Oslobygg KF i full drift fra 1. september
- Nå er Oslobygg en realitet, og jeg vil gratulere Oslobyggs styre, ledelse og ikke minst alle ansatte som har jobbet målrettet for å få dette til. Victoria Marie Evensen, byråd for næring og eierskap. Foto: Oslo KF
Sist oppdatert: 01-09-2021

Milepæl for Oslobygg KF

En stor og viktig milepæl er nådd ved at Oslobygg KF nå går i full operativ drift.

Ansvarlig byråd Victoria Maria Evensen og styreleder Maria Moræus Hansen er svært godt fornøyde med at måldato for oppstart av foretaket er nådd.

Oslobygg KF blir en av Norges største byggherrer og eiendomsaktører med sterke fagmiljøer og ambisjoner om å bidra i arbeidet med å gjøre Oslo til en bedre by for alle byens innbyggere.

Oslobygg KF er en sammenslåing av foretakene Undervisningsbygg, Omsorgsbygg, Kultur- og idrettsbygg og utbyggingsvirksomheten til Boligbygg.

Oslobygg har dermed ansvar for å forvalte, drifte, vedlikeholde og bygge Oslo kommunes barnehager, skoler, idrettsanlegg, kulturbygg, brannstasjoner, sykehjem og helsehus.

Med dette blir foretaket en av landets største byggherrer og eiendomsaktører med ca. 2,7 millioner kvadratmeter eiendom og mange spennende prosjekter i porteføljen.

- Nå er Oslobygg en realitet, og jeg vil gratulere Oslobyggs styre, ledelse og ikke minst alle ansatte som har jobbet målrettet for å få dette til, sier Victoria Marie Evensen, byråd for næring og eierskap, i en melding 

-De nærmeste årene skal vi investere for mellom 30 og 35 milliarder kroner og det gjør oss i stand til å være en pådriver for endring og fornying av bransjen. Styreleder i Oslobygg, Maria Moræus Hanssen. Foto: Oslo KF

- Som en av landets største byggherrer og eiendomsaktører, vil Oslobygg kunne påvirke og dra markedet i riktig retning og bidra til mer miljøvennlige løsninger.

-Vi vil også jobbe for å bekjempe arbeidslivskriminalitet i byggenæringen, sier Evensen.

-Oslo er en by med begrenset plass og høye tomtepriser og byråden legger til at foretaket i større grad enn tidligere vil tilrettelegge for en mer effektiv arealbruk og en større grad av sambruk i Oslo kommunes bygg og eiendommer.

- Vår oppgave er å forvalte, bygge og utvikle Oslo kommunes bygg for alle livets faser.

-Det dreier seg om barnehagene, skolene, omsorgsboligene, sykehjemmene, kulturbyggene, idrettsanleggene og brannstasjonene, men også om nasjonalanleggene som ligger i hovedstaden.

-Vi vil utvikle og ivareta gode nabolag og levere kvalitet til byens innbyggere. De nærmeste årene skal vi investere for mellom 30 og 35 milliarder kroner og det gjør oss i stand til å være en pådriver for endring og fornying av bransjen.

-Oslobygg skal være ledende på bærekraftige og innovative løsninger, men også på kvalitet og kost, sier styreleder Maria Moræus Hanssen.

- Oslobygg vil søke samarbeid med de beste i næringen. Vi ønsker å hente erfaring og lære fra andre for å bli enda bedre på drift og vedlikehold, prosjektgjennomføring og brukerinvolvering. Ad,-dir. i Oslobygg, Eli Grimsby. Foto: Lars Myhren Holand

– Våre ansatte har arbeidet hardt og målrettet frem mot denne dagen og nå samles vi i ett foretak.

-Vi har bygget en organisasjon til beste for byens innbyggere, og sammen med de ansatte er jeg både forventningsfull og ydmyk i møte med de store og viktige oppgavene som ligger foran oss.

-I Oslobygg forenes faglig sterke virksomheter med dyktige ansatte og gode resultater. Vår ambisjon er at vi sammen skal vi bli faglig sterkere og ytterligere ressurseffektive, sier administrerende direktør i Oslobygg, Eli Grimsby.

- Oslobygg vil søke samarbeid med de beste i næringen. Vi ønsker å hente erfaring og lære fra andre for å bli enda bedre på drift og vedlikehold, prosjektgjennomføring og brukerinvolvering.

-Samarbeid med universiteter og forskningsmiljøer kan bidra til å gjøre Oslobygg til et ledende miljø på smarte løsninger som skaper verdier for byens innbyggere.

-Vi i Oslobygg ser frem til muligheten som stillingen gir til å etablere nettverk og bruke vår posisjon til å være en pådriver i bransjen innenfor ressurseffektiv drift, optimal prosjektgjennomføring, bærekraft og mangfold, avslutter Grimsby.