Hareid helsehus
Ill: Sporstøl Arkitekter AS
Sist oppdatert: 10-02-2021

Hareid Helsehus

-Det hele startet med at legene i kommunen varslet at de hadde behov for nye lokaler. Det fikk ballen til å rulle og ideen om å samle flere av kommunens tjenester under samme tak ble født. 

-Med Hareid helsehus plassert strategisk midt i sentrum, samler vi legekontor, helsestasjon, fylkestannlege, NAV og bibliotek, forteller prosjektleder i kommunen Paul Arne Ulstein, til Norsk Byggebransje. 

-Tidligere ordfører Anders Rise og Byggenemnda skal ha honnør som pådriver for prosjektet. 

-Prosjektet ble iverksatt i 2017, da med en innleid prosjektleder fra Hamsto, Ståle Ivar Hovden.(red.anm, Hamsto har nå fusjonert med Xpro) Når jeg tok over som prosjektleder for ca 2 år siden fortsatte han som byggherreombud. Det har vært til stor hjelp og vi har hatt et godt samarbeid. 

-Rise Bygg ble valgt som entreprenør, i samspillsentreprise med kommunen. Det er en spennende kontraktsform og veldig bra for vår del. Det har gjort at vi har fått være med å utvikle prosjektet med stort eierskap, nær dialog og godt samarbeid.

-Personlig mener jeg at vi har fått mer for pengene enn om vi hadde valgt en totalentreprise.

BADEMILJØ RØRSERVICEURI AS AVD ULSTEINVIK
Spenncon Betongelementer - Varig Estetikk

-Hareid kommune har gjort store investeringer de siste årene og er en kommune i forkant. Vi har bygd ny innendørs fotballbane og rehabilitert rådhuset. Med nye vindu, yttervegger og isolering av taket har vi redusert driftskostnadene betydelig og nå kan bygget vare i 50 år til.

-Den nye miljøgata har gitt næringslivet og handelsstanden et løft, samtidig som hele kvartalet i sentrumsområdet er nytt. Det håper vi skal øke aktiviteten i sentrum. Store organisasjoner som Coop og Fjord1 har også investert lokalt, og da er det viktig å samarbeide til felles beste. 

-Batteribygget til Fjord1 produserer mye overskuddsvarme. Den “frakter” vi nå i rør inn til helsehuset og rådhuset. I rådhuset har løsningen vært i bruk i 2 måneder allerede og kommunens strømkostnader er betydelig redusert. Totalt regner vi med å redusere kostnadene med iallefall 80%

-Samtidig sparer Fjord1 penger på å bygge kjølesystemer. Et knakende godt eksempel på samarbeid mellom næringsliv og kommune.  

Hareid helsehus
Ill: Sporstøl Arkitekter AS

-NAV overtok sine lokaler 1 februar, i dag har vi overtagelse på 2. og 3. etasje og fylkestannlegen skal være operativ om en måneds tid. Deretter kommer helsestasjon, legekontor og bibliotek til sist i løpet av april.

-Både kommunen og brukerne er strålende fornøyd med resultatet. Rise Bygg har stort sett brukt lokale underentreprenører og vi er kjempefornøyd med både samarbeid, og gjennomføring. 

-Vi gir oss heller ikke og flere prosjekter på gang. Når vi renoverte rådhuset gjenstod 20-25% av bygget, der skal vi nå igang med å renovere 3 etasjer. Deretter har vi et prosjekt med brannstasjon, nytt lager, kommunal teknikk, IT & drift i tillegg til omsorgsboliger. Det gjøres betydelige investeringer i kommunen, så her er det ingen som hviler på sine laurbær, avslutter Ulstein.