Previous
Next
-Det som er spesielt med Eplegården Atrium er at boligene som nevnt blir svanemerket. Svanemerket sikrer godt inneklima og gir et miljøperspektiv som få andre kan skilte med. Lars Bettum Stuen, prosjektsjef region syd hos JM Norge. Foto: Lars Bettum Stuen/JM Norge
Sist oppdatert: 30-06-2021

Eplegården Atrium

– Lyse og moderne svanemerket leiligheter bare et lite steinkast fra Drammenselva.

Prosjektet består av tre blokker med 27 leiligheter og fem rekkehus, og er plassert rundt ett stort felles gårdsrom. Responsen i markedet har ikke latt vente på seg, og de første fornøyde beboerne har allerede flyttet inn.

– Å jobbe med prosjektet Eplegården Atrium har vært gøy. Vi har jo jobbet mye med prosjektet over mange år, så det er veldig moro å se at at det nå materialiserer seg fysisk.

-Byggestart var på tampen av 2019 og nå er vi altså i gang med overlevering, og ferdigstilling, sier Lars Bettum Stuen, prosjektsjef region syd hos JM Norge, entusiastisk.

Han forteller at det helt fra start har vært fokus på å skape attraktive boliger med gode solforhold og uteplasser. Byggene blir svanemerket (bygg 58 som er overlevert er nå svanemerket), og dette har det vært fokus på i hele prosjektet.

Con Form - Best på råbygg

– I tillegg har vi hatt fokus på god fundamentering og håndtering av overvann som kommunen har sterke føringer for. Vi har også vært opptatt av et godt samarbeid og dialog med kommunen gjennom hele prosjektet, da dette ofte er avgjørende for å få en smertefri gjennomføring, forklarer Stuen, og legger til:

– Ikke minst har vi hatt en god dialog med naboer og barneskolen som ligger i umiddelbar nærhet, og vi opplever at de dermed er mer tålmodige da de har fått nødvendig informasjon underveis i prosessen.

Prosjektsjefen skryter av alle de andre aktørene som har vært involvert.
– Det har vært en god dialog og godt samarbeid med alle parter, som igjen har medført at vi har holdt fremdriften til tross for pandemi og utbrudd på byggeplass.

-Alle har vist en særlig god innstilling til å drive fremdriften fremover, og se løsninger i stedet for å fokusere på hindringene.

– Vi som byggherre har jo ansvaret for å tilrettelegge, men det er ikke gitt at alle entreprenører greier eller ønsker å snu seg når det oppstår ekstraordinære hendelser som det vi har hatt de siste 1,5 årene.

-Etter juleferien var det utfordringer i hele bransjen på grunn av at mange utenlandske arbeidere hadde reist hjem, og måtte i karantene da de returnerte til Norge.

Dette beskriver Stuen som utfordrende, og forteller at de måtte gjøre en del tilpasninger i fremdriftsplanen for å ikke skape ringvirkninger med påfølgende forsinkelser.

PV Arkitekter - Arkitekt- og reguleringsarbeid innen bolig og næring

– Vi hadde etter jul et utbrudd av smitte på byggeplass som var krevende, og dette endte med at vi måtte stenge byggeplassen i halvannen uke og iverksette strengere smittevernskrav.

-Dette innebar blant annet vaskepersonell som konstant utfører desinfisering av spiserom, kontor og WC.

– Vi har stengt kjøleskap, mikro og innført faste spisetider basert på arbeidskohorter. Vi har forsøkt begrenset kontaktflater mellom fag ved å dele de inn i arbeidssoner, i tillegg til obligatoriske krav som munnbindkrav og så videre, forteller prosjektsjefen.

Et unikt miljøperspektiv
I følge Stuen er grunnforholdene i Drammen kjent for å være bløte og leirete, og dette er noe de har hatt stor fokus på ved utforming av utomhusanlegget og fundamenteringen av byggene.

– Det har også vært en utfordring med at det er langt ned til fjell, hele 68 meter, noe som også har vært utfordrende for nabobebyggelsen da pælearbeidene pågikk lenge og dette er støyende arbeider.

-Det som er spesielt med Eplegården Atrium er at boligene som nevnt blir svanemerket. Svanemerket sikrer godt inneklima og gir et miljøperspektiv som få andre kan skilte med, påpeker Stuen.

-Alle leiligheter har egne separate ventilasjonsanlegg, egen parkeringsplass i kjeller, og nær alle leiligheter har utsikt til elven.

-Fokus har vært på å skape bygg som harmonerer med omgivelsene som finnes rundt, og hvor byggene harmonerer med hverandre.

Vestviken er en entreprenør fra Drammen med fokus på totalentrepriser i samspill med profesjonelle byggherrer.

– Det er gode solforhold og det blir et fantastisk fint uterom i atriet mellom byggene, i tillegg til felles takterasser på hvert bygg. Plasseringen er sentrumsnært, men allikevel rolig og stille med fantastiske turmuligheter langs elven og i nærområdet, sier Stuen.

Han forteller om en kjemperespons i markedet og mange interessenter
– Blokk 58 er akkurat overlevert kundene, og blokk 60 overleveres i august. Så avslutter vi med den siste blokken og rekkehus i november. Hele blokk 58 er utsolgt, og vi har kun ni leiligheter fordelt på bygg 60 og 62 igjen, i tillegg til to rekkehus.

– Nå har jo de første kundene flyttet inn, og tilbakemeldingene er gode. Ingenting er viktigere for oss enn at kundene er fornøyde og at de trives. Da er vi som har jobbet med prosjektet også fornøyde, fastslår Stuen.

Har fulgt prosjektet fra A til Å
-Eplegården Atrium er formgitt av PV arkitekter AS pva JM Norge. Arkitektkontoret har fulgt prosjektet fra «a til å», dvs. fra idè til ferdig bygg, og har således fått benyttet kontorets og de ansattes ulike kompetanseområder i de ulike fasene, forteller Marika Maczkó Sivilarkitektog daglig leder i PV Arkitekter. 

-PV arkitekter har utarbeidet skisseprosjekt som grunnlag for reguleringsplan, gjennomført selve reguleringsprosessen og videreutviklet prosjektet til rammesøknad samt stått for arkitekturprosjekteringen videre gjennom detaljprosjekterings- og utførelsesfasen.

Samarbeidet med JM Norge har vært konstruktivt og godt hele veien.

-Gjennom hele prosjektutviklingsprosessen har det vært fokus på å skape bygg som harmonerer med sine omgivelser og med hverandre, og som formmessig er med på å fremheve kvaliteter ved eiendommen samtidig som det skapes kvaliteter for hver enkelt boenhet.

-Det er lagt stor vekt på å plassere bebyggelsen slik at det dannes et felles gårdsrom til felles glede og nytte for samtlige beboere i Eplegården Atrium, i tillegg til at hver boenhet får gode lys og utsynsforhold.

-Til sammen rommer Eplegården Atrium 86 boenheter – hvorav 81 befinner seg i blokkene. Hver boligblokk består av to teglkledde hovedvolum på hhv 4 og 5 et. som er satt inntil hverandre med et lettere mellombygg. Volumoppbyggingen er forsøkt understreket i material- og fargevalg.

-De tre blokkene ligger oppå en felles p-kjeller, og blokkene trapper seg ned i høyde mot Buskerudveien og elva.

Vi håper at de som flytter inn her blir fornøyde med både innendørs og utendørs bokvaliteter!

Håkonsen & Sukke Landskapsentreprenør - Anleggsgartner med solid kompetanse!

Stolte aktører: 
Con-Form produserer komplette råbygg i betong, optimalisert etter kundens behov og med fokus på lønnsomt og effektivt. Deres hel-prefabrikkerte elementer, som trapper, dragere, søyler og balkonger, produseres ved de fleste av bedriftens seks fabrikker. Con-Form har levert og montert råbygget på Eplegården Atrium fra dekke over kjeller. Vi takker JM Norge for tillitten. Thor S. H. Halvorsen

Håkonsen & Sukke Landskapsentreprenør AS er en mesterbedrift som utfører alt av små og store oppdrag. Med base i Tønsberg jobber de på prosjekter spredt i hele Vestfold, Buskerud og Telemark. 

PV arkitekter AS er et arkitektkontor med 15 ansatte i Larvik. Vi har lang og allsidig erfaring og med bred kompetanse med god gjennomføringsevne til å utføre større og varierande arkitekturfaglige prosjekter. I vårt tem møter du engasjerte arkitekter, landskapsarkitekter og arealplanleggere.

Ingeniør Ivar Pettersen AS har siden oppstarten i 1903, opparbeidet seg en meget solid posisjon som en ledende elektroentreprenør rundt Oslofjorden i fylkene Oslo, Viken og Vestfold og Telemark. Med 220 ansatte har bedriften tradisjon for langsiktighet og det viderefører de med satsing på tidsriktige og gode løsninger i alle ledd og ikke minst i godt kvalifiserte medarbeidere.

Knut Søby AS er en totalleverandør innen blikk, tak – og fasadearbeid. Med bred kompetanse og lang erfaring i et og samme firma reduserer Søby ditt behov for underentreprenører. Dette gir flere fordeler: lavere totalkostnader, bedre oversikt, ryddighet og ikke minst bedre garantier for vel utført arbeid.

Andre aktører: 
GGLandskap, Norconsult, VA Consult, FB Element , Kongsberg Entreprenør, Seierstad, Thunberg Entreprenør, Gran VVS, Solland AS, Tviten og Riis, Firesafe, Stryken og Gudbrandsen, Icopal, Malemester Buer, KONE AS, Woodcare, Montera, Certego, Marobal.