Tre arkitekter klar for konkurransen om Bodø Domkirke
Det var stor interesse for oppdraget med Bodø Domkirke og hele 31 søknader kom inn. Søker teamene hadde stort spenn fra erfarne arkitektkontor til relativt nyetablerte kontor. Nå er tre team invitert med videre til plan- og designkonkurransen. Foto: den Norske Kirke
Sist oppdatert: 24-03-2021

Tre team videre i konkurransen om Bodø Domkirke 

Verneverdige Bodø Domkirke skal utvides for å dekke kirkens fremtidige behov. Av 31 søkere har Uvelgelseskomiteen nå invitert tre team med videre melder NAL, på sine hjemmesider.

De tre som nå er invitert til plan- og designkonkurransen er, Atelier Oslo, Carl-Viggo Hølmebakk og Erik Langdalen, samt Tandberg Arkitekter AS og Architekturbüro Paul Böhm GmbH. 

Utvelgelseskomiteen for prekvalifiseringen bestod av:

  • Sivilarkitekt MNAL Jan Støring - utnevnt av Norske arkitekters landsforbund (NAL)
  • Tom Solli, Kirkekontoret i Bodø
  • Åshild Opøyen, Kirkekontoret i Bodø
  • Kyrre Kolvik, Kirkekontoret i Bodø

Utvelgeseskomiteen i begrenset plan- og designkonkurranse om tilbygg og ombygging av Bodø domkirke er nå ferdig med sitt arbeid. Bodø kirkelige fellesråd takker alle søkerteamene for interesse.

Nuno arkitektur - Jessheimbadet

31 søknader
Innen søknadsfristen 15.02.2021 kl 12:00 kom det inn 31 søknader, hvorav ingen ble avvist grunnet kvalifikasjonskrav eller andre avvisningsgrunner.

Søkerteamene viser stort spenn fra erfarne arkitektkontor til relativt nyetablerte kontor. Mange av søkerteamene er sammensatt av flere arkitektkontor. Utvelgelseskomiteen har hatt mange svært gode søknader å velge blant.

Vurdering av søknader og valg av firmaer
På bakgrunn av det store antallet meget kvalifiserte firmaer/grupper, har tiltakshaver kommet frem til de tre utvalgte etter en grundig og omfattende vurdering. Man har i dette arbeidet vektlagt en rekke forhold. Valget av de tre firmaene/gruppene bygger på tre grunnpilarer:

  • Teamets sammensetning og kompetanse.
  • Referanseprosjekter og medarbeidernes erfaring.
  • Oppgaveforståelsen.

På bakgrunn av disse tre kriteriene, har tiltakshaver funnet en rekke firmaer/grupper som er godt kvalifiserte for oppgaven. Det endelige valget er gjort med sikte på å finne deltakere som gir stor bredde i forventede løsningsforslag.