Vil øke bruken av resirkulert plast med 2 000 tonn i løpet av 2021
Grønt Punkt Norge har sammen med Samfunnsbedriftene, Avfall Norge, Stiftelsen Miljømerking og Stiftelsen Miljøfyrtårn startet et samarbeidsprosjekt for å øke bruk av resirkulert plast gjennom å stille krav i offentlige anskaffelser.  Det er særlig innkjøp i bygg- og anleggsbransjen, innen samferdsel og produktgruppene avfallsutstyr og møbler, prosjektet ser det er størst potensiale. Foto: Industriplast, Silje Holte 
Sist oppdatert: 01-02-2021

Ambisiøst mål for bruk av resirkulert plast

Handelens Miljøfond ønsker å sette fart i bruken av resirkulert plast i Norge og målet er å øke med 2 000 tonn innen utgangen av 2021. Innkjøp i bygg- og anleggsbransjen, trekkes fram som et område med størst potensiale.

Nå har de gitt Grønt Punkt Norge 1,95 millioner kroner i støtte for å sørge for at det offentlige Norge tar ansvar gjennom sine anskaffelser.

Det er særlig innkjøp i bygg- og anleggsbransjen, innen samferdsel og produktgruppene avfallsutstyr og møbler, prosjektet ser det er størst potensiale.

Grønt Punkt Norge har sammen med Samfunnsbedriftene, Avfall Norge, Stiftelsen Miljømerking og Stiftelsen Miljøfyrtårn startet et samarbeidsprosjekt for å øke bruk av resirkulert plast gjennom å stille krav i offentlige anskaffelser. Nå har prosjektet fått støtte fra Handelens Miljøfond til å nå målet om å øke bruken av resirkulert plast med 2 000 tonn i løpet av 2021.

– Grønt Punkt Norge er stolt av å være eier av dette viktige prosjektet. Vi har satt oss et ambisiøst mål allerede i år, og er svært takknemlig for at Handelens Miljøfond er enig i at prosjektet er et avgjørende tiltak for å skape en mer bærekraftig bruk av plast, sier administrerende direktør Jaana Røine i Grønt Punkt Norge, i en melding

Krøderen Elektro

500 søkere
26. januar offentliggjorde Handelens Miljøfond hvilke 123 prosjekt som fikk støtte i den største tildelingen i fondets historie. Av over 500 søkere var Grønt Punkt Norges prosjekt blant de utvalgte i kategorien «Økt bruk av resirkulert plast» og ble tildelt 1,95 millioner kroner

– Det er gjort for lite for å stoppe de store miljøproblemene plast skaper. Med denne tildelingen vil vi få snøballen til å rulle. Vi vil dytte i gang et marked for resirkulert plast som begynner å vokse av seg selv, så vi bruker stadig mindre ny og stadig mer resirkulert plast, og setter en mye mer bærekraftig normal for hvordan vi bruker plast, sier Rasmus Hansson, daglig leder i Handelens Miljøfond. 

Samferdsel, bygg og anlegg er viktig
Prosjektets samarbeidspartnere er i ferd med å avslutte et forprosjekt finansiert av Plastretur, som driftes av Grønt Punkt Norge. I forprosjektet er det definert aktuelle plastproduktgrupper og offentlige aktører som kan bidra til å nå prosjektets ambisiøse mål om å øke bruken av resirkulert plast med 2 000 tonn allerede i 2021.

Det er særlig innkjøp i bygg- og anleggsbransjen, innen samferdsel og produktgruppene avfallsutstyr og møbler, prosjektet ser det er størst potensiale.

– Dette er store områder der markedet er modent for å erstatte jomfruelig plast med resirkulert råvare, sier Jaana Røine.

Et av de viktigste målene ved prosjektet er å bistå ved offentlige anskaffelser for å utvikle et faglig kunnskapsgrunnlag for innkjøpere av plastprodukter.

Røine påpeker at prosjektet også skal også jobbe direkte med leverandørene og plastindustrien for å få innspill til relevante krav til bruk av resirkulert plast. Prosjektet skal bidra til å nå målet om 50 % gjenvinning av plastemballasje, og der er norsk plastindustri en viktig del av løsningen.