Sist oppdatert: 28-02-2024 Utdanning 

Yrkes- og studiekompetanse (YKS)

I Norge har Yrkes- og studiekompetanse (YKS) løsningen vist seg å være en banebrytende tilnærming for elever som søker alternativer til den tradisjonelle akademiske stien. 

Ved å velge YSK deltar du i arbeid ved en lærebedrift allerede første året på videregående. Du går tre dager på skole og to dager på jobb i tre år. Det fjerde og siste året jobber du tre dager i uka og går på skolen to dager i uka. 

Velger du YSK-tilbudet opparbeider du deg studiekompetanse i tillegg til fagbrev og kan gå direkte til høgskole, og universitet uten å ta påbygg først. 

Med et stadig skiftende arbeidslandskap og et økende behov for ferdigheter innenfor sektorer som byggebransjen, har YKS-programmet kommet til for å imøtekomme behovene til både elevene og næringslivet.

Etter gjennomført fire-årig YSK-løp vil du ha: 

 • Fagbrev/Svennebrev
 • Spesiell studiekompetanse med realfagsfordypning
 • Inntil tre tilleggspoeng ved søking til høgskoler og universitet
 • Kvalifikasjon for å søke studier med krav om realfag, for eksempel ingeniør

10 gode grunner til å velge Yrkes- og studiekompetanse (YKS)

 1. Fleksibilitet: YKS gir deg muligheten til å kombinere yrkesfaglig opplæring med studiekompetanse, slik at du kan tilpasse utdanningen din etter dine interesser og mål.
 2. Karrieremuligheter: Med YKS åpnes dørene for både yrkeskarriere og videre akademiske studier, noe som gir deg et bredt spekter av karrieremuligheter å velge mellom.
 3. Praktisk erfaring: Gjennom yrkesfaglig opplæring får du verdifull praktisk erfaring som er svært etterspurt i arbeidsmarkedet.
 4. Arbeidsmuligheter: YKS forbereder deg til å gå rett ut i arbeidslivet etter endt utdanning, og du blir en attraktiv kandidat for arbeidsgivere innen ulike bransjer.
 5. Lønn og fordeler: Yrkesfaglig utdanning kan føre til godt betalte jobber med attraktive fordeler, spesielt innen sektorer som trenger spesialisert kompetanse.
 6. Personlig utvikling: Gjennom YKS får du muligheten til å utvikle både faglige og personlige ferdigheter som er verdifulle uansett hvilken karrierevei du velger.
 7. Mulighet for videreutdanning: Selv om du velger å gå rett ut i arbeidslivet etter YKS, beholder du muligheten til å ta videre utdanning senere i livet hvis du ønsker det.
 8. Tidseffektivitet: YKS kan være en mer tidseffektiv vei til både jobb og høyere utdanning sammenlignet med tradisjonell skolegang.
 9. Støtte og veiledning: Yks-programmet tilbyr støtte og veiledning gjennom hele utdanningsløpet, slik at du kan få den hjelpen du trenger for å lykkes.
 10. Bidrag til samfunnet: Gjennom å tilegne deg etterspurt kompetanse og gå inn i arbeidsmarkedet, kan du bidra til samfunnets behov for dyktige arbeidere og være en aktiv deltaker i økonomien.

Sammenlignet med både tradisjonell skolegang og lærlingetid, tilbyr yrkes- og studiekompetanse en unik kombinasjon av praktisk erfaring og teoretisk kunnskap som kan være svært verdifull for unge som søker en alternativ vei til suksess i arbeidslivet.

YSK passer godt for deg som er motivert, liker realfag som matte, fysikk og kjemi. Det stilles gjerne krav til karaktersnitt på 4,5 og minimum karakteren 4 i matematikk og naturfag fra ungdomsskolen. 

I tillegg er et kriterium for inntak avtale om læreplass i bedrift. Skole og opplæringskontor hjelper deg å finne bedrift. Du stiller selv på intervju hos bedriften. 

Suksess for Dalane VGS

Dalane VGS tilbyr Yrkes- og studiekompetanse fra Skoleåret 2023/2024 og tilbakemeldingene fra både elever og lokal bedrifter er utelukkende positive, forteller Therese Anita Holmen, YSK koordinator og faglærer Elektro og datateknologi. 

- Interessen har vært stor fra elever og bedrifter til å ta imot YSK elever dette skoleåret. Vi har også økning fra i fjor da vi endte med 22 primærsøkere 1. mars. Så langt i år har vi allerede 17 primærsøkere.

- Elevene er fornøyde, veldig motiverte og sutrer ikke over at de må jobbe i skolens ferier. De får lønn de to dagene i uken de er i bedriften og andre dager de er på jobb.

En av deres elever, Peter Omdal, jobber på NorDan og vil bli automatiker. Han har følgende å si om Yrkes- og studiekompetanse løsningen:

- Det er veldig greit å veksle mellom skole og jobb. Det gjør det lettere med krevende studiefag. Det skader heller ikke at jeg får lønn i studieperioden. 

Tilbakemeldingene som går igjen fra YSK elever på Dalane VGS: 

 • Godt med lønn under utdanning
 • Variasjon med skole og jobb
 • Lettere å lære når en har teori på skolen og praksis på jobb
 • Lærer veldig mye forskjellig
 • Lærer mer om bedriften
 • Vi har ikke så mange fag og forholde oss til 

YSK opplæringsløp

Utdanningsløpene er organisert slik at elevene/lærlingene veksler mellom skole og bedrift i 4 år. De 2 første årene er du elev og de 2 siste årene er du lærling med lærlingkontrakt (ansatt i bedrift). 

De 3 første årene er det undervisning i 3 dager pr. uke og opplæring i bedrift i 2 dager pr. uke. Det siste året er det 3 dager opplæring i bedrift pr. uke og 2 dager med undervisning. 

Hva er Yrkes- og studiekompetanse (YKS)?

Yrkes- og studiekompetanse (YKS) er en løsning som gir elever muligheten til å kombinere yrkesfaglig opplæring med studiekompetanse.

Dette åpner dørene for en rekke muligheter for de som ønsker å forfølge en mer praktisk rettet karriere, samtidig som de beholder muligheten til å gå videre til høyere utdanning.

Fleksibilitet og tilpasningsevne

Det som gjør Yrkes- og studiekompetanse så attraktivt for mange elever er dens fleksibilitet og tilpasningsevne. Tradisjonelle utdanningsveier passer ikke alltid for alle, og YKS gir et alternativ som lar elever utforske og utvikle sine ferdigheter på en måte som passer deres interesser og styrker. 

Dette kan være spesielt verdifullt for elever som foretrekker en mer praktisk tilnærming til læring, og som kanskje ikke trives i et rent teoretisk klasseromsmiljø.

Forbindelsen med byggebransjen

Byggebransjen er en sektor som stadig trenger dyktige arbeidere med både praktiske ferdigheter og teoretisk kunnskap.

YKS-programmet kommer som et velkomment svar på denne etterspørselen ved å forberede elevene til å gå inn i bransjen med en solid forståelse av både de tekniske og teoretiske sidene ved byggearbeid. 

Dette gjør dem til attraktive kandidater for arbeidsgivere innenfor byggebransjen, og sikrer en jevn strøm av kompetent arbeidskraft for å møte bransjens behov.

Fordeler for elever

For elever som velger Yrkes- og studiekompetanse-veien, åpner dette opp for en rekke fordeler.

De får muligheten til å kombinere sine interesser og talenter med en solid utdanning som åpner dørene for både yrkeskarriere og videre akademiske studier.

Dette gir dem et bredt spekter av muligheter og øker deres fleksibilitet i arbeidsmarkedet.

Yrkes- og studiekompetanse (YKS) løsningen i Norge har vist seg å være en verdifull ressurs både for elever som ønsker et alternativ til den tradisjonelle akademiske stien, og for næringslivet som trenger dyktige arbeidere med en kombinasjon av praktiske ferdigheter og teoretisk kunnskap. 

Med sin fleksibilitet og tilpasningsevne gir YKS elever muligheten til å utforske og utvikle sine ferdigheter på en måte som passer deres interesser og styrker, samtidig som de sikrer en jevn strøm av kompetent arbeidskraft for nøkkelindustrier som byggebransjen.

Hvordan fungerer YKS? 

Yrkes- og studiekompetanse (YKS) løsningen er designet for å gi elever en balansert tilnærming til utdanning ved å kombinere skolebasert læring med praktisk erfaring hos lokale bedrifter. 

Denne integrerte tilnærmingen gir elevene muligheten til å tilegne seg både teoretisk kunnskap og praktiske ferdigheter som er relevante for deres valgte yrkesvei. 

La oss se på hvordan YKS løsningen fungerer i detalj:

Skolebasert læring: Elever som er en del av YKS-programmet deltar på skolen i løpet av en del av uken, hvor de tar teoretiske kurs som er nødvendige for å oppnå studiekompetanse. 

Disse kursene kan omfatte emner som matematikk, norsk, naturfag og samfunnsfag, avhengig av elevenes valg av studieretning.

Praksis hos lokale bedrifter: I tillegg til skolebasert læring, tilbringer elevene en del av uken hos lokale bedrifter hvor de får praktisk opplæring innen sitt valgte yrkesområde. 

Dette kan innebære å arbeide med erfarne fagpersoner innen bransjen, delta i reelle prosjekter, og lære ferdigheter og teknikker som er relevante for deres fremtidige karriere.

Tett samarbeid med bedrifter: YKS-programmet samarbeider tett med lokale bedrifter for å sikre at elevene får en meningsfull og relevant praksisopplevelse.

Bedriftene kan være involvert i utformingen av læreplaner, tilby mentorer for elevene, og til og med bidra til å skape potensielle jobbmuligheter for kvalifiserte kandidater.

Veiledning og oppfølging: Gjennom hele praksisperioden og skoleåret får elevene veiledning og oppfølging fra både lærere og veiledere på bedriftene. Dette sikrer at elevene får den støtten de trenger for å lykkes både faglig og personlig.

Integrering av teori og praksis: En av de viktigste aspektene ved YKS-programmet er integreringen av teori og praksis.

Elevene får muligheten til å anvende teoretisk kunnskap i praktiske situasjoner og vice versa, noe som bidrar til en dypere forståelse av faget og fremmer en helhetlig tilnærming til læring.

Gjennom kombinasjonen av skolebasert læring og praktisk erfaring hos lokale bedrifter gir Yrkes- og studiekompetanse løsningen en unik mulighet for elever til å utvikle seg både akademisk og profesjonelt. 

Dette gjør dem godt rustet for en vellykket overgang til arbeidslivet eller videre akademiske studier.