Konekta blir gullpartner til Ingeborg-nettverket
- Det skjer mye i Ingeborg-nettverket, aktiviteten øker og den nye hjemmesiden er veldig flott. Nå finner vi nettverket på nettet og ser enda større potensial til et produktivt samarbeid som partner, sier Line Ekroll Dyb, administrerende direktør i Konekta. Foto: Konekta
Sist oppdatert: 30-01-2024 Bransjeprat

Konekta går for gull

- Ingeborg-nettverket har satt ting på dagsordenen, skapt masse positiv energi rundt det som før var et negativt tema. Når man har et nettverk som er så tydelig og gjennomfører det de bestemmer seg for, skaper det effekt.

- Alle vil være en del av en vellykket historie, sier Line Ekroll Dyb, administrerende direktør i Konekta (tidligere Norsk Rørallianse).

Konekta med sine 10 selskaper og 52 avdelinger rundt om i Norge har vært sølvpartner til Ingeborg-nettverket siden 2019. Nå går de for gull!

- Line Ekroll Dyb fra Konekta var del av det første styret til Ingeborg-nettverket og har godt kjennskap til oss.

- Hun er opptatt av at bedriftene skal VILLE ta rekruttering av kvinner på alvor, slik at partnerskap ikke bare blir på papiret. Det liker jeg!

- Konekta består av mange store solide bedrifter som sammen har stor påvirkning både lokalt og sentralt i rørbransjen.

- Det at de nå tar skrittet opp til en mer forpliktende rolle og ønsker å være «Ingeborgere» som styrker bransjelaget også når det gjelder rekruttering av kvinner, er både stas og viktig!

- Jeg kjenner via jobben min i RørNorge godt til alle bedriftene i Konekta og vet at mange av dem allerede er gullpartnere i hjertet, sier Eli H. Heyerdahl Eide, leder av Ingeborg-nettverket

- Det er mange fine damer i byggenæringen! Vi har blitt mye flinkere til å fremsnakke og løfte hverandre etter at Ingeborg-nettverket startet i 2016, fortsetter Ekroll Dyb.

Hva gjorde at du begynte i byggenæringen?

- Jeg har jobbet i ulike posisjoner i Narvesen og Norgesgruppen i en årrekke og har master i økonomi og ledelse.

- Det var en av årsakene til at nettverkets gründer, Eli H. Heyerdahl Eide tok kontakt og bad meg sitte i styret for nettverket i 2016. Hun var helt fra begynnelsen oppmerksom på å skape mangfold.

- I 2016 ble jeg administrerende direktør i Konekta. Jeg ble positivt overrasket over hvor fantastisk denne næringen er, vi har mange flinke damer og menn som vil hverandre godt. Derfor var det lett å takke ja til styrevervet.

- Jeg er glad for å se at Ingeborg-nettverkets innsats smitter over på hele byggenæringen. Vi må bli enda flinkere til å fremsnakke bransjen og hverandre.

- Det er ingen enkel oppgave å snu fort i Norges største fastlandsnæring, men vi er på god vei.

Foto: Norsk Byggebransje

Hvordan ser kjønnsbalansen ut i Konekta?

- Vi er vårt ansvar bevisst og tar oppgaven på alvor. Alle eierne har kvinnelige ansatte, men vi har ikke konkret antall kvinner i samtlige 52 avdelinger. Derimot er vi flink til å fronte de damene vi har i organisasjonen, dette tror jeg bidrar til at vi tiltrekker oss flere.

- Vi har totalt ca 2700 medarbeidere inklusive administrasjon og er spesielt stolt over at vi har 400 lærlinger i systemet. Det er nesten 15% av arbeidsstokken, 50% av lærlingene er voksenlærlinger.

- Det er fint å få inn både ungdommer direkte fra skolebenken og voksenlærlinger som har en annen motivasjon fra start, men det er også en balansegang vi er bevisst på. Vi vil jo gjerne ta ansvar for at ungdom skal få lærlingplass.

Hvorfor velger dere å gå for gull?

- Det skjer mye i Ingeborg-nettverket, aktiviteten øker og den nye hjemmesiden er veldig flott. Nå finner vi nettverket på nettet og ser enda større potensial til et produktivt samarbeid som partner.

- I styremøte i høst var det full enighet om å oppgradere fra sølv til gullpartner. Jeg må legge til at internt hos oss er det ofte mannfolkene som heier mest på rekruttering av flere kvinner.

- Vi har mange gode eksempler på bedrifter som vi vil løfte både internt og eksternt for å inspirere og motivere flere til å jobbe strategisk i sine egne bedrifter. Rørtek Steinkjer som nærmer seg en kvinneandel på 20%.

- En av våre bedrifter har vunnet pris for årets rørleggerbedrift via Rørentreprenørene Norge siden prisen ble delt ut første gang i 2018. Nilsson Haras AS i 2023, Egeland Rør i 2022 og Telerør i 2019.

- I Konekta jobber vi mye mot skolen, når barna går i 5-6 klasse begynner vi å jobbe med foreldrene fordi mange av dem fraråder barna sine å velge yrkesfag.

- På ungdomsskolen fokuserer vi på ungdommen som skal velge yrkesvei. Det handler ikke bare om rør, men om yrkesfag generelt.

- Vi jobber også mot veiledere og rådgivere. Der er kunnskapen om yrkesfag i beste fall sprikende.

Ledige stillinger innen bygg og anlegg

Du har vært med siden etablering av Ingeborg-nettverket, hva har skjedd på den tiden?

- Det Ingeborg-nettverket har klart er å sette byggenæringen positivt på kartet, de har skapt blest om faget, bransjen og mennesker.

- Personlig har jeg vært mentor gjennom nettverket to ganger, med menteer fra Geberit. Det har vært veldig lærerikt, spesielt å se hvordan de unge ser på sine ledere. Det har også forsterket min tro på viktigheten av strategisk og langsiktig tenkning.

- Vi har fagdager hvert år, der vi samler ca 200 personer internt. Her har vi frontet Ingeborg-nettverket flere ganger, noe vi vil fortsette med.

- Vi tilbyr mange ulike gode tekniske løsninger og vi vet at vi er en del av løsningen når det kommer til det grønne skiftet. Vi sitter midt i kjernen på det som kommer fremover og vi trenger hverandre, avslutter Ekroll Dyb.

Ingeborg-nettverket er en arena for kvinner som jobber i rørbransjen, og som ønsker å representere
kvinnelige rollemodeller i bransjen. Gjennom tilrettelegging for erfaringsutveksling, kompetanseheving
og personlig utvikling, skaper Ingeborg-nettverket en felles møteplass for inspirasjon og motivasjon.

Deres mål er å fremme rørbransjen som arbeidsplass, samt å øke andelen kvinner i utførende, salg,
tekniske og fagledende stillinger.
Les mer

Konekta (tidligere Norsk Rørallianse). er en landsdekkende allianse av store tekniske entreprenører
som alle har lokal tilknytning. Våre eierselskaper har hovedtyngden på rør, der de er lokale
markedsledere.

Flere har utviklet sine fagtilbud og tilbyr i dag både ventilasjon, automasjon og elektro. Les mer