Kontorbygg har ledet vei, men nå kommer boligmarkedet etter. Skanska har satt seg som mål å BREEAM-sertifisere alle nybygg.
– Vi har det i pannebrasken at vi faktisk skal være klimanøytrale innen 2045 og da er det bare å brette opp ermene, sier Magnus Ervik Fossheim, regiondirektør for Midt, Vest og Sør i Skanska Eiendomsutvikling. Illustrasjon: DARK Arkitekter/ NOSLEEPTILLBROOKLYN
Sist oppdatert: 29-06-2021

Stadig flere grønne boligbygg

Kontorbygg med BREEAM
sertifisering har hatt økt enormt de senere årene, nå følger også boligmarkedet etter og Skanska har satt seg som mål å BREEAM-sertifisere alle sine nybygg.

– Bjørndalen Allé har solgt veldig godt. Under koronaen har det vært ett av de boligprosjektene som har solgt best på hele Sørlandet, så det har vært en suksess så langt, sier Magnus Ervik Fossheim, regiondirektør for Midt, Vest og Sør i Skanska Eiendomsutvikling, i en melding. 

Først ut på Sørlandet
I dag er majoriteten av BREEAM-NOR sertifiserte bygg kontorbygg, men boligutbyggere er i ferd med å komme etter.

Siden 2018 har fem ferdigstilte boligprosjekter i Oslo fått sertifiseringsnivå Very Good. I tillegg har sju pågående prosjekter fått prosjekteringssertifikat på samme nivå.

Bjørndalen allé skiller seg ut med å være det eneste boligprosjektet utenfor det sentrale østlandsområdet, som har fått BREEAM-sertifisering i prosjektfasen.

Boligprosjektet består av 62 boliger og er på 7040 m². Det er sertifisert som BREEAM Very Good og skal stå klart i oktober 2021.

Fossheim er stolt over at selskapet står for det første BREEAM-sertifiserte boligprosjektet på Sørlandet.

Kranproffen - SIKKER – STERK – PRESIS

BREEAM-mål på alle nybygg
I 2019 lanserte Skanska Norge sin klimaambisjon: Innen 2030 skal klimagassutslippene være halvert, og innen 2045 skal Skanska Norge være klimanøytrale.

– I det ligger det er stort ansvar, men også store muligheter. Boligdelen av selskapet spiller en viktig rolle for at ambisjonen kan innfris. Dermed er det helt essensielt at boligene bygges så miljøvennlige som mulig sier Fossheim.

I 2017 tok Skanska Eiendomutvikling et strategisk viktig, valg i arbeidet med å minske sine byggs påvirkning på miljøet. Fra og med 2020 skal samtlige boligprosjekter BREEAM-sertifiseres. Standarden settes som hovedregel til BREEAM Very Good.

– Vi har det i pannebrasken at vi faktisk skal være klimanøytrale innen 2045 og da er det bare å brette opp ermene, sier Magnus Ervik Fossheim, regiondirektør for Midt, Vest og Sør i Skanska Eiendomsutvikling. 

Grønn bydel i Kristiansand
Det grønne fokuset i Bydel Bjørndalen er et resultat av at Skanska tilbake i 2012 vant en konkurranse om å utvikle fremtidens bydel i Bjørndalen i Kristiansand.

Første bygg i Bjørndalen Allé er allerede ferdigstilt og alle 58 leilighetene solgt. Dette prosjektet er ikke BREEAM-sertifisert, men har utført klimaregnskap og andre tiltak knyttet til Fremtidens bydel-prosjektet.

De nye boligene bygges som passivhus i tre og har energitilførsel via fjernvarme. Bydelen har i tillegg prosjektert og etablert blågrønne overvann- og fordrøyningsløsninger for å håndtere økende ekstremvær. Gatetunet i Bjørndalen Allè renser vann gjennom regnbed før det slippes ut.

Det er også ambisjoner om å etablere et Plusshus i bydelen. Prosjektet har vært involvert som referanseprosjekt i det ambisiøse prosjektet Electric City Agder og er gjenstand for doktorgradsforskning.

Illustrasjon av boligprosjektet i Bjørndalen i Kristiansand. Illustrasjon: DARK Arkitekter/ NOSLEEPTILLBROOKLYN

Kost og gevinst
– Skanska ønsker å ta sin del av ansvaret for å redusere klimabelastningen gjennom å bygge boliger som både er mer energieffektive, bruker bærekraftige materialer og som legger til rette for at boligkjøperne lettere kan ta gode miljøvalg, sier Fossheim.

Skanska har bygd en rekke BREEAM-sertifiserte næringsbygg og tar med seg den kompetansen, når også framtidige boligprosjekt skal miljøsertifiseres.

Fossheim tror at økonomi er en del av forklaringen på at BREEAM-sertifisering av boligbygg først skyter fart nå.

– Boligkjøperne må være villige til å betale det det koster og være fremtidsrettede, men vi må ta vår del av utfordringen, sier Fossheim.

Han forteller at det i regionene kan være ekstra kostnadsutfordringer da utgiftene stort sett er de samme, mens betalingsviljen kan være mindre. 

Skanska har likevel sett en endring og Fossheim viser til at selskapet i fjor satte prisrekord for en leilighet i Stavanger. Toppetasjen i prosjektet Consulens Brygge, som har som mål å bli BREEAM-sertifisert Very Good, ble solgt for hele 40 millioner kroner.

Stadig flere ser verdien og nytten
Leder for BREEAM i Grønn Byggallianse, Viel Sørensen, gleder seg over Skanska sine miljømål.

– Vi gleder oss over at stadig flere ser verdien og nytten av å BREEAM-sertifisere alle typer bygg . Vi ønsker oss bærekraftige bygg til all bruk over hele landet, sier Sørensen.

Et bredt utvalg av tjenester innen renhold på østlandet