Previous
Next
Brødrene Anders og Krister Jansson har drevet Brandskyddsmålarna AB siden 2002. Foto: Brandskyddsmålarna AB / Norsk Byggebransje 
Sist oppdatert: 11-03-2024 Bransjeprat 

Ingen andre leverandører når opp

-Jeg har jobbet med brannsikring siden 1986. I 2002 startet vi Brandskyddsmålarna og Protectas produkter har vært med hele veien, som en av flere leverandører, sier Krister Jansson, daglig leder av Brandskyddsmålarna i Sverige AB.

- I 2023 tok vi beslutning om utelukkende å bruke Protectas produkter for branntetting i våre prosjekter, med mindre en byggherre eller entreprenør skulle kreve bruk av andre merker.

- Jeg kan absolutt gå god for Protectas produkter og Polyseam som leverandør. 

Krister Jansson. Foto: Norsk Byggebransje

Hva gjør at dere velger bort “alle” andre leverandører?

- Sammenlignet med de leverandører vi har brukt tidligere kan ingen måle seg med omfanget av forskning og utvikling som Protecta gjennomfører kontinuerlig.

- De gjennomfører omfattende tester av sine produkter ved ulike scenarioer brann, som dokumenteres detaljert. Det gir dem og oss verdifull informasjon om brannegenskapene som igjen skaper trygghet ved valg av produkter og gjennomføring.

- Produktene kommer med monteringsanvisninger, instruksjonene kan montørene lese på papir, eller mobilen.

- De kan også se ulike videoer for å sikre at jobben blir riktig utført. I tillegg kommer produktene med detaljert dokumentasjon til branningeniørene.

- Vi er blant annet i gang med brannsikring på Northvolt batterifabrikk i Skellefteå. Der monterer vi f.eks brannplater fra Protecta.

- Våre montører gir tilbakemelding om at de er mye lettere å jobbe med enn tilsvarende produkter fra andre leverandører.

Seriøsitet i særklasse

- Ved bygging av et kompleks i 15-16 etasjer i Skåne, valgte entreprenøren spesielle rør i bygget.

- Ingen leverandører av passiv brannsikring hadde testet sine produkter for tilsvarende løsningene. Protecta var den som tok frem en godkjent løsning og leverte.

- Vår jobb er å sikre liv, verdier og ressurser gjennom brannsikring. Brannegenskaper er avgjørende for alle produkter vi velger. La meg ta branntetting rundt brennbare rør (plast) som et eksempel.

Brannsikring med Protecta produkter. Foto: Brandskyddsmålarna

- Dersom bygget brenner og røret smelter, dannes det et hulrom som flammer og varme gasser kan trenge gjennom.

- I disse tilfellene kreves det at røret tettes med et ekspanderende materiale som tetter hullet etter hvert som plastrøret brenner av.

- Det blir da ekstremt viktig at materialet er testet og godkjent for den aktuelle rørtypen.

- Brennbare plastrør kommer i mengder av ulike plastmaterialer og tykkelser, og det blir da svært viktig at det valgte produktet virkelig er godkjent for den aktuelle rørtypen.

- Protecta branntester sikkert dobbelt så mange ulike typer gjennomføringer i forhold til andre produsenter i henhold til monteringsanvisningen.

- Det gjør store utslag på tiden man har til rådighet før brannen sprer seg, for å evakuere bygget og slukke brannen.

Er det noe dere savner fra Protecta?

- Protecta er en veldig bra og seriøs leverandør. Jeg kan ikke tenke på noe vi mangler produktmessig. Fredrick Thurfjell og Max Clauss tar godt vare på oss i Sverige.

- En felles utfordring som angår hele bransjen, er manglende krav til utdanning, kompetanse og kontroll av utført brannsikring, både i Norge og Sverige.

- I prinsippet kan hvem som helst utføre jobben. All utført branntetting skal dokumenteres - men kun av dem som utfører arbeidet. Det eneste som kontrolleres er dokumentasjonen, ikke utførelsen.

- Branntekniske feil merker man ikke før det brenner, men da er det for sent.

- Det er da man innser de katastrofale følgene en brann kan ha. Det er tragisk at myndighetene, som regulerer så mye annet, ikke tar tak i dette området.

- Vi har utført brannsikring både i Norge, Sverige og Danmark gjennom årene. Nesten like lenge har vi forsøkt å få til en autorisasjon/sertifisering for de som skal utføre brannsikring, uten å lykkes.

Brannsikring med Protecta produkter Foto Brandskyddsmålarna

- I Sverige må man ha autorisasjon for å jobbe med rustbeskyttelse. Enten blir man diplomålare og kan ha fem personer under seg som man har ansvar for, eller så blir man Frosia kontrollant.

- Såvidt jeg vet er det flere tusen som har sertifiseringen i Norge, i Sverige er vi ca 300 enn så lenge.

Fakta:

FROSIO er en medlemsorganisasjon stiftet i 1986 av en samlet industri for å møte et voksende behov for å kvalifisere og sertifisere personell på alle nivåer i ledelse, produksjon og inspeksjon av arbeid innen korrosjonsbeskyttelse og overflatebehandling. Les mer

Kompetanse og erfaring

- Vi har spesialisert oss på byggteknisk brannsikring gjennom 35 år. Uansett om det gjelder nybygg, rehabilitering eller tilbygg av eksisterende eiendommer.

- Stål, tre, gips, plast, mur og betong - det er kombinasjonen av kompetanse, erfaring og gode produktvalg som gir det beste resultatet.

- Det skulle jeg ønske innkjøpere fikk lov å verdsette høyere, uansett prosjekt, avslutter Jansson.