Per Ivar Rasmussen, viseadm. direktør Peab Bjørn Bygg. Foto: Ørjan Marakatt Bertelsen. Ill. Vinnelys transformatorstasjon. Statnett
Sist oppdatert: 28-09-2022

Peab bygger transformatorstasjon for Statnett

Peab Bjørn Bygg melder at de er tildelt totalentreprisen for bygg- og betongarbeider ved Vinnelys transformatorstasjon i Nordreisa kommune. Kontrakten har en verdi på ca. 169 millioner kroner.

Nordreisa transformatorstasjon ble satt i drift i 1971, og skal nå fornyes. Statnett har mottatt konsesjon på ny transformatorstasjon i Reisadalen, Vinnelys, nær dagens Nordreisa.

Dagens stasjon skal saneres når ny stasjon er driftssatt.

Peab Bjørn Bygg er valgt som entreprenør på bygg- og betongarbeidene, og går etter planen i gang med prosjektet i januar 2023.

Teknisk totalentreprenør som skaper smarte og bærekraftige bygg hvor folk trives

– Som en lokal samfunnsbygger er vi veldig glade for muligheten til å bidra til økt strømforsyningssikkerhet til innbyggere og næringsliv i Nord-Norge, sier Per Ivar Rasmussen, viseadministrerende direktør i Peab Bjørn Bygg.

– Prosjektet bidrar til å sikre sysselsetting av våre egne ansatte fagarbeidere innenfor betong og tømmer. Samtidig har vi med flere lærlinger på byggeplassen, så dette blir en viktig læreplass for morgendagens fagarbeidere, sier Rasmussen.

Nordreisa transformatorstasjon er et knutepunkt i Nordnettet, som omfatter mesteparten av 132 kV nettet i Troms og Finnmark.

Statnett mener det er nødvendig å styrke kapasiteten i Nordreisa, blant annet på grunn av utviklingen i fiskeindustrien, oppdrett og foredling, og økt elektrifisering.

Etablering av Vinnelys transformatorstasjon med 420 kV vil øke kapasiteten til Finnmark. Tiltaket vil også redusere virkningen av feil i strømnettet.