Stenger ikke ned byggeplasser i Bergen
– Vi er lettet over at Bergen kommune har falt ned på beslutningen om å unngå en generell nedstenging, det mener vi ville være et lite målrettet tiltak som også ville gitt store samfunnsmessige og økonomiske konsekvenser for både næringen, prosjekter og kundene, sier Sandnes, i en melding. Foto: BNL
Sist oppdatert: 09-02-2012

Lettet over at Bergen ikke stenger ned

Byrådet i Bergen bestemte tirsdag at byens byggeplasser ikke skal stenge ned, men har samtidig vedtatt lokal forskrift for byggebransjen. Ansatte oppfordres blant annet til å ha lav terskel for å teste seg. BNL er naturlig nok fornøyd med byrådets avgjørelse. 

BNL har stor forståelse for at Bergen kommune er bekymret når det gjelder smittespredning og mutantsmitte i kommunen, og at de må gjøre målrettete og strenge tiltak for å begrense videre smittespredning.

– Vi mener at å sette krav til alle byggeplasser om å følge BNLs smitteveileder, er et slikt målrettet tiltak, sier Jon Sandnes, adm. dir. i BNL.

– Vi er lettet over at Bergen kommune har falt ned på beslutningen om å unngå en generell nedstenging, det mener vi ville være et lite målrettet tiltak som også ville gitt store samfunnsmessige og økonomiske konsekvenser for både næringen, prosjekter og kundene, sier Sandnes, i en melding. 

BNL mener det er riktig av kommunen å innføre BNLs til enhver tid gjeldende smittevernsveileder som forskriftskrav for alle som har arbeid på byggeplass.

– BNLs smittevernsveileder har vært vårt viktigste våpen i kampen mot Covid19. Den har også gjennom hele pandemien vært under stadig revidering utfra smittesituasjonen i samfunnet. I siste oppdatering har BNL også tatt et initiativ for et nivådelt smittevern som gjenspeiler regjeringens definisjoner av tiltakssoner som ring 1 og ring 2-kommuner.

Byggenæringen er en stor næring med mange bedrifter og ansatte og BNL har vært forberedt på at det også kunne komme også smitteutbrudd i vår næring.

– Vi ser selvfølgelig svært alvorlig på de smittevernsutbruddene som nå har oppstått. Vårt inntrykk er at hittil har det vært få tilfeller av smitteutbrudd og at det gjøres godt smittevernsarbeid ute i bedriftene. Samtidig ser vi at de nye muterte virusene gjør at man må heve guarden enda høyere, og at det må stilles høye krav til bedriftene til å ta dette på høyeste alvor, sier Sandnes.

– For å kunne fortsette å holde hjulene i gang må alle bedriftene i byggenæringen følge våre smittevernsanbefalinger, det er provoserende at useriøse bedrifter som ikke tar smittevern på alvor bidrar til å undergrave alt det gode smittevernsarbeidet som er blitt gjort i 11 måneder, som også får konsekvenser for resten av næringen, avslutter Sandnes.