Tar grep om større klimaskift
- Norge har en fantastisk kompetent arbeidsstyrke som står klar til å gyve løs på nye utfordringer, men for å lykkes med en rettferdig omstilling, er det avgjørende at alle parter i arbeidslivet setter kompetanse høyere på agendaen, sier Trond Markussen, president i NITO. Foto: Paulina Cervenka/PwC
Sist oppdatert: 21-09-2021

Kompetanse er nøkkelen til omstilling
  
Ledende næringslivsaktører, med mer enn 40 konsernsjefer og rektorer i spissen, har sammen definert ti store systemskift som norsk næringsliv må gjennom for å bygge konkurransekraft, omstille Norge og sikre at vi når klimamålene.

Arbeidet er oppsummert i ti Skiftnotat innen temaene finans, energi, transport, sirkulær økonomi, grønn digitalisering, bygg og eiendom, mat og landbruk, klimatilpasning, byutvikling og kompetanse.

- Med disse Skiftnotatene demonstrerer vi at næringslivet både ønsker og evner å ta konkrete og avgjørende grep for å sikre norsk konkurransekraft, sier Bjørn Kjærand Haugland, administrerende direktør i Skift, i en melding. 

Ved å sette agenda, møtes jevnlig og inspirere hverandre til handling, er medlemmene i Skift en utålmodig katalysator for det grønne skifte.

Notatene er derfor utformet som konkrete handlingsplaner der virksomhetene definerer felles mål, forpliktelser og samarbeidsprosjekter.

BÆREKRAFTIG, MODERNE SAMFUNNSBYGGER

Som eksempel har alle medlemmer i Skift forpliktet seg til å heve standarden for klimarapportering fra og med regnskapsåret 2021.

-Medlemmene har også gått sammen om konkrete pilotprosjekter som å innføre holdbarhetsdato i strekkoden for å redusere matsvinn og utvikle digital teknologi for å redusere energibruk i bygg.

Kompetanse er nøkkelen til omstilling
Kunnskap- og kompetansemangel trekkes frem som en sentral barriere i alle de store klimaskiftene topplederne i Skift har jobbet med.

-Overgangen til ny teknologi, fossilfri energi og en sirkulær økonomi byr på utfordringer og muligheter for alle sektorer.

- Norge har en fantastisk kompetent arbeidsstyrke som står klar til å gyve løs på nye utfordringer, men for å lykkes med en rettferdig omstilling, er det avgjørende at alle parter i arbeidslivet setter kompetanse høyere på agendaen, sier Trond Markussen, president i NITO.

Markussen har ledet arbeidet med å adressere tematikken i et eget Skiftnotat om kompetanse. Notatet peker på verdien av Skift som et «treningsstudio» for aktører som ønsker å styrke sin klima- og bærekraftskompetanse gjennom samarbeid på tvers av bransjer.

Inviterer næringslivet til et nasjonalt kompetanseløft
Som et direkte resultat av arbeidet med klimaskiftene inviterer Skift nå et bredere norsk næringsliv til å ta del i et forpliktende samarbeid.

Gjennom fire engasjementsplattformer inviterer vi virksomheter til å stille seg bak prinsipper, lære fra hverandre og bygge kompetanse sammen. Kompetanseløftet dekker sentrale roller og er derfor knyttet opp mot kjernefunksjoner i virksomhetene.

Grønnvaskingsplakaten: for alle som arbeider med kommunikasjon og forretningsutvikling.

Prinsipper for grønt innkjøpsvett: for alle som hver dag arbeider med innkjøp og anskaffelser i private og offentlige virksomheter.

Prinsipper for et mer sirkulært næringsliv: sirkulære forretningsmodeller treffer de fleste funksjoner i alle bedrifter og offentlige virksomheter.

Prinsipper for bærekraft i økonomifunksjonen: når bærekraft går fra «powerpoint til excel» trenger vi et kompetanseløft i økonomifunksjonen.

Les mer om hvordan virksomhetene kan ta del i engasjementsplattformene og finn Skiftnotatene i sin helhet her.