- Vi leverer veldig solide resultater for kvartalet og året som helhet. I løpet av 2021 har vi også tatt store steg i sikkerhetsarbeidet, og vårt mål om null alvorlige skader og arbeidsrelatert fravær står fast.  -Det er veldig gledelig at trivselen blant
AF Gruppen har en solid finansiell posisjon. Kontantstrøm fra driften ble MNOK 301 (-86) i 4. kvartal og MNOK 1 415 (1 189) for året. AF Gruppen hadde per 31. desember 2021 netto rentebærende fordringer på MNOK 29 (90). Foto: AF Gruppen 
Sist oppdatert: 11-02-2022

Rekordtall fra AF Gruppen

AF Gruppen fikk et svært godt resultat for 4. kvartal 2021, og leverte en resultatmargin på 7,8 prosent i kvartalet. Omsetningen i kvartalet økte med 8,4 prosent til MNOK 8 112. For 2021 ble omsetningen MNOK 27 868.

AF Gruppens omsetning var MNOK 8 112 (7 485) i 4. kvartal og resultat før skatt ble MNOK 635 (614), noe som tilsvarer en resultatmargin på 7,8 prosent (8,2 prosent).

Omsetningen var MNOK 27 868 (27 015) for året. Resultat før skatt ble MNOK 1 580 (1 447) for 2021. Dette ga en resultatmargin på 5,7 prosent (5,4 prosent). Samlet ordrereserve var MNOK 38 646 (30 617) per 31. desember 2021.

AF Gruppen har en solid finansiell posisjon. Kontantstrøm fra driften ble MNOK 301 (-86) i 4. kvartal og MNOK 1 415 (1 189) for året. AF Gruppen hadde per 31. desember 2021 netto rentebærende fordringer på MNOK 29 (90).

Resultat per aksje for 2021 ble NOK 9,60 (9,29).Styret foreslår et utbytte på NOK 6,50 (6,50) per aksje til utbetaling 1. halvår 2022.

- Vi leverer veldig solide resultater for kvartalet og året som helhet. I løpet av 2021 har vi også tatt store steg i sikkerhetsarbeidet, og vårt mål om null alvorlige skader og arbeidsrelatert fravær står fast.

-Det er veldig gledelig at trivselen blant våre medarbeidere er høy, og at vi nok en gang ble kåret til bransjens mest attraktive arbeidsgiver blant entreprenører i årets Universum-undersøkelse hos studentene, sier Amund Tøftum, konsernsjef i AF Gruppen, i en melding. 

AF stiller de samme strenge sikkerhetskravene til alle samarbeidspartnere og leverandører som til egne medarbeidere.

Målet er null alvorlige personskader og arbeidsrelatert fravær. Tall fra underleverandører inkluderes i skadestatistikken. H1-verdien for 4. kvartal var 0,9 (2,4). For 2021 var H1-verdien 1,1 (1,8).

AF arbeider systematisk og målrettet for å unngå arbeidsrelatert fravær. Sykefraværet for 4. kvartal var 4,9 prosent (4,7 prosent). For 2021 var sykefraværet 4,6 prosent (4,6 prosent). Sykefraværet de siste to årene er noe høyere enn tidligere år, og må ses i sammenheng med den pågående smittesituasjonen i samfunnet.

- AF Gruppen skal være en sikker, miljøvennlig, nytenkende og lønnsom entreprenør. Vi løser sentrale samfunnsutfordringer, kombinert med å skape lønnsomme forretningsmuligheter for AF Gruppen.

-Flere av enhetene våre leverer løsninger innen sirkulær økonomi og gjenvinning av naturressurser, og de samme enhetene oppnår svært god fortjeneste i et marked med stadig økende etterspørsel, sier Tøftum.