Visma kjøper Nordeca AS og styrker satsingen på effektive løsninger for eiendomsaktører
Nordeca leverer løsninger som hjelper eiendomsaktører å få full oversikt over markedet for å kunne ta gjennomtenkte beslutninger. Selskapet ble etablert i 1990, har 10 ansatte og er lokalisert på Lysaker i Norge. Foto: Visma
Sist oppdatert: 10-01-2022

Visma kjøper Nordeca AS

Visma styrker sin satsing ytterligere innen programvareløsninger til eiendomssektoren i Norge ved kjøp av Nordeca AS.

Nordeca AS leverer markedsinnsikt og effektive analyseverktøy til alle som driver med boligutvikling, næringseiendom og prosjektering av eiendom (www.nordeca.com). Gjennom Nordeca får man rask og oversiktlig tilgang til eiendoms- og markedsdata som er beriket fra mange datakilder.

-Å bli en del av Visma vil gi Nordeca mange nye muligheter både gjennom tilgang på kompetanse, kunder og nye ideer til å videreutvikle selskapet.

-I diskusjonene med Visma skapte vi raskt en felles forståelse for de betydelige muligheter som ligger i et samarbeid, sier Paul Bogen, Administrerende direktør i Nordeca, i en melding. 

-Bygg, Anlegg og Eiendom er Norges største fastlandsnæring. En av utfordringene til bransjen er at den er relativt lite digitalisert.

Borg Bygg AS|  Tak og fasadearbeid

-Som et av Europas største selskaper innenfor digitalisering og automatisering av kritiske forretningsprosesser ønsker Visma å bidra til økt verdiskapning også i denne næringen.

-Nordeca passer meget godt inn i Vismas strategi om å digitalisere, effektivisere og berike kritiske forretningsprosesser innenfor eiendomsbransjen.

-Nordecas produktportefølje tilfører noe nytt og komplementært innenfor analyse og innsikt knyttet til forvaltning og utvikling av både næringseiendom og bolig.

-Visma har, gjennom de siste årene bygd et av Norges største fagmiljøer innenfor eiendomsbransjen og Nordeca passer meget godt inn i vår fremtidsvisjon, sier Eivind Gundersen i Visma.

Om Nordeca AS
Nordeca leverer løsninger som hjelper eiendomsaktører å få full oversikt over markedet for å kunne ta gjennomtenkte beslutninger. Selskapet ble etablert i 1990, har 10 ansatte og er lokalisert på Lysaker i Norge.