Driftsleder Rune Varpestuen i NRC og prosjektleder Hege Indrehus i Norsk Byggebransje på sprengstoff jakt i Oslo. Foto: Norsk Byggebransje
Sist oppdatert: 04-01-2022 Annonsørinnhold 

Sprengstoff jakt på Skøyen

Når vår partner AF Decom inviterte oss med på søk etter eksplosiver i Oslo i november var vi ikke i tvil, selvfølgelig ville vi det!

Sprengstoffhundene Hebbe og Chili er «ansatt» av AF Decom til å jakte udetonert sprengstoff. Oppdragene er i hovedsak søk på byggeplasser, vei- og tunnelprosjekt der det har vært sprengt tidligere. 

Prosjektet K2C Tverrslag Skøyen er en del av utbyggingen av Fornebubanen. Den største T-baneutbygging i hovedstadsområdet på mange tiår. Oslo kommune er byggherre og NRC group entreprenør. 

I lånt verneutstyr, med HMS kort og kamera pirrer det litt i magen. Det er litt av en opplevelse å bytte ut skrivebord og PC med, vernebriller, bukse, jakke, hjelm og vernesko. Takk til NRC group for lånet.

Martine Stang Jonsson, prosjektleder i NRC Norge AS, divisjon Anlegg, finnes det risiko for gjenstående sprengstoff fra tidligere entrepriser?

-Vi jobber tett på gammel infrastruktur og det er knyttet usikkerhet til hvorvidt det er sprengt ut i byggegropen tidligere og videre fare for gjenstående sprengstoff. Dette hadde prosjekterende identifisert tidlig i prosjektet.

Prosjektleder Hege Indrehus sammen med hundeførerne Peder Zeiner Christiansen og Kristoffer Modell. Foto: Norsk Byggebransje

-Det har vært løpende dialog på byggeplass om behov og videre hvor og når søk med hunder bør utføres for å redusere/ eliminere risikoen for på-graving av gammelt sprengstoff og i ytterste konsekvens utilsiktet detonering.
 
-Det er prosjekterende som under prosjektering har identifisert behov for søk med hund.

-Vi i NRC har valgt AF Decom som leverandør fordi de var både tilgjengelige på aktuelt tidspunkt og hadde konkurransedyktig pris, i tillegg hadde har vi hatt dialog med de tidlig i prosjektet.

-Vi er fornøyd med at søk med hund blir tatt inn som et verktøy i beskrivelsen på prosjekter som dette der en graver rundt gammel infrastruktur og ikke har helt kontroll på hva som kan ha vært utført tidligere.

-Verktøyet søk med hund er jo tilgjengelig for alle, men at det blir inkludert i beskrivelsen viser at byggherren tar ansvar for sikkerheten på byggeplass.
 
Har du/dere opplevd nesten-ulykker pga gjenstående eksplosiver tidligere? 

-På dette prosjektet har vi ikke funnet gjenstående sprengstoff, men jeg har vært på prosjekt der en har funnet gjenstående sprengstoff ifm oppgraving av tidligere sprengte grøfter.

Hvordan opplever du samarbeidet med AF Decom? 
-Jeg opplever samarbeidet som bra. Vi hadde ikke benyttet hund til søk tidligere så det var ekstra fint at de kunne kommer på befaring og lage en plan for gjennomføring med oss slik at forholdene lå til rette for søk med hund, avslutter Stang Jonsson.

Vi kan ikke unngå å legge merke til at flere på byggeplassen lar seg engasjere av de firbente sjarmørene Hebbe og Chili, som selv tar all oppmerksomhet med stoisk ro. 

Her er det verken tid eller interesse for å søke klapp og kos, det er som vi tilskuere ikke eksisterer i deres verden.

Hundene er “på” allerede når de hopper ut av bilen. De er så ladet og viser en glede og iver som er morsomt å se på. En arbeidsmoral mange av oss kanskje kunne la oss inspirere av?

Sammen med hundeførerne Peder Zeiner Christiansen og Kristoffer Modell er vi klar til å se Hebbe og Chili gå til verks. Energien er til å ta og føle på mens Hebbe gjør første søk sammen med Christiansen.

Hundene er “på” allerede når de hopper ut av bilen.  Foto: Norsk Byggebransje 

Luktesans som redder liv
Det er spennende å observere samarbeidet mellom hund og hundefører. Kristoffer Modell og Peder har lang erfaring med søkshunder, de trener hundene selv og alle 4 firbente har flyttet inn hos Kristoffer og samboeren. 

Når de ikke er på jobb trenes det, dag ut og dag inn. De tette båndene mellom hund og eier er familiære og fullstendige 

Når første søket er gjennomført, er det Chilie og Modells tur. Det er standard prosedyre for AF Decom. Med ansvar for å sikre liv og verdier gjør de alltid to søk, ifall en hund skulle gå glipp av noe. 

Etter iherdig innsats fra to- og firbente kan man konstatere at det ikke blir gjort funn av eksplosiver denne gang. Dermed kan entreprenører og underentreprenører fortsette arbeidet i trygg forvissning om at området er sikret av hundene med «Luktesans som redder liv»

Søkshunder all ære,  AF Decom teamet også er den eneste aktøren i Norge som også har tillatelse til innhenting, mottak og tilintetgjøring av eksplosiver.

Med andre ord, når du skal igang med et prosjekt som krever at man skal borre, pigge og/eller grave? Ta en telefon til Kristoffer Modell og hans kolleger.