Detaljorientert sivilingeniør på jakt etter det unike
-Jeg har etterhvert en ganske bred erfaring med urbane prosjekter og har fått sansen for de komplekse problemstillingene som dukker opp når man bygger i byen. Jeg fortsetter i samme bransje, selv om jeg går til en mindre organisasjon. Visjonen for Oslo House er å utvikle urbane prosjekter med fokus på unik bokvalitet. Foto: Privat 
Sist oppdatert: 18-08-2021

Detaljorientert sivilingeniør på jakt etter det unike

Erik L. Bull-Hansen gjorde inntrykk på oss når vi intervjuet han i forbindelse med ferdigstillelsen av Waldemars Tårn i Oslo.

Etter mer enn 6 år som prosjektsjef i Fredensborg-systemet valgte han å gå videre til stillingen som utviklingsdirektør i Oslo House i mai 2021. 

Gratulerer med ny jobb
-Takk for det. Dette blir utrolig spennende og jeg gleder meg til å se hva fremtiden vil bringe. Samtidig er jeg veldig takknemlig for og stolt av den reisen jeg har fått være med på i Fredensborg-systemet. 

-Spesielt setter jeg stor pris på at jeg fikk jobbe så tett på Ivar Tollefsen fra den gang bedriften gikk under navnet Fredensborg Norge.

-Han er en inspirerende leder som fortjener den posisjonen han etterhvert har opparbeidet seg i bransjen, spesielt blant bransjefolk.

-Jeg startet i februar 2015 og var på mange måter først inn på området eiendomsutvikling. Det ble etterhvert en egen avdeling som jeg fikk gleden av å lede. 

Norges ledende leverandør, produsent og utvikler av ventilasjonsanlegg og sentralstøvsugere

-For tre år siden ble Fredensborg Bolig etablert og organisasjonen vokste både i antall ansatte, omsetning og antall byggeprosjekter. Selskapet er nå etablert blant de store boligutviklerne i Norge. 

-Selv om det er vemodig å skulle forlate selskapet, var det riktig valg for meg å ta nå. 

Bull-Hansen er utdannet sivilingeniør fra NTNU, bygg og miljøteknikk, med fordypning prosjektledelse. Med over 14 års erfaring fra byggherresiden med prosjektledelse og eiendomsutvikling hva forventer du deg av stillingen som utviklingsdirektør i Oslo House?

-Jeg har etterhvert en ganske bred erfaring med urbane prosjekter og har fått sansen for de komplekse problemstillingene som dukker opp når man bygger i byen, smiler han.

-Grunnforhold, vernede bygninger og trange byggeplasser. Det er utrolig spennende.

-Jeg fortsetter i samme bransje, selv om jeg går til en mindre organisasjon. Visjonen for Oslo House er å utvikle urbane prosjekter med fokus på unik bokvalitet.

-Unikt for oss betyr å tilby noe annerledes og ta hensyn til hva de som skal bo der etterspør, og hvordan prosjektet kan passe inn i bybildet på best mulig måte. 

Engasjementet er til å ta å føle på, men hva mener Bull-Hansen med annerledes?
-La meg ta Waldemars Tårn som eksempel. Der ble vi overrasket over hvor få av de som kjøpte leilighet som ønsket parkeringsplass.

-Det bekreftes i flere prosjekter, stadig flere som velger å bo så sentralt velger bort det å eie egen bil.

-Unikt behøver ikke å bety dyrt. Det kan være andre boformer, flere fellesarealer og mindre leiligheter, takhager mm.

Vestviken er en entreprenør fra Drammen med fokus på totalentrepriser i samspill med profesjonelle byggherrer.

-Det kan også handle om kombinasjonsbygg med leiligheter, kontor, restaurant og næring - der alle kan dra synergier av hverandre f.eks gjennom felles arealer. 

-Vi snakker ofte om 15 minutters byen. Hvor innbyggerne har alt de trenger for å leve kun noen minutters avstand fra hjemmet.

-Det vil frigi plass som tidligere var forbeholdt biler og redusere byens karbonutslipp.

-I tillegg har pandemien gjort at mange ser hjemmet sitt på en annen måte samtidig som vi nok vil se et endret arbeidsmønster fremover. Behovet for fleksible løsninger ser helt annerledes ut i dag enn i februar 2019. 

-Vi jobber for at menneskene som skal bo i de byggene vi bygger skal trives, og vi ønsker å bidra til gode byer og nabolag. 
 
-Det stiller krav ved utvikling og salg at vi tenker langt fram i tid. Hvem er kjøpegruppen, hva ønsker de i dag og hva kommer de til å ønske i fremtiden?

Full fart i Oslo House
-Oslo House er en mindre bedrift enn det jeg kommer fra. Vi er i dag bare 6 ansatte, men har klare planer om vekst.

Firma har blitt en kjent aktør i markedet med et bra rykte i bransjen. Det er flinke folk som lykkes med å utvikle prosjekter andre ikke får til.

-Overordnet er Oslo House en boligutvikler som bygger, utvikler og selger hovedsakelig boliger, men også noe næring.

-Organisasjonen er bygd opp på menneskene som sitter på spisskompetanse og erfaring fra urbane prosjekter. Ikke minst har de kjempe kompetanse på den tidlige utviklingsfasen av et prosjekt. 

-Med god dialog og et godt samarbeid med Plan- og bygningsetaten i tillegg til byantikvaren kan de levere løsninger andre ikke kan. 

-Jeg er praktisk anlagt og vant til å gjennomføre. Samtidig har jeg sansen for det unike og viljen til å utfordre dagens løsninger. Det mener jeg er viktig for å utvikle nye gode prosjekter. 

-Denne gjengens særegenheter og fordeler i kombinasjon med kjerneområdet og visjonen om unike prosjekter ble avgjørende da jeg valgte å bytte jobb.

-For min del er det også givende å jobbe i en mindre organisasjon. Man får være med på alt som skjer, får lære av hverandre og mulighet til å påvirke. Jeg liker bredden og det tette samarbeidet.

-Våre unike forskjeller kommer frem gjennom et godt og nært samarbeid. Selv om vi sivilingeniører har utdannelser som tilsier at vi liker å se to streker under svaret, må vi tørre å tenke nytt og våge å prøve.

-Der store utviklere gjerne fokuserer på industrialiserte prosesser, fokuserer vi på å gjøre hvert prosjekt unikt for de som skal bo der. Det er viktig å ha med seg under utvikling og gjennomføring. 

Alt Installasjon AS

Hva er planene fremover?
-Vi har samarbeid med solide investorer og investeringsselskap og har flere prosjekter under utvikling i området Oslo-Moss.

-Blant annet har vi et spennende samarbeid med NREP som skal investere betydelig innenfor boligutvikling i Norge. 

-Samtidig leier vi ut vår kompetanse innen byutvikling. Vi jobber f.eks med Thune på Skøyen hvor det skal utvikles en ny bydel med 6.000 boliger for 17.000 innbyggere. 

-Jeg gleder meg stort til å utvikle spennende prosjekter i årene som kommer med gjengen i Oslo House, avslutter utviklingsdirektør Erik L. Bull-Hansen.