Rekordhøy ordrereserve for Multiconsult
Covid-19-situasjonen har resultert i betydelig økt usikkerhet for Multiconsult og Konsernsjef Grethe Bergly . Det stopper dem dog ikke fra å levere sterke resultat i 1. Kvartal. Foto: Multiconsult 

Multiconsult med rekordhøy ordrereserve

Multiconsult melder i en pressemelding av de tross økt usikkerhet, leverer et sterkt resultat på 117,5 millioner kroner for første kvartal 2020. Dette er det beste kvartalsresultatet siden de gikk på børs i 2015. Selskapet kan også melde om en rekordhøy ordrereserve.

Kvartalsresultatet er et resultat av solide kundeleveranser og er også påvirket av betydelig reduserte driftskostnader som følge av selskapets forbedringsprogram, nextLEVEL. Programmet ble lansert i november 2019 og skal på sikt gi årlige forbedringer på 150 millioner kroner.

Anko AS | Rådgivende ingeniører
Seko Elektro AS|Klimahuset - Botanisk Hage

Vi er på riktig vei, men jeg mener det er mer potensiale. Dette vil vi arbeide hardt for å få ut. Det er viktig å se at målrettet arbeid virker, og jeg vil takke alle våre medarbeidere for deres dedikerte innsats og engasjement for å oppnå disse forbedringene, sier Grethe Bergly, konsernsjef i Multiconsult.

Covid-19-situasjonen har resultert i betydelig økt usikkerhet. Multiconsult så langt har sett en relativt beskjeden innvirkning av Covid-19-situasjonen, men selskapet overvåker utviklingen av situasjonen nøye og evaluerer mulige utfall basert på forskjellige scenarier.

- Vi iverksetter forsvarlige og nødvendige tiltak for å sikre våre medarbeidere, vår virksomhet, og våre leveranser slik at våre kunder blir berørt i minst mulig grad. Det er gledelig å se at vi har bedret lønnsomhet, godt salg og rekordhøy ordrereserve ved utgangen av kvartalet. Med en mer usikker markedssituasjon er dette veldig viktig, sier konsernsjef Grethe Bergly i Multiconsult.