BNL mener: – Testing på grensen må bli obligatorisk
 – BNL mener at dette er gode tiltak, men obligatorisk testing på grensen må komme i tillegg. Kanskje som et spesielt tiltak bare nå etter juleferien. Foto: BNL
Sist oppdatert: 10-12-2020

Vil ha obligatorisk testing på grensen     

Mange er bekymret for økt smitte etter juleferien når arbeidsreisende kommer tilbake til Norge. – BNL anbefaler at alle medlemsbedrifter pålegger ansatte å teste seg mot covid-19 ved ankomst til Norge, i tillegg til testen som tas i utlandet.

Dette bør imidlertid være obligatorisk for alle som skal arbeide i landet, sier Jon Sandnes, adm. dir. i BNL, i en melding. 

– Byggenæringen er avhengig av arbeidskraften for å holde prosjekter i gang, men selvfølgelig må alle som kommer tilbake fra juleferien være friske og ikke bidra til smittespredning.

På gårsdagens pressekonferanse så ble det varslet endringer i karantenereglene. Blant annet så foreslås det at de som kan dokumentere at de har et leieforhold i Norge, eller som har et egnet sted de kan oppholde seg på, skal slippe karantenehotell.

De vil fortsatt måtte være i karantene i ti dager, man må kan bevise at karantenereglene følges og at man har et oppholdsrom, matservering og toalett, samtidig som man kan unngå nærkontakt med andre. Personer fra samme husstand som reiser sammen til Norge, kan være i karantene på samme oppholdssted Dette skulle på høring i 48 timer.

Det varsles også et det skal etableres et eget digitalt registreringssystem for reisende over grensen allerede fra 1. januar som vil være til god hjelp for både smittesporing og tilsyn.

 – BNL mener at dette er gode tiltak, men obligatorisk testing på grensen må komme i tillegg. Kanskje som et spesielt tiltak bare nå etter juleferien, sier Sandnes videre.

Byggenæringen sysselsetter mange utenlandske arbeidstakere som vi er avhengig av for å holde hjulene i gang på mange prosjekter, men vi er opptatt av at de er friske.

Derfor anbefaler vi våre bedrifter å pålegge sine arbeidstakere å teste seg på grensen etter ankomst. Dette burde være obligatorisk for alle, selv om negativ testresultat ikke fritar fra karantene.

– BNL mener at dersom det blir obligatorisk testing på grensen for alle, så unngår vi også at vi mister kontroll på useriøse aktører som ikke overholder karantenereglene, avslutter Sandnes.