Gjenvalgt: Nestleder Martin A. Kiligitto og styreleder i Eiendom Norge, Grethe W. Meier under årets Eiendom Norge-konferanse. Foto: Kilian Munch

Nytt styre i Eiendom Norge

Det nye styret ble valgt på Eiendom Norges generalforsamling 12. juni 2024. 

Admininstrerende direktør Grethe W. Meier fra Privatmegleren ble gjenvalgt som styreleder.

Meier har vært styreleder i foreningen siden 2017.

- Eiendom Norge jobber med mange viktige bolig- og bransjepolitiske saker for forbrukerne, eiendomsmeglingsbransjen og myndighetene.

- Organisasjonen har en sentral rolle i det norske samfunnet gjennom utgi boligprisstatistikken, samt delta i det politiske ordskiftet, sier styreleder Grethe W. Meier.

- Det siste året har Eiendom Norge hatt en sentral rolle i debatten om boligbyggekrisen, utlånsforskriften og virkemidler for å forebygge økonomisk kriminalitet, hvor våre synspunkter også fikk fullt gjennomslag.

- Organisasjonen har også de siste årene bidratt til store effektivitetsgevinster for samfunnet og bransjen gjennom prosjektet Digital bolighandel med myndighetene og finansnæringen.

- Prosjektet har også har mottatt nasjonal og internasjonal anerkjennelse, sier Meier.

Byggeplasser er travle knutepunkter med høy aktivitet, mange arbeidere, materialer og tunge maskiner i konstant bevegelse. I dette kaoset er det lett at ømfintlig utstyr som heiser blir utsatt for skade.

Eiendom Norges styre velges for et år av gangen. I år ble det en endring i styret. Administrerende direktør i Utleiemegleren, Stian Carlsen ble stemt inn.

Administrerende direktør i Nordvik Eiendomsmegling, Martin Kiligitto er gjenvalgt som nestleder.

Styret består av ti medlemmer som hver representerer et medlemsforetak. De syv største foretakene har automatisk plass.

De øvrige tre plassene velges utfra hensyn som geografi, bransjens mangfold med mer.

  • Grethe W. Meier, Privatmegleren (Leder)
  • Martin Kiligitto, Nordvik Eiendomsmegling (Nestleder) 
  • Kristin Amundsen, Eiendomsmegler 1 (Styremedlem)
  • Renate Sørestrand-Hansen, DNB Eiendom (Styremedlem)
  • Karsten Onsrud, Aktiv Eiendomsmegling (Styremedlem)
  • Stian Kløfta, Eiendomsmegler Krogsveen (Styremedlem)
  • Hedda Ulvness, Eie Eiendomsmegling (Styremedlem)
  • Stian Carlsen, Utleiemegleren (Styremedlem)
  • Fredrik Giske-Nesslin, Eiendomsmegler Vest (Styremedlem)
  • Øyvind Aasen, Sørmegleren (Styremedlem)