Sterk avslutning på byggevareåret 2020
Salget startet litt tregt i januar, men tok seg opp etter hvert. Til tross for Korona-krise og nedstenging av samfunnet 12. mars, ble byggeaktiviteten holdt i gang og dermed også byggevaresalget. Etter første halvår lå salget 3,1 % foran 2019. Foto: Byggevareindustriens Forening
Sist oppdatert: 18-01-2021

Sterk avslutning på byggevareåret

Det innenlandske salget av byggevarer fra industrien i desember var 27,5 % høyere sammenlignet med samme måned i 2019.

– Det ble en sterk salgsavslutning på året, sier Jøns Sjøgren, adm. direktør i Byggevareindustriens Forening, i en melding. 

Salget av trebaserte produkter økte mest i desember med 44,8 %, sier Sjøgren. Øvrige byggevarer økte med 20,2 %, mens betongbaserte byggevarer hadde en oppgang på 25,3 % sammenlignet med desember i 2019.

Rekkverk Spesialisten AS - trapperekkverk i glass, innvendige trapper, metall- og branntrapper, baldakiner og skillevegger i glass

Akkumulert endte det totale byggevaresalget i 2020 4,9 % over 2019. Trebaserte produkter har en akkumulert salgsvekst på 10,1 %. Øvrige byggevarer økte med 3,9 %, mens betongbaserte produkter har hatt en vekst på 2,8 %, fortsetter han.

2020 har vært et spesielt år, forteller Sjøgren. Salget startet litt tregt i januar, men tok seg opp etter hvert. Til tross for Korona-krise og nedstenging av samfunnet 12. mars, ble byggeaktiviteten holdt i gang og dermed også byggevaresalget. Etter første halvår lå salget 3,1 % foran 2019.

De fleste bedrifter var spent på hvordan markedet skulle utvikle seg videre. Det viste seg at salget av byggevarer var stabilt utover høsten, og med godt salg i november og desember, ble det en sterk avslutning på året, avslutter Sjøgren.