Sweco landet rammeavtaler med Tysnes- og Balsfjord kommune
– Vi opplever at mange kommuner har stor pågang av byggesøknader og at restansen hoper seg opp. Hvis de ikke får behandlet søknadene innen fristen, taper de byggesaksgebyrer. Vi kan hoppe rett inn i produksjon, gi løpende bistand i byggesaksbehandlingen, samt bistå som kvalitetssikringsfunksjon for saksbehandlerne.  Jurist og rådgiver Charlotte Wolf Apelthun. Til venstre: Kevin Grindland, leder for byggesak og eiendomsrådgivning, Sweco Bergen. Foto: Sweco
Sist oppdatert: 22-03-2021

Sweco landet to kommunale rammeavtaler 

Swecos melder at deres byggesaksgruppe har vunnet to viktige rammeavtaler, med Tysnes- og Balsfjord kommune. Selskapet styrker med det satsingen på utleie av sine jurister til plan- og byggesaksbehandling i kommunesektoren.

Den ene rammeavtalen er inngått med Tysnes kommune i Vestland fylke og omhandler konsulenttjenester i forbindelse med håndtering av byggesaker.

Avtalen med Balsfjord kommune omhandler konsulenttjenester knyttet til plan- og byggesaksbehandling. Begge avtalene har en varighet på to år, med opsjon på ytterligere to år.

– Rammeavtaler er viktig for oss fordi det gir forutsigbarhet. Det er enklere å planlegge fremdrift og kapasitet når vi vet at vi har et engasjement som varer i lang tid, og det trenger vi fremover.

-I tillegg bidrar det til at vi vedlikeholder kompetansen og henter verdifull erfaring fra forvaltningssiden, sier Kevin Grindland, leder for byggesak og eiendomsrådgivning på Swecos Bergenskontor.

Han understreker at flere av Swecos jurister har erfaring fra denne type arbeid.

Saken fortsetter under annonsen: 

SmartDok. Alt i en app

– Flere av juristene som jobber med byggesak i Sweco har tidligere jobbet i kommunal og statlig sektor, og kjenner godt til både saksbehandlingssystemer og arbeidet som skal gjøres.

-Nå ser vi frem til å samarbeide med to nye kommuner, sier Kevin Grindland, leder for byggesak og eiendomsrådgivning på Swecos Bergenskontor.

Stort behov
Flere av Norges 356 kommuner har et stort behov for kompetanse innen plan- og bygningsrett, forvaltningsloven, samt beslektede rettsområder.

– Vi opplever at mange kommuner har stor pågang av byggesøknader, og at restansen hoper seg opp. Hvis de ikke får behandlet søknadene innen fristen, taper de byggesaksgebyrer. Vi kan hoppe rett inn i produksjon, gi løpende bistand i byggesaksbehandlingen, samt bistå som kvalitetssikringsfunksjon for saksbehandlerne.

-Vi bidrar også mye som sparringspartner i de større og komplekse sakene. Vi leies ut til hele landet, og jobber som oftest via fjernløsning fra Sweco-kontoret. Det er perfekt i disse dager, sier jurist og rådgiver Charlotte Wolf Apelthun.