En ny bydel med 10 000 boliger sør i Oslo har ligget på tegnebrettet i årtier – i påvente av en kollektivløsning. Nå vil OBOS sette fart i det store byutviklingsprosjektet ved å bygge en busstunnel.
En 2,6 kilometer lang busstunnel kan løse kollektivutfordringen i den planlagte bydelen sør i Oslo. Illustrasjon: Blår
Sist oppdatert: 13-09-2022

Vil bygge busstunnel sør i Oslo

En ny bydel med 10 000 boliger sør i Oslo har ligget på tegnebrettet i årtier – i påvente av en kollektivløsning. Nå vil OBOS sette fart i det store byutviklingsprosjektet ved å bygge en busstunnel.

Forslaget er å bygge en 2,6 kilometer lang tunnel for elektriske busser fra Gjersrud-Stensrud til Rosenholm stasjon i bydel Søndre Nordstrand. Prislapp: 2 milliarder kroner.

– Dette kan være løsningen som gjør det mulig å endelig komme i gang med utbyggingen av Gjersrud-Stensrud og dette trenger ikke koste det offentlige en krone.

-Vårt utgangspunkt er at OBOS og de andre utbyggerne og grunneierne tar regningen. Hvis politikerne virkelig vil, så kan busstunnelen og de første boligene stå klare om 10 år, sier konsernsjef Daniel Kjørberg Siraj i OBOS, i en melding. 

Konklusjonen i en utredning AF Gruppen og Norconsult har gjort for OBOS, er at den mest kostnadseffektive og hensiktsmessige løsningen for samfunnet, vil være å bygge en tunnel for elektriske busser som skal gå i skytteltrafikk mellom den planlagte bydelen og Rosenholm.

Snersrud & Pedersen AS - Bak et hvert bygg står en stolt rørlegger

Til Oslo S på en halvtime
Tunnelen vil gi direkte forbindelse mellom Gjersrud-Stensrud og Rosenholm stasjon. Her blir det overgang til toget til Oslo sentrum og sørover i retning Ski. Østfoldbanen vil da ha avganger hvert tiende minutt.

Turen fra boligene på Gjersrud–Stensrud til Oslo S vil ikke ta mer enn en snau halvtime.

Etter år med diskusjoner vedtok bystyret i Oslo i 2016 en såkalt områderegulering for Gjersrud-Stensrud. Planen åpner for at det kan bli 25 000 innbyggere og 4000 arbeidsplasser i den nye, miljøvennlige bydelen.

Det legges opp til variert bebyggelse med småhus, leiligheter, store grøntområder og levende bymiljø. Den nye bydelen kan bli på størrelse med Lillehammer by eller Fornebu.

Flere løsninger vraket
Det har i flere tiår vært planer for å bygge ut det 4000 mål store området, men manglende kollektivløsning har satt en stopper for planene.

Det har i årenes løp blitt foreslått en rekke ulike løsninger, men ingen av dem har blitt noe av.

Det er utredet en forlengelse av T-banen fra Mortensrud, egen bybane fra Ljabru og ulike buss- og togløsninger.

PV Arkitekter - Arkitekt- og reguleringsarbeid innen bolig og næring

Nå vil OBOS skjære gjennom
– Det er et faktum at Oslo-området trenger flere boliger i framtiden. Og politikerne har utpekt Gjersrud-Stensrud som ett av de virkelige store utbyggingsområdene.

-Vi er klare til å sette spaden i jorda og er villige til å ta utfordringen med å sørge for et miljøvennlig, og effektivt kollektivtilbud.

-Dette kan bli et fantastisk fint sted hvor vanlige folk har råd til å bo, en levende bydel med alt man trenger i hverdagen – uten å være avhengig av bil, sier OBOS-sjefen.

– Vi har erfaring fra bygging av tunnel i dette området og mener at en standard vegtunnel er en god og kostnadseffektiv løsning med få naturinngrep.

-Dette blir ingen avansert tunnel med spor, men en rett, asfaltert tunnel i velkjente grunnforhold, sier avdelingsdirektør Kjetil Vikane i AF Gruppen.