Skal selge 2900 dekar eiendom
Utviklingsdirektør i Bodø kommune, Odd Henriksen, skal lede arbeidet med å forvalte å selge det enorme området som frigis når Forsvarsbygg forlater byen. Foto: Tor-Eirik Akselsen / Alexander Kjønsø Karlsen
Sist oppdatert: 16-12-2020

Skal selge 2.900 dekar eiendom

Bodø kommune og Nordland fylkeskommune har dannet Nye Bodø Eiendom AS, som skal forvalte området som frigjøres ved flyttingen av Bodø lufthavn. Området er på 2900 dekar og det er fritt fram for alle med nok kapital. 

I følge Avisa Nordland, ble det nye selskapet, som skal kjøpe opp og selge eiendom når de nåværende eierne, Forsvarsbygg, forlater Bodø etablert av de to partene i november 2020. 

Overtar fra Forsvaret
Den 31. desember 2021 skal Forsvaret etter planen være flyttet til Ørlandet, og i den forbindelse har altså Bodø kommune og fylkeskommunen dannet et selskap som skal forvalte eiendommen fra og med 2022.

– Etter overtakelse skal regulering skje, før realisering av eiendom kan starte når den nye flyplassen er bygd og Avinor har flyttet. Da er vi 2026. Eiendommene som legges ut for salg vil være fritt fram for alle med nok kapital, sier Odd Henriksen, som er utviklingsdirektør i Bodø kommune – samt oppnevnt som styreleder i selskapet.

Når starter dere med salg av eiendom?
– Det vet vi ikke. Vi er for tiden i forhandlinger med Forsvarsbygg om overtakelsen, svarer Henriksen.

Næringslivstoppene Daniel Bjarmann-Simonsen og Elnar Remi Holmen uttrykte bekymring over at Ny flyplass-prosjektet ikke ble nevnt i statsbudsjettet for 2021. Samtidig har Avinor slitt etter koronakrisens inntog.

Henriksen tror ikke dette vil hemme framdriften til det nyetablerte selskapet.

– Det er jeg ikke bekymret for. Vi jobber jevnt og trutt med å få til dette, og vi sikter på å ha ferdig en plan innen regjeringskonferansen i 2022, forteller han, og legger til:

– Vi hadde egentlig ikke ventet noe i statsbudsjettet i høst, det er statsbudsjettet 2022 som er det store for oss.

At Avinor tappes for penger, tror ikke utviklingsdirektøren skal ha betydning for prosjektets framdrift.

– Det er riktig at Avinor er i en krevende situasjon, men de har signalisert at prosjektet går som normalt, avslutter Henriksen.