Regiondirektør Per Eirik Silseth. Foto: HRP
Sist oppdatert: 18-10-2023 Pressemelding

Skal lede ny HRP-satsing

Regiondirektør Per Eirik Silseth går inn i en nyopprettet stilling som direktør for Handels og Næringsbygg i HRP. Denne stillingens skal ha et nasjonalt ansvar for tjenester rettet mot handels og næringsbygg i Norge.
 
- Vi har opplevd en stigende etterspørsel i dette segmentet. Det gjelder alt fra nybygg til ombygg og oppgraderinger av bygg. I Møre og Romsdal har vi, gjennom de siste årene, hatt mange oppdrag med stort handels-, kontor- og næringsbygg, med både nybygg og større ombygginger.

Teknisk totalentreprenør som skaper smarte og bærekraftige bygg hvor folk trives

- Dette skyldes nok i stor grad den kompetansen og erfaringer Silseth hadde med seg da han startet i HRP. En kompetanse som vi god HRP-maner ønsker å utnytte også nasjonalt, sier administrerende direktør Jan Arild Kingswick.
 
Silseth kom til HRP fra NorgesGruppen eiendom i 2019 og har bred erfaring fra utvikling og bygging av både handels- næring og større industribygg. Han har de siste årene vært regiondirektør for Møre og Romsdal.

I denne tiden har HRP hatt stor vekst og en stadig økende bredde som en komplett leverandør av rådgivingstjenester for by og samfunnsutvikling.

Vestviken er en entreprenør fra Drammen med fokus på totalentrepriser i samspill med profesjonelle byggherrer.

HRP ønsker å kunne utnytte sin bredde i tjenester, sammen våre 26 lokasjoner, for å lage godt grunnlag for å utvikle og gjennomføre prosjektene.

Fra grunnerverv, reguleringer, bygningsøkonomi, VA-planlegging, miljø- og bærekraft, teknisk prosjektledelse og selvsagt prosjektgjennomføring, sier Silseth.
 
Silseth skal fortsatt ha base i Molde, men vil gjennom HRPs 26 kontorer i hele landet, rette tjenestetilbudet mot handels og næringsbygg over hele Norge.
 
Utforingene og problemstillingene man møter er ofte de samme i prosjekter så derfor vil en kunne få stor verdi av spesialisering på dette området, for å sikre våre kunder riktige beslutninger og god gjennomføring og gode sluttprodukter, sier Silseth.