Minihus byr ikke bare på beskjedent bruksarealet, men også minimalistisk og funksjonelle innredningen. Det er dog ikke til hinder for å kunne skape seg et fullverdig hjem. Foto: Unsplash
Sist oppdatert: 16-01-2024 Mikrohus

Hvordan er hverdagen i et minihus? 

Tiny houses, eller mikro- og minihus, som de er kjent i Norge, er en boligtrend som for alvor vokste fram i USA på 2000-tallet etter finanskrisen.

Boligarealet på et minihus er vanligvis mindre enn 40 kvadratmeter, men kan også være betydelig mindre. 

Skal man bruke minihus som helårsbolig i Norge, kan huset ikke være større en 30 kvadratmeter, under dagens regler. 

Minihus byr på beskjedent bruksarealet, med minimalistisk og funksjonell innredning. Det er dog ikke til hinder for å kunne skape seg et fullverdig hjem.

Mange av dagens småhus har også fastmontert understell med hjul, som gjør dem mobile. Noe som gjør dem veldig godt egnet for dem som søker en mer fleksibel og stedsuavhengig livsstil.

Minihus med solceller på taket. Foto: Unsplash

Hvordan minihus skiller seg fra tradisjonell bolig

Tradisjonelle boliger og minihus representerer to distinkte tilnærminger til boligdesign og livsstil, og de skiller seg på flere måter. 

Først og fremst er størrelsen en åpenbar forskjell. Tradisjonelle boliger er ofte betydelig større, med flere rom og et større totalareal. 

Fikk du med deg: Regler for mikrohus som helårsbolig

Minihus, derimot, er kompakte boliger som vanligvis ikke overstiger et visst kvadratmål og maks 30 kvadratmeter, om de skal forholde seg til dagens regler for minihus som helårsbolig i Norge. 

Den betydelige størrelsesforskjellen reflekterer ofte et skifte i beboerens filosofi fra forbruk til nødvendighet.

En annen forskjell er knyttet til bærekraft og miljøvennlighet. Minihus er ofte designet med fokus på energieffektivitet og bruk av miljøvennlige materialer. 

De krever mindre energi for oppvarming og kjøling, og man kan lett installere alternative energikilder som solcellepaneler. 

- Det er mange fordeler med mikrohus. De er langt mer kostnadseffektive og har langt lavere vedlikeholdskostnader. I tillegg er de mer miljøvennlig og har lavere energikostnader. Bente Wethal, Daglig leder X.bo.

Fiskarhedenvillan - Minihus og småhus

Tradisjonelle boliger på sin side kan variere mye i miljøpåvirkning, avhengig av byggematerialer og energieffektiviteten til hjemmet.

Livsstilen knyttet til de to boligtypene er også forskjellig. Minihusbeboere søker ofte en enklere livsstil med færre eiendeler, mindre plass og langt mindre vedlikeholde. 

Minihus fører ofte til en mer minimalistisk tilnærming til forbruk og levemønster. Tradisjonelle boliger gir vanligvis mer plass for personlig uttrykk, samling av eiendeler og et mer konvensjonelt livsstilsbilde.

Til slutt spiller kostnadene selvsagt en betydelig rolle. Minihus er mer kostnadseffektive både i byggeprosessen og vedlikeholdet.

Minihus representere en rimeligere måte å eie bolig på, spesielt for de som ønsker å redusere gjeldsbyrden og leve mer økonomisk. 

Tradisjonelle boliger, på den annen side er dyrere å bygge og vedlikeholde, selv om dette varierer betydelig avhengig av sted og spesifikke designvalg.

Foto: Unsplash

Betydelig rimeligere en små leiligheter 

Å skulle kjøpe, eller bygge et minihus er i gjennomsnitt langt rimeligere enn både tradisjonelle hus og leiligheter. 

Et minihus på 30 kvadratmeter som overholder alle dagens regler kan koste så lite som et par hundre tusen kroner og opptil et par millioner. 

Det kan høres mye ut, men når man tenker over at små leiligheter på godt under 30 kvadratmeter ofte koster langt over 2 millioner, er det et lukerativt regnestykke. 

Selv om det selvsagt finnes luksuriøse mikrohus, hvor kjøpesummen er høyere som følge av et konsept basert på individuelle behov og edelt designinteriør, er prisene på prefabrikkerte småhus generelt langt lavere enn for tradisjonell små leiligheter på mellom 16- og 25 kvadratmeter.

Lavere total investering gjør også at småhusene er en mulighet for kjøpere med lite egenkapital til å kjøpe bolig til tross for stigende eiendomspriser. 

Driftskostnadene med minihus er også lavere, både med tanke på energi, eiendomsskatt, vedlikehold og forsikring. Skal man bruke minihuset som helårsbolig er det viktig at man sikkrer at huset er issolert for å kunne tåle norske forhold. 

- Vi har opplevd økt etterspørsel etter denne type hus de senere årene. Både fra det offentlige og private kunder. Daglig leder X.bo, Bente Wethal

Foto: Unsplash

Hva er det som tiltrekker personer til minihus? 

Personer som velger å bo i minihus setter ofte pris på flere unike aspekter ved denne livsstilen i forhold til tradisjonelle boliger. 

Her er noen av de aspektene de typisk verdsetter høyt:

Enkel livsstil: Beboere i minihus setter pris på en enklere livsstil med færre eiendeler. Den begrensede plassen oppfordrer til å forenkle og prioritere det som virkelig betyr noe, noe som kan føre til mindre stress knyttet til forbruk og eie.

Økonomisk frihet: Minihus er ofte langt mer kostnadseffektive både i byggeprosessen og vedlikeholdet. Dette gir beboerne økonomisk frihet ved å redusere gjeldsbyrden og gir muligheten til å bruke ressursene på andre livsaspekter, som reise, utdanning eller opplevelser.

Miljøbevissthet: Mange minihusboliger er designet med fokus på bærekraft og miljøvennlighet. Den mindre størrelsen krever mindre energi for oppvarming og kjøling, og de er ofte utstyrt med grønne teknologier som solcellepaneler. Dette appellerer til de som ønsker å redusere sitt miljøavtrykk.

Mobilitet: Minihus er ofte mobile eller transportable, noe som gir beboerne muligheten til å endre bosted og leve et mer nomadisk liv. Dette gir en følelse av frihet og eventyr, samtidig som det reduserer forpliktelser til et bestemt sted.

Mindre vedlikehold: Med færre kvadratmeter å vedlikeholde, gir minihusbeboere mindre tid og ressurser til husarbeid og oppussing. Dette gir dem mer tid til å fokusere på andre interesser og aktiviteter som de verdsetter.

Fokus på opplevelser: Beboere i minihus vektlegger ofte opplevelser over materielle eiendeler. Den begrensede plassen oppmuntrer til å utforske omverdenen og nyte livet uten å være bundet av for mange fysiske eiendeler.

Selv om disse aspektene er attraktive for mange som velger minihus, er det viktig å påpeke at denne livsstilen ikke passer for alle og personlige preferanser varierer.

Tradisjonelle boliger kan fortsatt gi andre kvaliteter, som mer plass, privatliv og et mer konvensjonelt liv.

Direktoratet for byggkvalitet har laget en ny veileder som raskt gir svar på om ditt mikrohus prosjekt vil omfattes av de nye reglene. Du finner hele veilederen her…

Foto: Unsplash

Ulemper med mikrohus

Grunnet størrelsen et det ikke tvil om at småhus egner seg beste for enslige og par. For familier med barn vil det kunne byr det på utfordringer å bo i et mikrohus.

Mangelen på oppbevaringsplass gjør det nødvendig å begrense innboet til et minimum. 

Barrierefri adkomst er også nesten umulig å få til i et minihus. Minihus er også en dårligere kapitalinvestering enn klassiske hus eller leiligheter, ettersom prisene ikke holder seg like godt.

Å selge boligen og investere i et mikrohus er derfor ikke en fornuftig investering for alle. 

Verdifall på mikrohus er langt vanligere en ved tradisjonelle boliger og det er vanskeligere å opprettholde verdien. Det sagt er minihus fortsatt en ypperlig løsning for dem som søker denne type livsstil og frihet. 

Mens minihus kan tilby mange fordeler, er det også viktig å være klar over noen av de potensielle ulempene ved å velge denne minihus som helårsbolig:

Begrenset plass: Selvfølgelig er den begrensede plassen i minihus en av de mest åpenbare ulempene. Det kan være utfordrende å tilpasse seg et liv med betydelig mindre plass, spesielt hvis man er vant til mer romslige omgivelser.

Manglende personvern: Minihus er vanligvis mer åpne og kompakte, noe som kan begrense personvernet. Dette kan være spesielt utfordrende hvis flere personer deler boligen ettersom det er begrenset med separate rom.

Begrenset oppbevaringsplass: Med begrenset plass kommer begrensede lagringsmuligheter. Det kan være vanskelig å finne plass til alle eiendelene dine og organisering blir avgjørende for å utnytte hvert tilgjengelige kvadratmeter.

Mindre egnet for familier: Minihus er ofte utformet for en eller to personer og de kan være mindre egnet for familier med flere medlemmer. Mangelen på private områder kan være en utfordring, spesielt når barna vokser opp.

Begrensede muligheter for gjester: Å underholde gjester i minihus kan være utfordrende, da det er begrenset med plass for større sammenkomster. Dette kan begrense sosiale aktiviteter og gjøre det vanskelig å være vert for familie, og venner.

Reguleringsutfordringer: I enkelte områder kan det være reguleringsmessige utfordringer knyttet til minihus. Noen steder har restriksjoner på størrelse, struktur og plassering av mobile boliger, noe som kan begrense mulighetene for å finne et egnet sted å plassere minihuset.

Begrenset oppskalering: Selv om minihus er flotte for de som ønsker en enkel livsstil, kan de by på utfordringer for de som ønsker å oppskalere livet sitt senere. Livssituasjoner endrer seg og dermed også ulike behov. I slike tilfeller kan det være vanskelig å tilpasse seg uten å måtte forlate minihuset.

Det er viktig å nøye vurdere ens egen livsstil, behov og preferanser før man bestemmer seg for å velge et minihus som bolig.

Mens mange finner glede i denne minimalistiske tilnærmingen, er ikke minihus ideelt for alle.