Previous
Next
Fem glade damer i Heidenreich region Nord. F.v.: Cathrine Broks, Butikkleder Finnsnes, Siri Skoland inneselger VVS Narvik, Janita Tysnes inneselger VVS Svolvær, Karin Eilertsen Distriktssjef Troms & Finnmark, Lone Gamst Dahlberg inneselger VA Svolvær. Foto: Karin Eilertsen
Sist oppdatert: 09-12-2022

Yrkesutdannelsen er gull verdt!

Karin Eilertsen er rørlegger og Distriktssjef hos Heidenreich i Troms & Finnmark. Med et varmt hjerte, stort engasjement og bein i nesen brenner hun for yrkesfag, mangfold og ungdom.

Hun er også en medvirkende årsak til at Ingeborg-nettverket har hatt sin første samling i nord.

Hvorfor ble du rørlegger?

-Jeg har alltid vært veldig aktiv og det ble tidlig klart på skolen at jeg fikk bedre resultater når jeg fikk jobbe praktisk over teoretisk, ler Eilertsen godt.

-Selv om pappa også er rørlegger var det ingen selvfølge, men yrkesfag var naturlig for meg. Jeg søkte tekniske byggfag, som det het den gang og gassa på. Det var det lureste jeg har gjort.

-Den gang, i 2001, var vi seks jenter og tre gutter i klassen! Det hadde aldri skjedd før og ikke senere heller såvidt jeg vet. Det er litt morsomt å tenke på.

-Vi var innom 10 ulike yrkefagretninger i løpet av første året og fikk deretter velge retning. Senere slo man sammen byggfag og tekniske byggfag til klima, miljø og energi.

-Noe RørNorge kjempet imot og fikk gjort om i 2021, når rørlegger igjen ble en egen yrkesutdanning.

-For min del var lykken gjort med arbeidsuke, utplassering og så lærlingetid. Jeg valgte å bli servicerørlegger, der arbeidsoppgavene i stor grad handlet om rehabilitering av kjøkken og bad, i kombinasjon med å reparere gamle ting.

-Det ble en bratt lærekurve når jeg kom ut i lære, for det arbeidet jeg skulle utføre hadde lite med det vi lærte på skolen å gjøre.

Engasjement og påvirkningskraft

-Overgangen fra skole til arbeidslivet påvirket meg. Det vekket mitt engasjement for å inkludere ungdom og unge voksne som skal inn i arbeidslivet.

-Jeg tror oppriktig at det er viktig at man får kjenne på ansvaret med å komme på jobb i tid og utføre de arbeidsoppgaver man blir satt til innenfor gitte tidsrammer.

-At man får smaken på å tjene egne penger og et klapp på skulderen som motivasjon til å stå på.

-Heldigvis er dette engasjementet noe min arbeidsgiver deler.

-Heidenreich har et samarbeid med Kvaløya videregående skole og vi tar imot ungdommer på utplassering. Nå skal vi f.eks ha 5 elever som skal hjelpe oss med varetelling i Tromsø, 07:00-16:00.

-Det er til hjelp for oss, samtidig som vi får vist dem at arbeidslivet inkluderer ansvar.

-I samme ånd er vi avklaringsbedrift for NAV. Det er stort for oss, forhåpentligvis gjør vi en forskjell for noen når de får arbeidsoppgaver de klarer og får kjenne seg verdifull, og verdsatt.

-Vi er også godkjent opplæringsbedrift i transport- og logistikkfaget, veldig stolt av at første lærlingen hos oss nylig bestod fagprøven med MG.

Få kontroll over ditt tekniske anlegg.

Yrkesutdannelsen er gull verdt!

-Vi må slutte å snakke ned yrkesfag! Det gjelder i skolen, i yrkeslivet og i egen bransje. Etter mange år som servicerørlegger er jeg nå distriktssjef i Troms og Finnmark, med fagbrev i bunn.

-Fagbrev og/eller svennebrev legger grunnmuren for uante muligheter videre i karrieren. Det må lærere, foreldre og yrkesveiledere ta inn over seg.

-Samtidig må håndverkere bli flinkere til å formidle alt det våre bransjer skaper. Innovasjon, miljø, energi, klima - det grønne skiftet lykkes ikke uten oss!

-Se bare på offentlige anbud. Det som veier stadig tyngre er bærekraftstiltak, hvilken kunnskap og planer man har for å redusere utslipp, håndtere avfall, fossil/utslippsfri byggeplass.

-Det stilles krav som skiller klinten fra hveten, har man ikke planene på plass velges man bort. Så kan ingen kan gjøre alt, men alle kan gjøre noe.

-Rørbransjen tar dette på alvor, energi- og vann besparelser, effektivisering, design, transport, montering og avfallshåndtering osv. Det er en utrolig spennende bransje vi jobber med.

Likestilling, mangfold og et godt arbeidsliv

-Jeg er opptatt av balanse i arbeidslivet. Kvinner og menn har forskjellige utgangspunkt, med det for øye vil jeg utfordre både bransjen, andre yrkesfag og grossistleddet.

-Jeg har nettopp ansatt kvinnelig butikkleder og butikkselger på Finnsnes. Nettopp det at de ikke har tidligere erfaring fra bransjen er gull verdt. De ser alt med friske øyne, kommer med nye innspill og ser muligheter.

-Det viser seg å være både lurt og verdifullt for bedriften og våre kunder.

-For våre uteselgere eller leverandør og grossistleddet er kunnskap og erfaring langt viktigere. Vi er en serviceorientert logistikkbedrift som er veldig bransjespisset. For å hjelpe våre proffkunder må våre selgere vite hva det handler om.

Profilco AS - Rekkverk i Aluminium

-Rørbransjen er mannsdominert og kommer kanskje alltid til å være det.

-Det hindrer dog ikke meg i å drømme om en jevnere kjønnsbalanse. Det finnes så mange muligheter, for både kvinner og menn om vi bare tar vare på dem.

Ingeborgnettverket - en inspirasjonskilde for mangfold i rørbransjen

-Jeg kom i kontakt med nettverket første gang i 2018 på VVS dagene. Etter det ble jeg oppringt av en kvinnelig prosjektleder på Svalbard, Marit Tøn, som kjenner Anne Dahl Øiset og leder av nettverket Eli Heyerdahl-Eide i forbindelse med mentorordningen som de etablerte.

-Rørlegger Ingvild Gundersen kontaktet meg i februar -22 og ville dra i gang nettverket i nord, dermed var det bare å brette opp armene og hive seg rundt. 

-I april i år arrangerte vi første samling i Tromsø.

-Vi var ca. 25 damer fra Svolvær, Narvik, Bodø, Finnsnes, Svalbard, Tromsø og Harstad. De fleste fra rørbransjen, men vi fikk også med oss noen kvinnelige kjølemontører siden fagene går litt i hverandre.

-Vi fikk informasjon fra en leverandør og partner av Ingeborg-nettverket, samtidig som vi la mye fokus på sosialt samvær for å bli kjent med hverandre.

-Det var rørende å være med på faktisk. Alle vil hverandre så vel og det er uvurderlig for oss alle å få så mange nye “kolleger” på tvers av fag, bransjer og bedrifter uten å være ansatt i samme firma.

-Ingeborg Nettverket er genuint og ekte. Uansett om man er lærling eller toppleder, sitter med administrasjon eller legger rør i det daglige er man akkurat like verdifull for nettverket.

-Alle føler seg inkludert og sett, det er trygt å by på seg selv og det gir styrke for de som kanskje er alene som kvinne i sine bedrifter.

-Vi blir kjent med fantastisk inspirerende damer over hele landet takket være nettverket. Felles for oss alle er jo at vi ønsker å ivareta de kvinner som er i bransjen og sørge for at de blir værende.

Gruppebildet - Ingeborgsamling i Tromsø. Foto: Karin Eilertsen

Hvordan har rørbransjen endret seg gjennom dine 20 år i bransjen?

-Nå spør du godt, det har skjedd mye positivt opp gjennom årene. På det jevne er det en fantastisk bransje full av herlige mennesker som vil hverandre så vel, kvinner som menn. Vi deler fagkunnskap, utvikler bransjen og samarbeider godt.

-Jeg er glad for at stadig flere bedrifter tar arbeidsmiljøet på alvor. Skal vi få bukt med uønsket oppmerksomhet, sleivete kommentarer, trakassering og mobbing krever det en trygg ledelse ute i bedriftene.

-Der man som ansatt våger å si ifra i trygg forvissning om at man blir tatt på alvor.

-Uansett om man er kvinne eller mann og havner i en kjip situasjon skal det være trygt å si ifra. Her er det mange nyanser, iblant kan situasjoner bunne i misforståelser.

-Med en trygg og åpen ledelse tar man tak og skaper dialog direkte, da kommer vi langt. Caverion har gjort en fenomenal jobb på dette feltet.

-Som kvinne tenker jeg at vi burde ha kommet lengre når det gjelder arbeidstøy som passer alle kroppsfasonger. Menn kommer også i ulike former, standard A4 er ikke godt nok.

-Satt på spissen kan for lange eller store plagg føre til farlige situasjoner på jobb.

-Kvinners helse, både fysisk og psykisk kunne fått mer oppmerksomhet. Kvinner og menn er ulike, det er ikke alltid gitt at vi forstår hverandre.

-Jeg tror nøkkelen til det meste ligger i kommunikasjon, vi må prate sammen og lytte for å forstå.

-Her kommer jeg tilbake til Ingeborg nettverket som jeg er overbevist om kan være en trygg havn for
alle i rørbransjen.

-Leder Eli Heyerdahl-Eide er en dame som virkelig tørr! Hun har mot og er engasjert, hun viser at det går an og gir oss andre inspirasjon til å fortsette arbeidet rundt om i Norge.

-Jeg skal være primus motor i nord og gleder meg stort. Her er det store avstander som skaper noen utfordringer, men første kvartal 2023 skal vi møtes i Bodø.

.De som vil være med får gjerne ta kontakt med meg, avslutter Eilertsen.

Norsk Byggebransje anbefaler våre lesere å bli del av Ingeborg-nettverket. Du trenger ikke være aktiv rørlegger, medlemskapet er gratis og uten forpliktelser. Les mer og meld deg inn i nettverket i dag.

Norsk Byggebransje er opptatt av mangfold, kjønnsbalanse og økt kvinneandelen i byggenæringen. En viktig del av det, er å bidra til at relevant, interessant og viktig informasjon gjøres tilgjengelig for våre lesere. I 2022 takket vi ja til å bli strategisk partner i Ingeborg-nettverket. Sammen vil vi gå foran, inspirere og engasjere såvel rørbransjen som byggenæringen.