Med et styrket fokus på bruk av BIM til operativ drift og teknisk forvaltning melder eiendomsforvaltningsselskapet, R8 Management seg inn i buildingSMART Norge.
– Vi tror BIM og tilhørende teknologi vil bli viktig i fremtiden. Ikke bare i prosjekteringsfasen, men også til drift og forvaltning, sier administrasjonsleder i R8 Management, William Eriksrød Vevang. Foto: R8
Sist oppdatert: 25-04-2022

R8 blir medlem av buildingSMART Norge

Med et styrket fokus på bruk av BIM til operativ drift og teknisk forvaltning melder R8 Management seg inn i buildingSMART Norge.

R8 Management AS har besluttet å melde seg inn i buildingSMART Norge for å øke kompetansen innenfor digitalisering og BIM.

Vi er veldig glade for å få med oss R8 Management inn i nettverket.

-Vi er også veldig fornøyde med å kunne øke mangfoldet i nettverket med flere private aktører fra forvaltningsfeltet, forteller Alessia Bellini, Fagnettverk- og bærekraftsjef i buildingSMART Norge.

Få kontroll over ditt tekniske anlegg.

R8 Management drifter og forvalter porteføljen til morselskapet R8 Property ASA, og vedlikeholder tegninger, BIM-modeller,

FDV og annen dokumentasjon i selskapets portefølje. Sommeren 2021 ansatte R8 Management en BIM-koordinator som et ledd i satsingen på BIM.

– Vi tror BIM og tilhørende teknologi vil bli viktig i fremtiden. Ikke bare i prosjekteringsfasen, men også til drift og forvaltning, sier administrasjonsleder i R8 Management, William Eriksrød Vevang, i en melding.

R8 Management ser et stort potensial innenfor strukturering og organisering av FDVU-dokumentasjon ved bruk av BIM, og har tro på bruk av BIM til operativ drift og teknisk forvaltning, samt utleie og salg.

– Vi ønsker å være i front av denne utviklingen, og ser på et medlemskap i buildingSMART Norge som strategisk viktig. Vi er en liten aktør i det private markedet, men ønsker å henge med i utviklingen blant de store aktørene, sier Vevang.