Previous
Next
– For oss som byggherre har dette vært nok et vellykket byggeprosjekt. Dette blir et bærekraftig og effektivt bygg med god kvalitet og gode løsninger. Ronny Stensrud, teknisk sjef hos Cognia Eiendom AS. Foto: Ronny Stensrud
Sist oppdatert: 17-12-2021

Volmax Kongsberg

Anlegget på Kongsberg er likt de andre Volmax byggene. Forskjellen ligger i at de varierer noe i størrelse, noe som er konsekvens av hvor stort markedet er der hvor bygget er plassert.

– Volmax har hatt virksomhet på Kongsberg i mange år. Våre nåværende lokaler begynner å bli gamle og vår virksomhet har hatt behov for nye lokaler.

-Vårt nye bygg på Toppen er tilpasset vår virksomhet i dag, med muligheten for å vokse i årene som kommer, sier driftsdirektør Tore Løveid.

Han forteller at Volmax har vært, og er, inne i en omfattende fornyelse av deres anlegg. I løpet av 2021 har de flyttet inn i nye anlegg på Hamar, Rygge og Kongsvinger.

Kardex Norge

Kongsberg anlegget nærmer seg ferdigstillelse og et nytt anlegg i Grenlandsområdet er under planlegging.

– Vi har jobbet med planleggingen av byggene siden 2018. Målsetningen vår med utformingen av byggene har vært at de skal være universelle, det vil si uavhengig av hvilke drivlinjer vi skal jobbe med (diesel, elektrisk, LNG), så skal det ikke være bygningsmessige begrensinger.

– Vi har kort sagt tenkt logistikk: Det vil si flyt av biler, varer og mennesker. Og prioritert å bygge slik at vi minimaliserer antall skritt våre medarbeidere må gå for å få gjort sine oppgaver.

-For at vi skal kunne jobbe effektivt og hensiktsmessig, så er flyten i anlegget helt avgjørende.

-I et nytt anlegg tas det selvfølgelig også hensyn til hvilke arbeidsoperasjoner som gjennomføres, påpeker Løveid, og forteller at de har planlagt hvor de ulike oppgavene skal utføres og utstyrt alle arbeidsplasser med hensiktsmessig verktøy, og ikke minst sikkerhetsutstyr for å ivareta sikkerheten til alle medarbeidere.

– For våre kunder vil det også bli en ny hverdag, større plass til å sette fra seg sitt materiell, større effektivitet på vårt verksted som følge av mer hensiktsmessige lokaliteter og nytt og moderne verkstedutstyr.

Ingeniør Ivar Pettersen AS - Ledende elektroentreprenør

-Volmax sitt nye anlegg på Kongsberg er svært likt de øvrige Volmax byggene. Forskjellen ligger i at de varierer noe i størrelse, noe som er konsekvens av hvor stort markedet er der hvor bygget er plassert.

– Vi liker å tro at for hvert bygg vi bygger, så tar vi med oss erfaringer, og gjør det siste bygget enda mer optimalt enn tidligere bygg.

-Vi mener selv at vi har bygget hensiktsmessige bygg for vår drift, som både vi og våre kunder kan ha nytte av i årene som kommer, sier Løveid engasjert.

Samarbeid og fleksibilitet
POB Entreprenør AS har i dette prosjektet ikke stått ovenfor de aller største utfordringene, med unntak i perioder med stor mangel på ressurspersoner/utførende.

Dette har selvsagt ført til utfordringer, som å nå viktige milepæler i oppsatte fremdriftsplaner.

– Dette har vi løst med å omprioritere rekkefølgen i planlagte aktiviteter og benyttet overtidsarbeid, og fått inn bestillinger tidlig på de største leveransene som fasadeelementer og lignende, samt kjøpt inn store deler av trevirket, som ble lagret på byggeplassen tidlig i prosjektet.

-Dette medførte at vi gikk klar av de største prisøkningene, hva gjelder materialer generelt, sier prosjektleder Asle Thoresen, og legger til:

Indunor AS

– Uten et godt samarbeid med våre underleverandører og deres fleksibilitet, ville vi ha stått ovenfor større utfordringer, som ville ha medført større forsinkelser.

-Vi ser nå mot slutten i prosjektet at vi har enkelte aktiviteter på grunn av dette som ligger noe etter, men vil klare å levere prosjektet til avtalt tid.

Også Ronny Stensrud, teknisk sjef hos Cognia Eiendom AS, er strålende fornøyd med sluttresultatet
– For oss som byggherre har dette vært nok et vellykket byggeprosjekt. Dette blir et bærekraftig og effektivt bygg med god kvalitet og gode løsninger. Det er fortsatt noen uker til vi overtar bygget, men alt tilsier at sluttproduktet vil tilfredsstille forventningene.

Stolte aktører: 

Takstforum AS

Kardex har eksistert siden 1880 årene, og er i dag en av verdens ledende produsenter av lagerautomater og skreddersydde løsninger til lager. Vi takker nok en gang for tillitten fra Volmax. Som til 4 andre Volmax avdelinger, har Kardex Norge fått tillitten til å levere en effektiv lagerløsning.

Til Volmax Kongsberg har vi levert en Kardex Shuttle XP heisautomat for lagring av reservedeler, brettene er innredet med VLM Box. Heisautomaten måler 8,35 m i høyde, bruker 11,6m2 av gulvarealet og gir 202 m2 lagringsareal.

Heisautomaten er levert sammen med vår Power Pick Global software som integreres Volmax`s GDS software. Med posisjonslist på heisautomaten vil hver plukklinje vises i klartekst og gir maksimal hjelp til operatøren for å innlagre/plukke korrekt artikkel og rett antall. 

Indunor AS - Det er mennesker som gjør jobben. Håndverker er en av verdens eldste yrker og man kan derfor trekke slutningen at fornyelse ikke er så viktig, men for at vi skal levere kontorløsninger år etter år må vi fornye oss og følge med på trender og endringer som foregår i markedet.

Derfor verdsetter vi nysgjerrighet høyt i Indunor. Det skal alltid være lov å komme med ideer og det skal alltid være kort beslutningsvei internt i selskapet. På denne måten utvikler man seg konstant og skaper et dynamisk miljø.

Teknisk Byggkontroll AS
Windsor Norge - Landsdekkende portleverandør!

Ingeniør Ivar Pettersen AS har, siden oppstarten i 1903, opparbeidet en meget solid posisjon som en ledende elektroentreprenør rundt Oslofjorden, i fylkene Oslo, Viken og Vestfold og Telemark.

Takstforum AS utfører taksering skader, skadeskjønn og tilstandsrapporter. Verditakst av leiligheter og bolighus, næringseiendommer og tomter. Vi kan bistå med byggelån for næring og privat.

Windsor Door har røtter helt tilbake til 1961, da det Bergensbaserte firmaet Roar von der Fehr AS gjorde sitt inntog på markedet med salg av industriporter i tre, stål og aluminium.

Selskapet var fra første dag stolt forhandler av importerte porter produsert av det amerikanske selskapet Windsor Door Company i Little Rock, Arkansas, og fra utsalget i Bergen ble produktene solgt under det originale produktnavnet Windsor Door.

Teknisk Byggkontroll AS har basert sin virksomhet med fokus på at kundenes behov kommer først. Hele vår bedrift er fokuserte på å møte disse behovene. Som et resultat av dette kommer en høy andel av vårt salg fra tidligere kunder og personer som har blitt anbefalt å bruke vår bedrift.