Statsministeren møtte NESO-lærlingen Silje
– Det er ikke mange jenter som velger denne retningen. Vi trenger flere som deg, sa statsminister Erna Solberg (H), da hun møtte tømrer-lærling Silje Marie Arntsen (22) på besøk hos NESO fredag 6. august. Foto: NESO
Sist oppdatert: 25-08-2021

– Vi trenger flere som deg

Tømrer-lærling Silje Marie Arntsen (22) i DSN er en av altfor få jenter som satser på en karriere innen byggfag. Statsminister Erna Solberg (H) vil nå legge til rette for at yrkesfag blir mer attraktivt.

Statsminister Erna Solberg lyttet oppmerksomt da hun møtte tømrer-lærling Silje Marie Arntsen (22) på besøk hos NESO fredag 6. august.

Arntsen går andre året på NESOs Lærlingeskole, med lærlingkontrakt i tømrerfaget hos DSN Entreprenør i Lofoten.

– Det er ikke mange jenter som velger denne retningen. Vi trenger flere som deg, sa statsminister Erna Solberg (H).

Statsministeren, som etter besøket hos NESO, la fram en tiltakspakke for å styrke yrkesfagene, var blant annet nysgjerrig på hvorfor Silje valgte yrkesfag.

– Jeg trives best når jeg jobber med noe praktisk og får bruke kroppen. Det er et innholdsrikt fag med mange utfordringer. Og du lærer noe nytt hver dag. Jeg har ikke gruet meg en eneste dag til å gå på jobb, fortalte Silje.

Selv startet hun først på tradisjonelt studieløp i byggfag, men flyttet over til NESO etter første året.

– Hun var på utplassering hos oss, og vi syntes hun var så dyktig at vi tilbød henne lærlingeplass gjennom NESO, forteller daglig leder i DSN Entreprenør Torfinn Dahlberg.

I NESOs Lærlingeskole skjer fagopplæringen hos bedriften hvor eleven har lærlingkontrakt og mottar lønn, mens den teoretiske utdanningen foregår i samlinger på skolen i Svolvær.

SmartDok. Alt i en app

Hva er fordelen med dette løpet kontra vanlig løp med to års teori og to års praksis, ville Erna Solberg vite.

– Dette er en mer lærerik og givende måte å studere på. Du får en helt annen opplevelse og arbeidshverdag. På Byggfag var det mer tungrodd, og jeg opplevde heller ikke å bli tatt seriøst.

-Gjennom lærlingeskolen får du en mer aktiv og spennende hverdag når du får jobbe mens du lærer teorien, mener Silje.

– Vi har stort behov for flere jenter i bransjen. Dette er noe vi jobber aktivt med i NESO, sier styreleder Jørn Vidar Johansen.

Statsminister Erna Solberg spurte Silje Marie Arntsen hva hun mener skal til for at flere jenter velger yrkesfag og byggebransjen.

– Jeg tror det trengs enda mer informasjon allerede på ungdomsskolen. Mer informasjon om mulighetene, kombinert med bedriftsbesøk og mer praksis. Selv hadde vi én utplassering i 9. klasse, og det synes jeg er for lite, mener tømrer-lærlingen.

Solberg poengterte at regjeringen er i gang med en ny ungdomsskolereform, der et av grepene er å etablere yrkesrettede valgfag.

– På den måten får elevene større muligheter til å lære om og prøve ut ulike retninger innen yrkesfag. Dette vil åpne for flere valgmuligheter og stimulere til at flere velger yrkesfag, sier Solberg.

– Forhåpentligvis vil dette også motivere dem som er mer skolelei til å endre kurs og fullføre utdanningsløpet. Løpet for reformen er ikke ferdig lagt, men vi tenker at det kan være bransjerettet eller med utplassering og praksis hos ulike arbeidsgivere.

-Jeg tror litt av utfordringen er at hvis ikke du er i familie med noen som driver med yrkesfag så blir veien lengre til velge yrkesfag.

-Det er altfor lett å velge i tråd med det man er vokst opp med i familien og verdiene til vennekretsen, sier statsminister Erna Solberg.

OM NESO:
Nordnorske Entreprenørers Service Organisasjon SA (NESO) er den største bransjeorganisasjonen for byggebransjen i Nord-Norge og den største frittstående næringslivsorganisasjonen i landsdelen.

NESO representerer 135 entreprenørbedrifter med over 13 milliarder kroner i omsetning. Medlemsbedriftene har over 5.400 ansatte. Bygge- og anleggsbransjen er den største næringen i Nord-Norge målt etter verdiskaping, og en av de største målt etter antall sysselsatte.