Det nye hotellet feller seg flott inn med eksisterende bebyggelse i området og har tydelige assosiasjoner til tradisjonell byggeskikk i regionen. Foto: Dark Arkitekter 

Scandic Voss Stasjon 

Voss er stedet for store opplevelser og med godt over 1 million besøkende hvert år er det avgjørende at det er lagt til rette for stor trafikk. Arbeidet med knutepunkt Voss stasjon startet tilbake i 2011, da Asplan Viak fikk i oppdrag å utarbeide en områdereguleringsplan på bakgrunn av mulighetsstudie, tidligere gjennomført av Norconsult. 

Oppdragsgiver var Bane Nor Eiendom (den gang ROM Eiendom), Voss kommune, Statens Vegvesen, Hordaland Fylkeskommune/Skyss, Jernbaneverket og NSB. Den ferdige planen la til rette for å etablere et helt nytt knutepunkt i området rundt Voss stasjon. Ny bussterminal, drosjeholdeplass, parkeringsanlegg, ny gondolbane, og nytt hotell var alle med i planene som ble presentert i 2013.

NOBI AS| LEDENDE BETONG- OG INDUSTRIKONSERN

Topp moderne og tradisjonsrikt 
Sentralt i planene var et nytt konferansehotell på 13,000 m2 med 215 rom (770 sengeplasser) og en egen konferanseavdeling, hvor den største salen kan romme 350 personer. Bak prosjektet står Bane Nor og Odfjell Eiendom, som valgte Dark Arkitekters forslag for tre selvstendige huskropper som er koblet sammen med broer kledd i glass. 

Det topp moderne hotellet feller seg flott inn med eksisterende bebyggelse i området og har tydelige assosiasjoner til tradisjonell byggeskikk i regionen. Dark Arkitekter valgte seg en fasade av trevirke slik at værforholdene over tid kan være med på å gi bygget identitet. Ønsket er at fasaden skal kunne gjenspeile både vår, sommer, høst og vinter.

Skal drives av Scandic
Naturlig nok var det flere av de største hotellkjedene som ønsket å drive den nye storstuen på Voss. Etter lange forhandlinger og mye spekulasjon, meldte byggherrene i en pressemelding i mai 2018 at valget til slutt falt på Scandic Hotels.  

- Vi valgte Scandic Hotels til å drive vårt nye konferansehotell på Voss fordi de leverte det klart beste tilbudet. Scandic Hotels satser sterkt både på vestlands- og fritidsmarkedet, og har et konsept som passer perfekt for det nye hotellet.

-Vi er meget fornøyd med avtalen og vet at hotellet er i de beste hender, sier Administrerende direktør Petter Eiken i Bane NOR Eiendom og daglig leder Tore Odfjell i Odfjell Eiendom.

- Dette er en viktig avtale for Scandic. Med det nye hotellet på Voss vil vi øke vår tilstedeværelse i en meget attraktiv del av Norge, samtidig som vi styrker vår stilling i fritidssegmentet, forteller Administrerende direktør Even Frydenberg i Scandic Hotels-gruppen.

Sentrale aktører 
Hovedentreprenør for det nye hotellet var Backe Bergen, som også hadde ansvaret for byggingen av det nye terminalbygget og Hangursbanen. Det nye hotellet fikk en endelig kostnadsramme på 268 Mnok og en byggetid på 19 måneder, hvor lokale-, nasjonale- og internasjonale underentreprenører og leverandører var involvert. 

NOBI AS
Med flere store pågående prosjekter på samme tid, trengte Backe Bergen en stabil, fleksibel og kreativ leverandør av betong. Valget falt raskt på Nobi AS, som fra sin fabrikk i Voss startet levering til det nye hotellet i november 2018. 

-Leveranse av betong til Scandic Hotell startet i slutten november 2018 og siste støping ble utført 06.02.20. Nobi har hatt all levering av ferdigbetong til fundament, plasstøpte søyler og trapper, gulv, dekke og vegger på hotellet.

I vinterhalvåret ble det kun benyttet vinterbetong for å kunne overholde byggetiden, og på slutten av prosjektet ble det i tillegg levert endel jordfuktig betong.
 
- NOBI har i tillegg levert ca. 150 meter toppstein (elementleveranse) til muren som går fra Voss stasjon og til hotellet. 

- Tett og god dialog med Backe Bergen som utførte betongarbeidet, har vært viktig under byggearbeidet og sørget for at prosjektet har gått smertefritt og resultert i et flott bygg, sier Trond Nordpoll hos NOBI Voss. 

Anko AS | Rådgivende ingeniører
Alliance plus Byggvask

Oppmåling
Anko AS tilbyr stor spennvidde innen ingeniørtjenester og har en variert kundeportefølje som består av alt fra privatpersoner, stat og kommune, arkitekter, byggherrer og entreprenører. Deres ingeniører har lang erfaring i anleggs- og industribransjen, og utfører oppdrag med høy kompetanse og god forståelse med enhver kundes behov og ønsker. 

Anko ble grunnlagt i Stavanger i 1975. Selskapet har i dag 85 ansatte med bred oppmålingserfaring og kompetanse, fordelt på fem kontor som dekker hele Norge.

Norges største, uavhengige taktekkerselskap
Takarbeidet på Scandic Voss ble utført av
Fløysand Tak, en taktekker som siden etableringen i 2008 har vokst til å bli Norges største, uavhengige taktekkerselskap med nesten 60 ansatte. 

Fløysand Tak utfører taktekking av alle typer tak og membraner, samt radontetting mot både det private og offentlige markedet. Enten det gjelder nybygg, rehabilitering eller serviceavtaler – Fløysand tar jobben!

Nasjonal byggvask 
Før Scandic kunne ta over sitt nye hotell, ble Alliance+ kalt inn for en
profesjonell byggvask. Alliance+ er en av de ledende ,uavhengige leverandørene av facility-tjenester i Skandinavia. Med hovedkontor i København, har de avdelinger i blant annet Danmark, Sverige og over hele sør- og vestlandet, deriblant på Voss.

Med over 4,000 høyt kvalifiserte og lidenskapelige medarbeidere, betjener Alliance+ til daglig mer enn 3 millioner kvadratmeter, og serverer mer enn 7000 gjester i sine personalrestauranter.

Entreprenører og leverandører: 
Krook og Kjader/Riss, Smidt & Ingebrigtsen, Kodumaja, Norsk Spennbetong, Multiconsult, Caverion, Kodumaja, Agledal maskin, Seabrokers Fundamentering, Norsk Spennbetong, Murmester Aastvedt, JH Nævdal Bygg, Låsservice AS, Bygg og Ventilasjon AS, Malmerk Facades Ltd, Malermester Urdal, Thyssenkrupp, Rondeller, Assa Abloy, Firesafe, Solneset mekaniske, Bo Andren, Peri AS, Atec Voss, Industrigulvspesialisten, Gulvlegger Vest, Solskjermingsgruppen, Voss Vekter, Malermester Urdal.