- Jeg fikk anbefalt blimester.com av en kollega i en annen bedrift, som hadde gått utdanningen selv. Jeg opplevde at studieplanen til blimester passet meg mye best, da jeg personlig lærer mer og forstår bedre gjennom praktisk læring, forteller Malermester Sofie Rostad. Foto: Privat
Sist oppdatert: 20-05-2024 Bransjeprat 

En følelse av mestring og stolthet

- Mesterbrevet gir meg bredere kompetanse og større faglig tyngde. Det er en stor fordel både for meg personlig og for bedriften jeg jobber i.

Malermester Sofie Rostad fra Trondheim visste allerede som ungdom at hun ville gå for malerfaget.

- For meg var valget selvsagt, positivt inspirert av min pappa som også er maler. Jeg likte godt å være med han på jobb og så lenge jeg kan huske har han stortrives i jobben.

- Jeg fikk god støtte fra begge foreldrene mine som var åpne for at jeg valgte yrkesfag. Pappa var litt skeptisk til i starten, men i dag er han veldig stolt.

- Jeg har mange venner som valgte studiespesialisering grunnet at yrkesfag sjelden blir fremmet i ungdomsskolen.

Mesterutdanningen fra Blimester er først og fremst nettbasert med fast oppstart- og sluttdato, i tillegg til helgesamlinger og flere nettseminarer. Foto: Blimester

- Vi kan kanskje ikke forvente at akademisk utdannede lærere skal prate varmt om byggfag, men rådgivere burde sørge for at unge får likeverdig informasjon om alle valgmuligheter.

- Allerede på VG2 fikk jeg utplassering i bedriften hvor min far har vært i 31 år. I dag er vi også kolleger, smiler hun.

Hvordan så utdanningsløpet ditt ut?

- Selv valgte jeg et 2+2 løp, 2 år på videregående skole med bygg- og anleggsteknikk før overflateteknikk.

Deretter gikk jeg to år i lære, fra 2017 til 2019 hos Malermester Sture Brækstad AS i Trondheim.

- Firma er en del av Håndverksgruppen, i vår bedrift er vi 24 ansatte. Pr. dags dato har vi 3 lærlinger, 1 hjelpearbeider og malere som alle har svennebrev i malerfaget.

- Tre av oss har også mesterbrev og nummer fire har kun ett termin igjen av mesterutdanningen sin.

- Vi har alle en oppriktig interesse for faget og bedriften tar utdanning seriøst. Kompetansen er grunnleggende og svennebrev/fagbrev, og spesielt mesterbrev dokumenterer vår seriøsitet.

Bli mester - Slik tar du mesterbrevet

Hva er det morsomste med jobben som maler?

- Det er å møte utrolig mange forskjellige mennesker og få muligheten til å løse spennende utfordringer som man ikke har møtt tidligere.

- Vi jobber utelukkende med rehabiliteringsmarkedet og må stadig finne løsninger som ikke dukker opp når man bygger nytt.

- Da er det en stor fordel å omgi seg med kolleger som har +25 års erfaring. De sitter på mye kompetanse som vi yngre drar fordel av.

Er det noe du skulle ønske at du visste tidligere om fag og bransje?

- At det ikke er så farlig å være i mindretall, svarer hun kontant. I vår bedrift er jeg eneste kvinnelige malermester, men jeg har to kvinnelige kolleger som jobber i administrasjon og som fagarbeider.

- Jeg får ofte spørsmål om hvordan det er å være kvinne i en mannsdominert bransje. Personlig har jeg bare hatt gode opplevelser. Jeg samarbeidet godt med alle, blir respektert i bedriften og ute på byggeplasser.

- Våre mannlige kolleger og kunder forteller ofte at de synes det er positivt å få inn flere kvinner på byggeplassene.

- Jeg kan trygt anbefale byggebransjen for flere damer, både innen malerfaget og andre håndverksyrker.

Undervisningen hos Blimester.com tar utgangspunkt i relevante byggeprosjekter når du bl.a. lærer om ledelse av håndverksbedrifter, byggesak, byggeplassledelse, prosjektering, faglig kalkulasjon, markedsføring, økonomistyring og krav og kriterier knyttet til den faglige utførelsen av de ulike byggearbeidene. Foto: Blimester

Hvorfor valgte du å ta mesterbrev utdanning?

- I 2022 så jeg muligheten til å få en prosjektlederstilling i bedriften og følte at mesterbrevet var avgjørende.

- Jeg kunne søkt stillingen uansett, men mesterbrevet gir meg bredere kompetanse og større faglig tyngde. Det er en stor fordel både for meg personlig og for bedriften jeg jobber i.

- Jeg fikk anbefalt blimester.com av en kollega i en annen bedrift, som hadde gått utdanningen selv. På samme tidspunkt tok en kollega internt mesterbrevutdanningen via Folkeuniversitetet.

- Jeg opplevde at studieplanen til blimester.com passet meg mye best, da jeg personlig lærer mer og forstår bedre gjennom praktisk læring.

- Det norske skolesystemet er svært firkantet. Jeg kan konstatere at matematikken gikk inn et øre og ut det andre på skolen, men samme fag gjennom jobben går strålende, ettersom jeg ser og forstår hvorfor. Her vet jeg at mange håndverkere kjenner seg igjen.

- Studiet til blimester.com gjennomførte jeg på 1,5 år, ved siden av full jobb. Jeg valgte å ta alt digitalt og deltok ikke på noen samlinger. Det er supert at man har mulighet til å velge!

- Noen tar til seg best i plenum og ønsker å delta i dialog og diskusjoner, men andre - som meg - lærer bedre av å lytte.

- Gjennomføringen gikk fint. Det var selvsagt tøft i perioder, spesielt når jeg lærte så mye jeg ikke kunne fra før, men programmet har et veldig fint opplegg med pause mellom slagene og tid til å fordøye oppgave for oppgave.

- Det var en lettelse å ha gjennomført og en deilig følelse av stolthet når jeg hadde gjennomført studiet. Det er stort å tenke på, jeg har nå både svennebrev og mesterbrev før jeg har fylt 25.

Hva er fordelen med mesterbrevet?

- For meg personlig handler det om å bygge på med kompetanse som gir meg en trygghet i min arbeidsdag. Jeg får bedre forståelse for ting, personlig utvikling og mestringsfølelse.

- Samtidig åpner mesterbrevet mange dører for fremtiden. Karrieremuligheter, økt lønn, økt tillit hos kundene osv.

- Det er veldig stas å ha en beskyttet tittel som ikke kan kjøpes eller søkes om. Mesterbrevet får du kun gjennom dokumentert utdanning, erfaring og gjennomføring av mesterbrevutdanningen.

- For min arbeidsgiver er svennebrev, fagbrev og mesterbrev gull verdt i alle anbud og rammeavtaler.

- Der måles man som leverandør, blant annet på antall lærlinger, kompetanse og utdanning.

- I tillegg øker jeg den totale kompetansen i bedriften og kan følge opp flere jobber som prosjektleder. Det vil trolig også kunne bidra til flere oppdrag.

- For kundene våre betyr mestermerket trygghet, kvalitet, stabilitet og seriøsitet. De kan skille klinten fra hveten, nettopp fordi mestermerket henger så høyt.

Mestermerket er mønsterbeskyttet. Det er kun registrerte, aktive mestere som har rett til å benytte merket i næringsvirksomhet. (jf. §5 i lov om mesterbrev).

Hvilke planer har du videre i karrieren?

- Jeg har alltid sagt at man aldri skal si aldri, men så fint som jeg har det nå, har jeg vansker for å se meg selv på en annen arbeidsplass.

- Jeg sitter trygt, er omgitt av gode kolleger, lærer noe nytt hver eneste dag og får brukt utdannelsen fra blimester.com daglig. Ser ingen grunn til å forandre på noe.

Vil du anbefale flere malere og håndverkere å bli mester?

- Ja, absolutt! Programmet gjennomføres ved siden av full jobb, du avgjør selv hvor og hvordan du vil gjennomføre. Du investerer i deg selv gjennom en videreutdanning som åpner opp for mange nye muligheter.

- Mestringsfølelsen og stoltheten av å kunne legge mester til tittelen er gull verdt, avslutter Rostad.

Godt samarbeid med MLF

- Malermestrenes Landsforbund (MLF), er en av våre eiere. Deres daglig leder, Stein Hesstvedt, er for tiden vår styreleder.

- Vi har et godt samarbeid og god dialog rundt malere som tar mesterbrev i tillegg til at MLF skaffer fagpersoner som bidrar i studiet i form av utarbeidelse av innhold og er sensorer ved eksaminering, sier Annette Reynolds, prosjektleder og student-administrator ved Blimester.com.

- Blimester.com ble dannet i 2015 og hadde det første studentopptaket høsten 2016. Frem til og med 2023 har skolen hatt gjennom i overkant av 90 studenter i Malerfaget.

- Vurderer man å ta mesterbrevet i malerfaget så vil Blimester.com være et naturlig valg.

- Skolen tilbyr utdannelsen i alle byggfag og 9 bransjeorganisasjoner står bak skolen. Det gir unik kompetanse og grunnlag for en nyttig og fagrelatert utdannelse innenfor byggfag og i sitt eget fag, avslutter Reynolds.

Brosjyre: En ny og modernisert mesterutdanning