- Vi er svært fornøyde med å nå kunne levere inn dette planforslaget, sier prosjektdirektør i Bane NOR Eiendom, Kristin Haug Lund. Foto: Bane NOR
Sist oppdatert: 19-08-2023 Pressemelding 

Vil bygge nye boliger i Gamlebyen

Bane NOR Eiendom foreslår opptil 27 leiligheter i Oslo gate 7, rett ved Ladegården og Middelalderparken i Gamlebyen.

- Vi er svært fornøyde med å nå kunne levere inn dette planforslaget. Oslo Gate 7 er en flott eiendom som dessverre har stått ubenyttet lenge, så vi ser nå frem til å bidra med både økt tilbud av leiligheter og bokvalitet i Gamlebyen, sier prosjektdirektør i Bane NOR Eiendom, Kristin Haug Lund.

Bane NOR Eiendom har levert inn planforslag til Plan og bygningsetaten for Oslo gate 7 i Gamlebyen. Det nye planforslaget legger opp til å rehabilitere bygården som står der i dag og å bygge et nytt leilighetsbygg ved siden av.

Planforslaget åpner opp for totalt 27 leiligheter hvor 9 er i dagens bygg og 18 i det nye bygget. Nybygget er utformet som et kvadratisk atriumsbygg og er tegnet frem av Reiulf Ramstad Arkitekter.

Planen for bygården er at flere elementer på fasaden skal bli slik historiske bilder og tegninger viser at bygården så ut. Samtidig skal leilighetene i eksisterende bygård få en god planløsning. Foto: Bane NOR

- Den nye bygningen vil få en materialpalett som spiller på den historiske konteksten, men samtidig har en moderne utrykk og materialkvalitet som viser arkitekturen i vår tid, forteller arkitekt Christian Fuglset.

- Prosjektets utviklingspotensial ligger forankret i en strategi med et allsidig og kvalitativt botilbud. Dette for å utvikle et attraktivt boligmiljø og for å gi de fremtidige beboerne en merverdi i forhold til det å bo i gamlebyen. Arkitekturen er robust samtidig som den er tilpasset stedets karakter, avslutter han.

Samarbeid med riksantikvaren og byantikvaren

Veien fram til planforslaget som Bane NOR Eiendom nå har levert til Plan- og bygningsetaten, har vært lang. Forslaget kunne ikke bli ferdig før NIKU og Riksantikvaren hadde utført grundige undersøkelser av kulturminner i bakken.

EN SOLID ENTREPRENØRBEDRIFT

Tomten ligger innenfor grensene til det fredete kulturminnet «Middelalderbyen Oslo» og Bane NOR Eiendom har hatt god dialog med riksantikvaren. 

Den eksisterende bygård er trolig fra 1847 og er på byantikvarens gule liste, men er i dårlig stand. Det er ekte hussopp i bjelkelagene, og det kreves omfattende refundamentering da bygges siger nedover i retning mot jernbanen.

Bygget er i dag ubeboelig grunnet helserisiko fra omfattende hussopp og dårlig konstruktive forhold.

Rehabiliteringen vil kreve omfattende investeringer, og derfor er det et felles planforslag for nybygget og rehabiliteringen. 

Planen for bygården er at flere elementer på fasaden skal bli slik historiske bilder og tegninger viser at bygården så ut. Samtidig skal leilighetene i eksisterende bygård få en god planløsning.