Det finnes i dag over 11.000 byggevarer med Svanemerket eller EU Ecolabel på det nordiske markedet. Foto: Werner Anderson
Sist oppdatert: 12-04-2024 Pressemelding 

Svanemerket forblir en konkurransefordel

Den endelige revisjonen av EUs byggevareforordning er vedtatt. Den understreker at det fortsatt er mulig å bruke offisielt anerkjente miljømerker, som Svanemerket og EU Ecolabel, som konkurransefordel på byggevarer.

Det opprinnelige forslaget til EU-kommisjonen om å kun tillate bruk av CE-merket, er avvist. Det betyr at produsenter av byggematerialer fortsatt kan få konkurransefordeler ved å sertifisere produkter med Svanemerket eller tilsvarende miljømerker.

Det styrker incentivet til å satse på innovasjon og utviklingen av mer miljøvennlige byggematerialer. Et tilbud som mange innkjøpere, byggherrer og forbrukere er interessert i.

- Dette er svært gode nyheter. Det må være lett å velge mer miljøvennlige byggevarer. Miljømerker er en kjent og nyttig veiviser for bedre valg, som mange allerede bruker, men tilbudet kan bli enda bedre.

- Mange norske produsenter kan klare kravene, så her ligger det et uforløst potensial som jeg håper flere ambisiøses virksomheter vil benytter seg av, sier Cathrine Pia Lund, administrerende direktør i Svanemerket.

Miljømerker gjør det enklere å ta bedre valg

Siden våren 2022 har det blitt forhandlet om en ny byggevareforordning i EU. En sentral del av forhandlingen har dreid seg om hvordan byggevarebransjen kan bidra i det grønne skiftet.

Bruk av miljømerker, som Svanemerket, er en viktig del av dette arbeidet.

Svanemerket stiller krav til byggevarer i et livsløpsperspektiv, og har svært ambisiøse krav til helse, miljø og klima.

For eksempel må produsenter av svanemerkede byggevarer å oppfylle krav til bruk av sertifisert trevirke, de må dokumentere energiforbruk, og ikke minste leve opp til streng regulering av hvilke kjemiske stoffer byggevarene kan inneholde.

Det finnes i dag over 11.000 byggevarer på det nordiske markedet med Svanemerket eller EU Ecolabel.

Slike miljømerker kan fungere som dokumentasjon for miljøpåstander, og godtas til bruk i markedsføring etter EUs direktiv for styrket forbrukervern i det grønne skiftet, som ble vedtatt tidligere i år.