Foran fra v: Mari Thjømøe, Espen Evensen (VB TR Vann & Varme), Jan Yngve Mathisen (VB Rørleggermester Jan Yngve Mathisen), Kristian Ulen. Bak fra v.: Helge Nordbrønd (VB Bryne Rør), Tone Bjørnov og Bjørn Fredriksen (VB Skien Rørleggerforretning) Foto: VB
Sist oppdatert: 10-05-2023 Pressemelding 

Nye styremedlemmer i VB Gruppen

På generalforsamling i VB Gruppen (Varme & Bad AS) 4. mai ble Helge Nordbrønd og Kristian Ulen valgt inn som nye styremedlemmer. Styreleder Tone Bjørnov og styremedlemmene Mari Thjømøe, Jan Yngve Mathisen, Bjørn Fredriksen og Espen Evensen ble gjenvalgt.

Det nye styret er satt sammen slik at de fire regionene i VB Gruppen (Sør, Vest, Midt-Nord og Øst) er representert med et styremedlem hver, i tillegg til tre eksterne styremedlemmer, inkludert styreleder Tone Bjørnov.

- Valgkomiteen, ledet av Sindre Almvik, har gjort en strålende jobb med å innstille et styre som representerer bredden i VB Gruppen på en veldig god måte, både med tanke på geografi og ulike typer bedrifter og bakgrunn.

Teknologi for et bekymringsløst liv

- I tillegg har vi relevant og viktig ekstern kompetanse på laget gjennom Mari Thjømøe og Kristian Ulen, sier styreleder Tone Bjørnov.

Helge Nordbrønd, Jan Yngve Mathisen, Bjørn Fredriksen og Espen Evensen er ledere og eiere i veletablerte VB-bedrifter. Mari Thjømøe er utdannet siviløkonom og har omfattende erfaring fra norsk og internasjonalt næringsliv, både som leder og gjennom styrearbeid.

Kristian Ulen har økonomi- og markedsrettet utdanning fra UMB, BI og NHH. Han har bred strategisk og operativ erfaring innen forretningsutvikling, marked og kommunikasjon, med særlig interesse for analyse og teknologi.

VB Gruppens nye styre består nå av:

Styreleder: Tone Bjørnov (ekstern) – 2 år

Styremedlemmer:

  • Helge Nordbrønd (Bryne Rør, region Vest i VB Gruppen) – 2 år
  • Bjørn Fredriksen (Skien Rørleggerforretning, region Sør i VB Gruppen) – 1år
  • Jan Yngve Mathiesen (Rørleggermester Jan-Yngve Mathiesen, region Midt-Nord i VB Gruppen) – 1 år
  • Espen Evensen (TR Vann & Varme, region Øst i VB Gruppen) – 2 år
  • Mari Thjømøe (ekstern) - 1 år
  • Kristian Ulen (ekstern) – 1 år