Etter fire måneders samspillsfase har Helse Sør-Øst RHF gitt Veidekke oppdraget med å oppføre tre bygg for psykisk helsevern og rus for det nye sykehuset i Drammen. Kontrakten er en totalentreprise verdt 770 millioner kroner ekskl. mva.
Byggearbeidene starter medio april med overtakelse november 2024. Oppdraget inngår i Veidekkes ordreserve for første kvartal. Foto: Veidekke
Sist oppdatert: 06-04-2022

Veidekke skal bygge psykiatribygg i Drammen

Etter fire måneders samspillsfase har Helse Sør-Øst RHF gitt Veidekke oppdraget med å oppføre tre bygg for psykisk helsevern og rus for det nye sykehuset i Drammen.

Kontrakten er en totalentreprise verdt 770 millioner kroner ekskl. mva.

De tre sammenhengende psykiatribyggene får et samlet bruttoareal på 18.500 m2 i tillegg til et uteareal på 7.000 m2. Bygg 1 og 2 blir på tre etasjer, mens bygg 3 nederst mot fjorden blir på to etasjer.

Veidekkes oppdrag omfatter alle arbeider fra planlegging, prosjektering, bygging, testfase samt prøvedrift frem til det nye sykehuset står ferdig i 2025.

Brafas - Rud Svømmehall

- Veidekke vant konkurransen om intensjonsavtalen i slutten av november og vi har nå gjennomført en vellykket samspillsfase sammen med Helse Sør-Øst, rådgivere og arkitekter.

-Vi takker så mye for tilliten og er stolte over at vi nå skal prosjektere og bygge de tre psykiatribyggene i det som blir et moderne og fremtidsrettet sykehus til glede og nytte for pasienter, pårørende og ansatte, sier avdelings­leder Erik Økland i Veidekke Bygg, i en melding. 

Byggene for psykisk helsevern og rus utgjør en stor del av bygningsmassen for nytt sykehus i Drammen, byggene vil blant annet romme 167 døgnplasser og 16 poliklinikkrom.

Nytt, moderne utstyr og nye løsninger i bygget skal gi et godt tilbud til pasientene, og en enklere arbeidshverdag for de ansatte.

- Samlokalisering av somatikk med psykisk helse og rus er et viktig premiss for byggingen av det nye sykehuset. Signering av denne kontrakten markerer en viktig milepæl som bekrefter at avtalt omfang blir realisert.

-Vi gleder oss over at arbeidene nå kan begynne og ser frem til det videre samarbeidet med Veidekke, sier prosjektdirektør Arnstein Hodne i Helse Sør-Øst.

Byggearbeidene starter medio april med overtakelse november 2024. Oppdraget inngår i Veidekkes ordreserve for første kvartal.