Marthe Prestegaard mottok anerkjennelse og 125 000 kroner fra OBOS Oppstart for sitt arbeid. Foto: Charlotte Wiig.
Sist oppdatert: 28-03-2022

Ønsker flere kvinnelige gründere til bygg og eiendom

Marthe Prestegaard jobber for å øke kvinneandelen i gründerselskapet hun jobber i. Nå nærmer den seg 50 prosent. Nylig mottok hun anerkjennelse for sitt arbeid.

Prestegaard er CPO (Chief Product Officer) i proptech-selskapet Plaace. Der kombinerer hun teknologi med ønsket om å bidra til god byutvikling.

Gjennom det siste året har hun vært med på å bygge og videreutvikle selskapet, og rekruttere nye ansatte. Hun har mye av æren for at kvinneandelen i selskapet har økt betraktelig det siste året og nå nærmer seg 50 prosent.

Gründerstipend
Dette blir lagt merke til av flere i bransjen, og nylig mottok hun anerkjennelse og et stipend fra OBOS Oppstart.

Gründerstipendet på 125 000 kroner, er et stipend som deles ut til kvinnelige gründere i bygg- og eiendomsbransjen, tilknyttet Antlerprogrammet i Norge. Målet er å trekke flere kvinnelige gründere til PropTech.

– OBOS ønsker å bidra til et mer likestilt og inkluderende samfunn. Som investor opplever vi at mange av selskapene som kommer til oss bare har mannlige gründere, spesielt innen proptech.

-Vi håper dette stipendet kan bidra til å løfte frem flere dyktige kvinner, sier Ingunn Andersen Randa, konserndirektør i OBOS, i en melding. 

Av sine nærmeste kolleger blir Prestegaard omtalt som en team-bygger og et sterkt faglig forbilde.

Icopal Tak

Hun takker for anerkjennelsen og stipendet:
– Det finnes dyktige kvinner som jobber med nye løsninger innen PropTech, men det er plass til mange flere. I Plaace bruker jeg min erfaring med teknologi og produktutvikling til å skape levende gater og byer.

-Det er gøy å vite at jobben vi gjør med å bygge både produkter og et mangfoldig team, blir anerkjent. Det motiverer veldig for reisen videre, sier Prestegaard.

Matcher virksomheter med lokaler
Det forholdsvis nystartede selskapet har allerede bidratt til å effektivisere eiendomsbransjen.

Gründerideen går ut på å finne en effektiv måte å koble næringsaktører med ledige lokaler, ved hjelp av retaildata og unik innsikt.

En data-drevet plattform matcher virksomheter med de mest gunstige og lukrative lokalene, noe som igjen bidrar til levende byer og gater.

Plaace ble bygget og investert i gjennom det første Antler Oslo-programmet våren 2020. Prestegaard deltok i det neste Antler-programmet høsten 2020, ble introdusert for Plaace og gikk inn deres ledergruppe med sin relevante erfaring og kompetanse.

Nuno arkitektur - Jessheimbadet

Færre kvinnelige gründere i Norge enn andre steder
Antler er opptatt av å rekruttere et mangfold av gründertalenter. 85 prosent av selskapene investert i ut fra Oslo har minst en utenlandsk entreprenør. 36 prosent av selskapene bygget og investert i ut fra Antler i Norge, har minst en kvinnelig grunder på teamet. 

– Vi får færre kvinner inn i programmene i Norge enn andre steder, men de som blir med gjør det jevnt over bedre enn de mannlige gründerne.

-Vi håper dette stipendet kan bidra til at flere kvinner ønsker å starte selskaper som kan videreutvikle bygg- og eiendomsbransjen, sier Kristian Jul Røsjø, partner i Antler.