Per-Arne Horne har fått fornyet sitt åremål i Direktoratet for byggkvalitet. Foto: Ilja Hendel DiBK
Sist oppdatert: 14-06-2024 Pressemelding

Får lede Direktoratet for byggkvalitet i seks nye år

Fredag 14. juni ble Per-Arne Horne utnevnt av Kongen i statsråd som direktør for Direktoratet for byggkvalitet (DiBK). Han har dermed fått fornyet sitt åremål.

DiBK er underlagt Kommunal- og distriktsdepartementet. Direktoratet har som samfunnsoppdrag å bidra til at det på en effektiv måte bygges sikre, miljøvennlige og tilgjengelige boliger og bygg, og at kravene til byggverk blir fulgt. 

Ledige stillinger innen bygg og anlegg

- Vi skal være en sterk bidragsyter til at sektoren kan levere på sine målsettinger innen klima og energi.

- Samtidig er jeg smertelig klar over at byggenæringen står i flere store utfordringer. Her kan regelverksutvikling, effektivisering og digitalisering være en del av løsningen.

- De siste årene har vi jobbet frem gode prosjekter som jeg er takknemlig for at jeg nå får muligheten til å følge videre, sier Per-Arne Horne. 

Da Horne tiltrådte som direktør i DiBK for seks år siden, kom han fra Oslo kommune. Der hadde han hatt ulike lederstillinger i Plan- og bygningsetaten. 

- Jeg er opptatt av hvordan vi kan hjelpe kommunene til å bruke sine ressurser innenfor byggesak enda bedre.

- Gjennom digitalisering og nye verktøy kan kommunene bli mer effektive og bruke ressursene sine slik at vi bygger med enda bedre kvalitet, avslutter Horne.