13 prosent økning i byggevaresalget
Hittil i år ligger det totale byggevaresalget 6,2 % foran fjoråret. Trebaserte produkter har en akkumulert salgsvekst på 6,9 %. Øvrige byggevarer ligger 8,3 % foran fjoråret, mens betongbaserte produkter har en oppgang på 2,0 %. Foto: Pixabay
Sist oppdatert: 19-05.2021

Byggevaresalget opp 13% i april 

Det innenlandske salget av byggevarer fra industrien i april 2021 var 13,3 % høyere sammenlignet med april 2020, sier Jøns Sjøgren, adm direktør i Byggevareindustriens Forening, i en melding. 

Betongbaserte byggevarer hadde en økning på 8,9 %, trebaserte produkter en oppgang på 10,0 %, mens øvrige byggevarer hadde en oppgang på 17,8 %, fortsetter han. Det var like mange salgsdager i 2021 som i 2020. 

Hittil i år ligger det totale byggevaresalget 6,2 % foran fjoråret. Trebaserte produkter har en akkumulert salgsvekst på 6,9 %. Øvrige byggevarer ligger 8,3 % foran fjoråret, mens betongbaserte produkter har en oppgang på 2,0 %, avslutter han.

Byggevareindustriens Forening salgsstatistikk er basert på tall innhentet hver måned blant foreningens medlemsbedrifter. Den omfatter salg til det norske markedet for fakturerte ordrer

Norges hyggeligste håndverker 2021