Jotun solgte maling og pulverlakker for 13 916 millioner kroner i årets første åtte måneder. Driftsresultatet endte på rekordsterke 2 402 millioner kroner.
Konsernsjef i Jotun A/S, Morten Fon, rapporterer om gode resultater hittil i år. Foto: Fartein Rudjord​​​
Sist oppdatert: 25-09-2020

Salgsvekst og solid resultat for Jotun så langt i år

Jotun melder at de solgte maling og pulverlakker for 13 916 millioner kroner i årets første åtte måneder. Driftsresultatet endte på rekordsterke 2 402 millioner kroner.

Salgsøkningen på åtte prosent er sterkt påvirket av positive valutaeffekter grunnet en svak norsk krone. Justert for valuta var den underliggende salgsveksten på én prosent. Veksten skyldes moderat vekst i segmentene for skipsmalinger og dekorative malinger, mens salget av industrimalinger er flatt og segmentet for pulverlakker har salgsnedgang.

Driftsresultatet er opp 37 prosent sammenlignet med samme periode i fjor, og forklares i hovedsak av positive valutaeffekter samt bedrede marginer.

Konsekvenser av koronapandemien
Grunnet covid-19 har myndigheter over hele verden innført strenge restriksjoner og smittevernstiltak. For Jotuns del har dette påvirket salget i alle segmenter negativt. Effekten er imidlertid blitt mindre de seneste månedene, ettersom restriksjonene har blitt færre og mindre inngripende i mange land.

HAKI Stilas

– Vi ser store forskjeller mellom ulike regioner og land. Det er særlig selskapene våre i Sørøst-Asia og Midtøsten som hittil har opplevd salgsnedgang som følge av pandemien.

-Dette er store og viktige markeder for Jotun, og effekten blir derfor merkbar. Samtidig ser vi at andre viktige markeder, som Skandinavia, har hatt sterk salgsvekst gjennom hele perioden, kommenterer konsernsjef Morten Fon.

Investerer i forskning og økt kapasitet
Jotun investerte 813 millioner i årets første åtte måneder, noe som utgjør om lag seks prosent av omsetningen. Ferdigstillelse av konsernets nye hovedkontor og forskningssenter i Sandefjord, samt oppgradering av fabrikken i Norge utgjør hoveddelen av investeringene. Det er også startet arbeider med ny fabrikk i Vietnam, kapasitetsutvidelse i Egypt og nytt regionalt kontor og forskningssenter i Dubai.

Fremtidsutsikter
Til tross for gode resultater så langt etter utbruddet av pandemien, er det knyttet stor usikkerhet til hvordan situasjonen vil fortsette å utvikle seg.

– Koronapandemien vil påvirke Jotun også fremover, men i varierende grad mellom segmenter og regioner. På noe lengre sikt forventer vi lavere aktivitet innen offshore og nybygg av skip. Jotun er imidlertid godt rustet til å håndtere det som måtte komme, med solid egenkapital, god kontantstrøm og tilgang til økt likviditet ved behov, sier Fon.