Rambøll med rekordhøy omsetning og inntjening
Administrerende direktør i Rambøll, Jens-Peter Saul, kan si seg godt fornøyd med resultatet for 2021. Foto: Rambøll
Sist oppdatert: 14-03-2022

Rambøll med rekordhøy omsetning og inntjening

Det globale arkitekt-, ingeniør- og rådgiverfirmaet Rambøll leverte et rekordresultat i 2021 med høyest omsetning og driftsresultat noensinne.

Med rekordresultatet er Rambøll godt rustet for å levere på sin nye fireårige strategi "The Partner for Sustainable Change".

2021 var et svært vellykket år for Rambøll. Selskapet leverte den største omsetningen og sitt beste driftsresultat (EBITA) noensinne. EBITA-marginen var den høyeste siden 2010.

Rambølls inntekter i 2021 økte med 4,4 prosent til 14,2 milliarder danske kroner (18,8 milliarder NOK). Organisk vekst var 4,1 %. Inntekter fra egen produksjon (Netto prosjektinntekter), som er inntekter fra Rambølls egne prosjekter unntatt inntekter fra underleverandører, var 11,8 milliarder DKK (+5,9 %).

Organisk vekst for netto prosjektinntekter var 5,2 %, sammenlignet med en negativ organisk vekst på -2,7 % i 2020. Rambølls driftsresultat før goodwill, merkevare- og kundekontraktsavskrivning (EBITA) økte med 24 % til 848,7 millioner DKK, noe som resulterte i en EBITA-margin på 6,0 % (5,0 % i 2020).

Pol Betong AS - Leikvoll hall C

Ved utgangen av året var ordreboken 7,3 milliarder DKK, en økning på 7 % sammenlignet med utgangen av 2020.

-Jeg er veldig fornøyd med Rambølls sterke driftsresultat i 2021. At vi kan levere et rekordresultat i et år da Covid-19-pandemien fortsetter å påvirke hverdagen vår, understreker hvor sterk virksomheten vår er, sier Jens-Peter Saul, konsernsjef i Rambøll, i en melding .

-Jeg vil gjerne rette en spesiell takk til alle våre ansatte som har gjort en utmerket jobb med å levere på våre prosjekter for våre kunder under Covid-19-pandemien.

-Vi kunne ikke ha oppnådd dette sterke resultatet uten deres engasjement og våre sterke kunderelasjoner i disse utfordrende tider.

Rekordresultatet skyldes god ytelse i nesten alle geografiske områder, spesielt i Storbritannia, Tyskland og Sentral-Europa og Afrika, der Rambøll oppnådde tosifret organisk vekst.

Veksten var også sterk i USA og over hele Norden, bortsett fra i Sverige, der Rambøll opplevde et lite fall i omsetningen. Rambøll hadde negativ vekst i Midtøsten, der selskapet har stengt ned sin olje og gass-virksomhet.

Fra et markedsperspektiv fikk den nye forretningsenheten Henning Larsen en svært vellykket start med tosifret organisk vekst og sterk inntjening. Forretningsenhetene Miljø og helse, Vann, Transport og Management Consulting hadde også høy aktivitet.

I forretningsenheten for Energi hadde Rambøll en forventet nedgang i inntektene på grunn av en reduksjon i olje- og gassvirksomheten.

Samtidig styrket Rambøll sin ledende posisjon innen fornybar energi som havvind og nye energiteknologier, som Power-to-X og karbonfangst og -lagring.

– Selv om utfordringene forårsket av pandemien nå er erstattet av krigen i Ukraina og den økende geopolitiske og økonomiske usikkerheten, er vi optimistisk med tanke på 2022, som er det første året med ny strategi.

-I lys av vår sterke ordrebok forventer vi fortsatt sterk vekst i 2022 og økt inntjening, sier Jens-Peter Saul.

I Danmark har Rambøll og Henning Larsen gått sammen om et stort trehus for AP Pension i Nordhavn. Med sine mer enn 28 000 kvadratmeter fordelt på åtte etasjer, vil Marmormolen være en av de største trebygningene i Danmark, der bærekraft vil være kodeordet for fremtidig kommersiell bygging. Illustrasjon: Henning Larsen

Les Rambølls årsrapport for 2021 her.

Ny gruppestrategi – alt handler om bærekraft
I 2021 fullførte Rambøll virksomhetens konserntrategi 'Winning Together', og tidlig i 2022 lanserte Rambøll sin nye fireårige strategi 'The Partner for Sustainable Change'.

I løpet av den siste femårs strategiperioden har Rambøll vokst 35 prosent og har bygget opp en solid portefølje av bærekraftsrådgivningstjenester på tvers av alle markeder.

Strategien "The Partner for Sustainable Change" setter Rambølls retning fra 2022 til 2025 med en tøff ambisjon om å bli en globalt ledende rådgiver innen bærekraft, ved å hjelpe kunder og lokalsamfunn med å tilpasse seg en bærekraftig fremtid.

– Klimakrisen er reell, og konsekvensene av global oppvarming, ekstremvær, ressursmangel og tap av biologisk mangfold begynner å merkes akutt over hele kloden.

-Bærekraft har alltid vært kjernen i vår virksomhet, og med vår nye strategi fokuserer vi all vår globale ekspertise og innsats på å hjelpe kunder og lokalsamfunn med å tilpasse seg en bærekraftig fremtid.

Brødrene Alseth AS | Edvardsløkka omsorgssenter

-Det er vår ambisjon at alt Rambøll håndterer i 2025 bidrar positivt til en bærekraftig utvikling, sier Jens-Peter Saul.

Dette betyr at Rambøll vil tilby kundene alternative løsninger på alle prosjekter i fremtiden, hvordan de kan forbedre bærekraften i prosjektene sine og vi vil jobbe tett med kunder og partnere for å dra nytte av Rambølls kunnskaps-, innovasjonskraft- og designkompetanse på feltet.

Rambøll vil fokusere på fire bærekraftstemaer: CO2-reduksjon, utvikling av bærekraftige byer og lokalsamfunn som er gode å leve i, ressursforvaltning og sirkulær økonomi, og biologisk mangfold.

Alle er områder som er avgjørende for å transformere samfunnet i en bærekraftig retning og områder der Rambøll kan utgjøre en avgjørende forskjell. Rambølls ambisjon er å bli en global ledende rådgiver på de fire temaene og bli verdens ledende rådgiver i den grønne energiomstillingen.

–Disse fire temaene vil definere hvor vi investerer og kundene og prosjektene vi prioriterer, sier Jens-Peter Saul.

– Det er en dristig strategisk retning, og det vil utvilsomt være utfordringer underveis, men det er ikke i vårt DNA å stå på sidelinjen og se verden passere.

-Bare ved å bruke verdens skarpeste hjerner kan vi løse samfunnets vanskeligste utfordringer, og med vår mangeårige globale kompetanse innen bærekraft på tvers av sektorer og markeder kan vi utgjøre en varig og positiv forskjell, sier han.

Les mer om strategien "Partner for bærekraftig endring".

Global signaturprojekter
Rambølls bidrag til bærekraftsutvikling var tydelig i antall signatur bærekraftsprosjekter som selskapet vant i løpet av 2021.

Tar tre til nye høyder – I Danmark har Rambøll og Henning Larsen gått sammen om et stort trehus for AP Pension i Nordhavn. Med sine mer enn 28 000 kvadratmeter fordelt på åtte etasjer, vil Marmormolen være en av de største trebygningene i Danmark, der bærekraft vil være kodeordet for fremtidig kommersiell bygging.

Ved å bruke tre vil bygget kunne redusere CO2-utslippene med om lag 9500 tonn sammenlignet med en tilsvarende bygning laget av betong. Marmorbryggen forventes å motta høyest mulig bærekraftsertifiseringer for bygninger, nemlig LEED, DGNB Platinum og Diamond, samt trivselssertifisering WELL Platinum.

Bygget forventes ferdigstilt i 2024.

Råde Graveservice AS - Hvaler barne- og ungdomsskole

Verdens første flytende solcelleanlegg til havs – I Norge skal det internasjonale energiselskapet Equinor pilotteste verdens første flytende solcelleanlegg i havområdene i Norskehavet.

Rambøll skal bidra til det innovative pilotprosjektet med tverrfaglige ingeniørferdigheter. Anlegget skal testes i minst ett år i et av de tøffeste havområdene langs norskekysten. Hensikten med pilottesten er å undersøke hvordan værforholdene påvirker anlegget.

Dansk teknologi skal finne vann i California – Rambøll og SkyTEM, sammen med Aarhus University og en lokal partner, vil kartlegge grunnvannsforholdene i California via avansert helikopterskanning av et område halvannen ganger så stort som Danmark.

Kartleggingsresultatene er ment å bidra til å gjøre vannforsyningen i tørkerammede California mer bærekraftig. Prosjektet markerer et stort gjennombrudd for dansk eksport innen vannressurser.

Halverer CO2-utslipp og øker trafikksikkerheten – I Sverige har Rambøll vunnet et spennende prosjekt for Trafikverket om å bygge om E10 mellom Kiruna og Kauppinen, en strekning på drøyt 7 km.

Trafikverket har identifisert prosjektet som et pilotprosjekt for å arbeide med CO2-reduksjon og vil redusere CO2-utslippene med 50 % i prosjektets planleggings-, design- og byggefaser. Prosjektet vil også ta for seg andre miljøutfordringer som å beskytte eksisterende habitater og migrasjonsmønstre for lokalt dyreliv.
 
Bærekraftig transport til Tyskland - I Tyskland er Rambøll valgt av Deutsche Bahn for å planlegge utvidelsen av et av de viktigste transportknutepunktene i Köln, Nordrhein-Westfalen, Tyskland.

Prosjektet er ryggraden i utvidelsen av S-Bahn-jernbanenettet i storbyområdet og avgjørende for å koble Ruhr-regionen til det nasjonale og internasjonale jernbanenettverket.

New Children's Hospital i Cambridge – I Storbritannia vil Cambridge Children's Hospital bli et av verdens første sykehus for å integrere behandlingen av barns fysiske og mentale helse, i tillegg til å utføre akademisk forskning.

Sykehuset vil også ta ledelsen innen CO2-reduksjon og arbeide for å bli CO2-nøytral. Rambøll har ansvaret for alle ingeniørtjenester til sykehuset. Sykehuset forventes å åpne i 2025.

Utvikling av kollektivsystemet i Finlands hovedstad – I Finland deltar Rambøll i utformingen og byggingen av City Rail Link i Espoo, som er en av de første stadiene av den nye høyhastighetstogforbindelsen mellom Helsinki og Turku. City Rail Link er et viktig skritt mot utslippsfri transport i området.

Espoo City Rail Link vil gi de 1,5 millioner innbyggerne i Helsinki og omgivelsene raske, hyppigere og mer bærekraftige transportalternativer. Høyhastighetstogprosjektet inkluderer nye broer, fire stasjoner og et innbydende park-and-ride-anlegg i forbindelse med en eksisterende stasjon.

Grunnlaget for verdens første energiøyer legges - Den danske regjeringen har besluttet å starte forberedelsene til etableringen av to energiøyer i Nordsjøen og Østersjøen innen 2030.

Til sammen forventes det at de leverer 5GW strøm, nok til å drive fem millioner hjem i Danmark og nabolandene. Denne kapasiteten kan øke til 13 GW.

Den kunstige øya i Nordsjøen er for tiden i anbudsfasen, og Rambøll gir råd til VindØ-konsortiet i forbindelse med deres deltakelse i anbudet ved å bidra til å utvikle en masterplan og utforske muligheten for å etablere Power-to-X-anlegg på øya.

Disse anleggene kan blant annet omdanne kraft fra nærliggende havvindparker til grønt hydrogen og klimavennlig drivstoff som kan brukes til skipsfart.

I Østersjøen vil en energiøy på 2-3 GW ligge på Bornholm. Energinet har utnevnt Rambøll til å utarbeide miljøvurderingen av planen for energiøya.

I et annet prosjekt koordinerer Rambøll konsortiet Bornholm Bunker Hub, som utforsker muligheten for at Bornholm kan bli et grønt bunkersknutepunkt i Østersjøen, der skip i fremtiden kan fylle bærekraftig drivstoff.

Dette er bare tre av de mer enn 60 Power-to-X-prosjektene og studiene Rambøll er involvert i.