arbeide for sikre arbeidsplasser, like konkurransevilkår, trygge arbeidsvilkår, faste ansettelser, fagopplæring og et ryddig og forsvarlig arbeidsliv.

- Vi ønsker å bidra til Fair Play Byggs arbeid for at byggenæringa skal bli en attraktiv næring.

-Fair Play Bygg gjør en god jobb for å bevisstgjøre næringa og kunder, og ikke minst med å varsle og avdekke kriminalitet, sier Arvid Engebretsen, daglig leder i AF Håndverk, i en melding. 

-Det er flott at seriøse bedrifter undertegner Etikkplakaten, sier Lars Mamen i Fair Play Bygg Oslo og omegn. Dette forplikter også datterselskapene i AF Håndverk.

SmartDok. Alt i en app

Rapportering og varsling
-I Etikkplakaten er det også et punkt om rapportering av avvik. Dette er et viktig punkt, av og til vil en avdekke avvik på lønns og arbeidsforhold, da er det viktig at informasjon om dette går videre til offentlig myndighet som kan kontrollere og stanse slike forhold, sier Mamen.

Topartssamarbeid mellom arbeidsgiver- og arbeidstakersiden
Fair Play Bygg er et topartssamarbeid mellom arbeidsgiver- og arbeidstakersiden. Arbeidet er finansiert gjennom støttemedlemskap, frivillige bevilgninger og donasjoner.

-Vi vil gjerne takke Fair Play Bygg for den viktige jobben som gjøres. Vi skal bidra med vår del, både med et økonomisk bidrag gjennom støttemedlemskapet, men også med å informere om mistanke om arbeidslivskrim.

-Alle våre datterselskap vil også signere Etikkplakaten og jeg tror markedet legger merke til at vi tar dette alvorlig, sier Engebretsen.

AF Håndverk består av 12 selskaper innen rehabilitering og antikvarisk rehabilitering og er en ledende
aktør innen sitt fagfelt.