Vyrk og NTNU reiser til Japan, nærmere bestemt Canon Eco Technology Park, som er plassert 85 km utenfor Tokyo, for å lære mer om den sirkulære økonomien.
F.v. Vyrk-gründer og marked og innovasjonsleder Steinar Lyseng & prosjektleder Carla Susana Assuad. Foto: Vyrk
Sist oppdatert: 13-10-2022

Til Japan for å lære om sirkulær økonomi

Vyrk og NTNU reiser til Japan, nærmere bestemt Canon Eco Technology Park, som er plassert 85 km utenfor Tokyo, for å lære mer om den sirkulære økonomien.

Gjennom et viktig samarbeid med NTNU er Vyrk og Steinar Lyseng invitert med til Japan, for å være med å vise frem noen av våre innovasjonsprosjekter og for å lære mer om den sirkulære tankegangen.

Gjennom prosjektet CIRMAN (Circular Manufacturing), som er finansiert av Forskningsrådet, tar NTNU og Vyrk turen til Japan for å forsterke internasjonale samarbeid med Japan og India på sirkulærøkonomi.

Sirkulærøkonomi skal sørge for større ressursutnyttelse og gjenbruk av produktene, slik at produktene varer så lenge som mulig uten at nye ressurser til stadighet må hentes ut.

Marked- og Innovasjonsleder Steinar Lyseng og Carla Susana Assuad, som er prosjektleder i CIRMAN, og innleid 20% til Vyrk fra NTNU er de som representerer Vyrk på reisen.

-En viktig del av utviklingen til Vyrk er innovasjon. Nøkkelen til økonomisk vekst ligger i utvikling og nyskaping, og i vår bransje er det stort behov for de klimavennlige løsningene, gjenbruk og sirkularitet av tre.

Kardex Norge

-Samarbeidet vårt med NTNU, og muligheten til å være med som gjest i dette prosjektet og utvikle internasjonale samarbeid innen sirkulær økonomi er derfor veldig betydningsfullt

Samarbeidspartnere i prosjektet er The Indian Institute of Technology, Institutt for vareproduksjon og byggteknikk ved NTNU i Gjøvik, National Institute of Advanced Industrial Science and Technology (AIST), SINTEF, Norcics og Waseda University.

Målet med prosjektet er å utvikle forskning og utdanning i verdensklasse innenfor sirkulær produksjon i Norge.

Prosjektet vil kunne resultere i langsiktige internasjonale samarbeid, som inkluderer utvikling av felles forskningsagenda og forskningsfinansieringssøknader for alle CIRMAN- institusjoner, felles seminarer og utdanningsprogrammer, samt samarbeid med næringsliv i Norge, Japan og India.

-Hvordan få mest mulig ut av de ressursene vi bruker, dette er selve kjernen i sirkulærøkonomi, og jeg har stor tro på at dette prosjektet og det internasjonale samarbeidet vil gi oss kunnskap til bruk i forskning og utdanninger for å utvikle sirkulær produksjon enda mer, sier Torbjørn Skogsrød, instituttleder ved Institutt for vareproduksjon og byggteknikk ved NTNU, i en melding. 

Mange av fremtidens forretningsmodeller går bort fra den lineære modellen, og peker heller mot det sirkulære.

Dagens verdikjeder blir utnyttet for dårlig, og Vyrk og NTNU ønsker å ta grep gjennom
nyskapende forsknings- og innovasjonsprosjekter.