ny hybrid løsning, perfekt for rehabilitering og nybygg
Thermex har utviklet en unik hybrid løsning perfekt for nybygg og rehabilitering av gamle bygg. Denne løsningen har mange fordeler. Den sikrer 100% individuell ventilasjonsløsning til hver leilighet /boenhet, det er enkle branntekniske krav og krever ingen loddrette ventilasjonskanaler ved installering. Ill: Thermex
Sist oppdatert: 10-06-2021 - Annonsørinnhold

Ny hybrid ventilasjonsløsning, perfekt for rehabilitering og nybygg

Krav og forventninger til energieffektivisering, energifleksible varmesystemer, varmegjenvinning i ventilasjonsanlegg, varmeisolering og forbedret lufttetthet i bygningsdelene øker stadig.

Samtidig ønsker man å redusere kostnadene til installasjon av ventilasjonsanlegg med fellesavtrekk, sjakter, brannskiller m.m.

Ventilasjon av bygg utgjør en betydelig del av energibudsjettet. Riktig løsning kan redusere energibehovet uten å gå på bekostning av et godt inneklima. Thermex har den optimale løsningen, da vårt resirkuleringsfilter ikke har utluft, men omluft.

Thermex har utviklet en unik hybrid løsning perfekt for nybygg og rehabilitering av gamle bygg
Denne løsningen har mange fordeler. Den sikrer 100% individuell ventilasjonsløsning til hver leilighet /boenhet, det er enkle branntekniske krav og krever ingen loddrette ventilasjonskanaler ved installering.

Bedre varme på vinteren og mindre luftfuktighet på sommeren. Redusert energiforbruk samtidig som miljøet spares for utslipp av CO2.

Thermex Plasmex Filter® I - Sales Demonstration - Youtube

Thermex Plasmex Filter® II - Sales Demonstration - Toutube

Thermex Plasmex filter renser luften for matos med 96,5% og via hybridløsningen får det balansert anlegget byttet ut luften i kjøkkenet raskere slik at fukten fra matlagning kommer ut av huset.Teknologisk Institutt i

Danmark gjorde en uavhengig undersøkelse av et leilighetskonsept med 160 leiligheter i Aalborg 2 år etter innflytting. Deres rapport viser at selv etter 2 år sikrer Thermex unike plasmexfilter 90% nedsatt behov for tilluft i bygget.

Et godt inneklima handler om frisk luft, fuktighet og gjenvinning av energi. Ventilasjon er noe på planlegge tidlig, både i nybygg og rehabiliteringsprosjekt. La oss ta en prat om ventilasjon!

Mer om Thermex Norge og kontaktinformasjon