Tilbudet fra Team Marstrand/Advansia hadde det beste forholdet mellom pris og kvalitet med utgangspunkt i konkurransegrunnlagets tildelingskriterier. Ill: Norconsult 
Sist oppdatert: 01-12-2021

Marstrand/Advansia skal lede utviklingen av Nye Bodø Lufthavn 

– Å få lede utbyggingen av Ny lufthavn Bodø er en drømmeoppgave.

-Jeg vil berømme Avinor for måten oppdraget ble satt ut. Vi skal nå gjøre alt vi kan for å vise oss tilliten verdig, sier nyutnevnt prosjektdirektør Paul Torgersen fra Marstrand.

Marstrand og Advansia har etablert et arbeidsfellesskap som nå har blitt tildelt kontrakt for byggherreorganisasjon i forbindelse med utbyggingen av Ny lufthavn Bodø.

– Vi viderefører her det gode samarbeidet som Marstrand og Advansia hadde som byggherre for Politiets nasjonale beredskapssenter, sier Torgersen.

-Må få takke hele teamet fra Advansia og Marstrand for fantastisk innsats med tilbudet – dette er en lagseier.

Prosjektet Ny Lufthavn Bodø
Avinor skal bygge ny flyplass 0,9 km sør og 1,4 km vest for dagens rullebane. Formålet er todelt; dagens lufthavn behøver oppgradering, og Bodø kommune har stort behov for sentrumsnære arealer til fremtidig byutvikling.

I tillegg til ny rullebane, skal det bygges ca. 35.000 kvadratmeter bygningsareal. Prosjektet har høye ambisjoner mht. klima og miljø. Kostnadsrammen er i størrelsesorden 6 milliarder kroner.​​​​​​

Bølgeblikk Arkitekter | Edvardsløkka omsorgssenter

To store totalentrepriser med samspill
Det er besluttet at prosjektet skal realiseres gjennom hovedentreprisene «anleggsentreprise» og «terminalbyggentreprise» skal gjennomføres som totalentrepriser med samspill som gjennomføringsmodell.

I den første fasen av prosjektet vil byggherre i samarbeid med entreprenørene prosjektere endelig løsning og avtale pris for utbyggingen.

Avinor om konkurransen og valg av team Marstrand/Advansia:
Avinor har valgt å tildele Team Marstrand/Advansia kontrakten for byggherreorganisasjon i forbindelse med utbyggingen av Ny lufthavn Bodø.

Tildelingen gjøres etter en omfattende utvelgelsesprosess med konkurranse mellom tre sterke tilbydere. Organisasjonen vil begynne arbeidet så snart kontrakt er signert.

Selv om byggeherreorganisasjonen nå er på plass må finansieringen avklares før man kan sikre og gjennomføre prosjektet.

For at samspillsmodellen skal fungerer best mulig, har Right Management bidratt med å evaluere kompetansen til de tilbudte kandidatene, og deres evne til å fungere godt som team.

Alle tilbyderne har gitt positive tilbakemeldinger til anskaffelsesprosessen, og uttrykt at de setter pris på, og ser en merverdi i de nye metodene som har vært tatt i bruk for å evaluere kompetanse ved denne anskaffelsen.

Mimax - Norges største innen kjerneboring og betongsaging

– Det har vært en god konkurranse med tre kompetente tilbydere og vi er glade for å komme et skritt nærmere realiseringen av Ny lufthavn i Bodø.

-Dette er viktig for fremdriften av prosjektet, og vi gleder oss til å samarbeide med Team Marstrand/Advansia, sier Abraham Foss, konsernsjef i Avinor, i en melding. 

Tilbudet fra Team Marstrand/Advansia hadde det beste forholdet mellom pris og kvalitet med utgangspunkt i konkurransegrunnlagets tildelingskriterier.

– Gjennom anskaffelsesprosessen har Team Marstrand/Advansia på en overbevisende måte demonstrert gode samhandlingsferdigheter og vist hvordan de ønsker å gjennomføre prosjektet på en best mulig måte, sier Foss.