Vil bygge grønne hytter
Som et ledd i satsning på grønnere hyttebygging utarbeider Saltdalshytta og administrerende direktør Stine Røsand nå en ny veileder for bærekraftig utvikling av fritidsboligområder. Foto: Saltdalshytta
Sist oppdatert: 06-05-2022

Sammen for grønnere hyttebygging

Saltdalshytta styrker sin satsning på bærekraft og inngår derfor et samarbeid med Nasjonalparken Næringshage for å utvikle en ny veileder for grønnere utvikling av nye fritidsboliger.

Hyttebygging medfører klimaavtrykk innenfor fire hovedkategorier; Frakt, materialbruk, energi og naturinngrep. Saltdalshytta jobber nå på flere områder for å sikre at hyttene som bygges skal ha lavest mulig klimaavtrykk.

– Som et ledd i vår satsning på grønnere hyttebygging utarbeider vi for tiden en ny veileder for bærekraftig utvikling av fritidsboligområder, som skal ta for seg alle faser i hyttebyggingen, med særlig fokus på naturinngrep, sier administrerende direktør i Saltdalshytta, Stine Røsand, i en melding.

Veilederen som Røsand henviser til skal komme i stand i et prosjekt som samler en klynge med tverrfaglige ressurser de kommende månedene. Nasjonalparken Næringshage er fasilitator på oppdrag fra Saltdalshytta.

Vil bygge grønne hytter
Befaring på tomten i Hornlia i Oppdal der hytter med redusert klima- og miljøavtrykk skal bygges. Foto: Saltdalshytta. 

Prosjektet tar utgangspunkt i et fritidsboligfelt i Hornlia i Oppdal.

Aktører som Troll Arkitektur, Norsk institutt for Naturforskning, Oppdal kommune, Pir II samt forskere og studenter fra NTNU er blant bidragsyterne.

Parallelt i prosjektet skal det utvikles en ny fritidsboligmodell i markedet med redusert klima- og miljøavtrykk.

Nasjonalparken Næringshage har i likhet med Saltdalshytta store ambisjoner med prosjektet.

– Det er spennende for oss i næringshagen å bistå Saltdalshytta til å ta steget inn i det grønne skifte. Når en stor nasjonal aktør utvikler bærekraftige løsninger vil det potensielt kunne gi stor effekt.

-Dessuten har vi store forhåpninger om at samarbeidet vil gi oss ytterligere erfaring og økt kunnskap innen temaet fremtidens fritidsøkonomi.

-Dette vil vi som kunnskapsmiljø kunne ta videre til lokale og regionale aktører som er tilknyttet fritidsøkonomien, sier prosjektleder Margrete Vognild Blokhu

Alt du trenger på et sted – elektriker, rørlegger og ventilasjonshjelp